Архоив за октомври, 2020

Решение на Централното ръководство

03.10.2020
На 3 октомври 2020 г. от 10.00 ч. се проведе заседание на Централното ръководство на Евангелска методистка епископална църква в България в следния състав: суперинтендант Даниел Топалски – председател, п-р Ивайло Иванов – секретар, пастор Красимир Маджаров, д-р Мариела Михайлова, Любен Попов.   След като взе предвид епидемичната обстановка в страната и предписаните от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки за закритите обществени места, към които се отнасят и молитвените домове, Централното ръководство взе следното решение:   Предоставя на църковните настоятелства на местните църкви правото да вземат решение за възстановяване на всички общоцърковни дейности, при които е възможно спазването на противоепидемичните мерки за закрити пространства: осигуряване на дезинфектант на входа, носене на защитна предпазна ...

прочети още
Цитати: