Архоив за юни, 2018

Диалог в Европейския парламент

30.06.2018
На 26 юни 2018 г. в сградата на Европейския парламент се проведе семинар за приложението на т.нар. Европейски стълб за социалните права и ролята на църквите и религиите с участието на представители на различни религиозни общности от страните - членки на Европейския съюз. Семинарът беше организиран в съответствие с изискването на чл. 17 (3) от Договора за функционирането на Европейския съюз за поддържане на постоянен и открит диалог с религиозните институции. Пастор Даниел Топалски участва като говорител във втората част на семинара (с модератор Георги Пирински), посветена на социалната защита и преодоляването на различните форми на дискриминация. В края на изложението си той подчерта, че примерът на европейските институции трябва ...

прочети още
Цитати: