Богословие:

Исус, Йоан и ние

10.01.2021

Истината е, че доста често четем Евангелието именно като странични наблюдатели, които безпогрешно преценяват мотивите и действията на участниците в евангелската история. Лекотата, с която правим преценката си, подсказва, че ние сме достатъчно отстранени от случващото се и не изпитваме никакво смущение да посочим с пръст, да укорим и да недоумяваме как е възможно слушателите на Исус да не проумяват какво всъщност им казва Той. Лесно се разграничаваме от фарисеите и тяхната самоувереност, че ако някой изобщо има правилно знание за Бога, то, без съмнение, това са те.

Богословие, Съвременно богословие Прочети повече

И Словото стана плът

25.12.2020

Днешните библейски текстове ни въвеждат в самата сърцевина на празника Рождество Христово. Те ни откриват ясно и недвусмислено какво всъщност празнуваме, позволяват ни да видим „заедно с всички земни краища“ в какво се състои „спасението на нашия Бог“ (Исая 52:10). Няма да сбъркаме, ако кажем, че спасението е всъщност Богоявление. Бог явява Себе Си не чрез словото на пророците, както е правил „много пъти и по много начини в миналото“. Той се явява чрез Сина. Открива се не в някакво величаво и потресаващо явление или видение, а в плът, подобна на нашата. И с това Свое явление Бог скандализира всяко правоверно религиозно съзнание, защото се случва немислимото – Бог стана човек.

Богословие, Съвременно богословие Прочети повече

И Бог си съгради дом

20.12.2020

На пръв поглед между днешните текстове не съществува пряка връзка. Старозаветният откъс ни разказва за желанието на Давид да построи дом за Бога и Божия отговор чрез пророк Натан, че сам Бог ще построи дом за царя. Евангелският текст свидетелства за събитието на благовещението – ангел Гавриил известява на Мария, че ще зачене в утробата си Син на Всевишния. Славословието в самия край на Посланието към римляните говори за откриване на тайната, която Бог е пазил скрита от вечни времена.

Богословие, Съвременно богословие Прочети повече

Последни новини

Общо богослужение за Бъдни вечер

18.12.2020

Методистките църкви в България подготвят общо онлайн богослужение за Бъдни вечер, което ще се състои от девет прочита от Свещеното Писание и единадесет рождествени химна. Богослужението ще бъде излъчено в официалния YouTube канал на Методистката църква в България (BG Methodist) на 24 декември от 17.00 ч.  Местните църкви ще споделят общото богослужение и в своите […]

Новини Прочети повече

Цитати:


Молитва за всеки ден