Богословие:

Служители на помирението

24.01.2017

Бог е инициаторът на помирението с човешкия род. Без Неговата инициатива помирението е немислимо. Това е ясно подчертано във всеки един от текстовете, които чухме тази вечер. Бог е инициаторът на завета с Авраам – Той действа, за да направи от семейството на Авраам народ, който трябва да бъде свидетел за единия и истинен Бог. Избраният народ на Израил е всъщност богосъздаден народ, на който е поверена мисия.

Актуален коментар, Богословие Прочети повече

Подновяване на завета

08.01.2017

В началото на всяка година методистите по целия свят празнуват специално богослужение за подновяване за завета с Бога. Основна част от това богослужение е молитвата на завета, въведена от Джон Уесли в методистките общности през 50-те години на ХVІІІ век. През 1755 г. Уесли отбелязва в дневника си, че заимства молитвата от английския пуритан Ричард Алайн (1610 – 1681 г.).

Актуален коментар, Богословие Прочети повече

Християнското съвършенство

15.11.2016

Едва ли има израз в Свещеното писание, който да е създал повече поводи за спор от тоя. Много хора не могат да понесат думата “съвършен”. Само изговарянето й за тях е вече мерзост; и ако някой проповядва за съвършенството, т.е. казва, че то може да бъде постигнато в този живот, той е подложен на опасността да бъде причислен към “бирниците и грешниците”/Мат.18:17/.

Богословие, Методистко наследство Прочети повече

Последни новини

Пасторска среща в Добромирка

27.02.2017
IMG_2025

Работната група за евангелизация към Обединената методистка църква в България организира среща на пасторите, пасторите под изпит и местните пастори, която се проведе от 23 до 25 февруари 2017 г. в базата на „Мисия Възможност“ в с. Добромирка. Мотото на събитието беше стихът от Колосяни 3:23: „Каквото и да вършите, правете го от сърце, като за […]

Новини, От страната Прочети повече

Цитати:


Молитва за всеки ден