Божият избор и нашият избор

13.07.2021

Автор: Даниел Топалски   В книгата си „Исус от Назарет“, когато пише за явяванията на възкръсналия Исус Христос, папа Бенедикт ХVІ заявява следното: „Обръщането на пропорциите се числи към тайната на Бога“. Онова, което може да изглежда изключително незабележимо, малко и незначително, може да бъде издигнато до нещо първостепенно. И обратното, онова, което изглежда забележително, […]

прочети още

Дисциплина в организацията

01.06.2021

През 1750 г. методисткото съживление под ръководството на Уесли е вече отличителна черта в британския пейзаж. Дори самият Уайтфийлд признава със завист, че терминът методист е по-често свързван с Уесли. Движението сега е централизирано в Лондон, където обществото наброява около две хиляди члена. Въпреки че са доста голяма група, методистите все още са по-малко от […]

Богословие, Методистко наследство прочети още

ОБНОВЛЕНИЕ НА НРАВИТЕ

01.06.2021

Автор: Джон Уесли   „Кой ще стане за мене против злодейците?“ /Псалм 94: 16а/   Във всички времена тези, които нито са се бояли от Бога, нито са зачитали хората, са се сдушавали и са образували съзаклятия, за да осъществяват тъмните си дела. С това те са се изявявали като по-мъдри от своите съвременници, защото […]

Богословие, Методистко наследство прочети още

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!

02.05.2021

Празникът на Христовото възкресение ни напомня, че всеки неделен ден ние се събираме, за да празнуваме победата на живота над смъртта. Сам Бог слезе в недрата на човешкия живот и стана човек, вкусвайки дори смъртта в човешката Си природа заради нас. По този начин беше направена явна Божията любов към човешкия род. Кръстът на Божия Син е поразително свидетелство за любовта, с която Бог „толкова възлюби света“ (Йоан 3:16). Тази любов не предлага никаква друга жертва, тя винаги жертва себе си.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Велика събота

01.05.2021

  Днес за нас е ден на очакване. Очакваме да чуем радостната вест: „Няма Го тук, но възкръсна“. За Христовите ученици това беше прескръбен ден – първият, откакто ги напусна любимият им Учител. Няма как да почувстваме онова, което чувстваха те – скръб, отчаяние, разочарование и болка. Ние знаем какво се случи в първия ден […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Велики Петък

01.05.2021

Днес най-добре ще бъде да почетем случилото се с мълчание. По тази причина тук ви предлагам само един кратък откъс от „Да прекрачиш прага на надеждата“ на папа Йоан Павел ІІ: „Окончателният смисъл на петъчния ден е следният

Актуален коментар, Богословие прочети още

Велики четвъртък

29.04.2021

           Умиването на нозете на учениците е потресаваща сцена, която говори сама за себе си. Бих казал, че опитите в детайли да се изтълкува случилото се по-скоро отслабва силата на нейното въздействие. Многословието в случая е напълно излишно. От името на потресените ученици само апостол Петър успя да каже: „Господи, Ти ли ще ми умиеш […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Велика сряда

28.04.2021

           Истинско предателство може да извърши само този, който е близо. От него се очаква да бъде лоялен, верен и предан. Далечните не дължат такова отношение и от тях никой по правило не го очаква. В този смисъл извършеното от Юда беше истинско предателство. Той беше един от дванадесетте, получили правото да бъдат заедно с Исус […]

Актуален коментар прочети още

Велики вторник

27.04.2021

„Ако някой служи на Мене, нека Ме последва…“   Вече няколко пъти в размишленията си споменахме, че не е достатъчно да приветстваме радостно Христос при Неговото идване към нас, нужно е и да Го последваме, да бъдем като Него. Тогава ще се случи и това, което Той добавя във втората част на изречението: „…там ще […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Велики понеделник

26.04.2021

Премъдрият проповедник казва: „Има време за всяко нещо и срок – за всяка работа под небето…“ (Еклисиаст 3:1). Това, което стори Мария, беше точно навреме и Исус сам изтълкува смисъла му: „Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението Ми.“ (Йоан 12:7). Страданията, смъртта и погребението на Господа непосредствено предстояха и Мария направи необходимото, за да почете неизразимата с думи значимост на тези събития.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Не като Йона

24.01.2021

Днес ние чухме само малък откъс от книгата на пророк Йона (3:1-5), в който се говори за готовността, с която ниневийските жители (от най-големия до най-малкия) откликват на пророческия призив за покаяние. Това естествено би могло да насочи нашите размишления към темата за силата на покаянието, но много по-полезно за нас би било да се възползваме от случая и да погледнем към книгата като цяло. Свикнали сме да разглеждаме тази книга като част от колекцията на малките пророци, но трябва да си дадем сметка, че е тя е твърде различна от всички останали пророчески книги. Дори най-беглия преглед на нейното кратко съдържание би потвърдило този извод.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

За същността на истинската религия

24.01.2021

Автор: Даниел Топалски   Радвам се, че отново имаме възможността да бъдем заедно в Октавата на молитва за християнско единство. Организаторите ни приканват всеки ден да насочим вниманието си към определени библейски пасажи и да размишляваме върху важни страни на християнската вяра и живот. Това ще направим и днес – ще размислим върху откъсите от […]

Съвременно богословие прочети още

Исус, Йоан и ние

10.01.2021

Истината е, че доста често четем Евангелието именно като странични наблюдатели, които безпогрешно преценяват мотивите и действията на участниците в евангелската история. Лекотата, с която правим преценката си, подсказва, че ние сме достатъчно отстранени от случващото се и не изпитваме никакво смущение да посочим с пръст, да укорим и да недоумяваме как е възможно слушателите на Исус да не проумяват какво всъщност им казва Той. Лесно се разграничаваме от фарисеите и тяхната самоувереност, че ако някой изобщо има правилно знание за Бога, то, без съмнение, това са те.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

И Словото стана плът

25.12.2020

Днешните библейски текстове ни въвеждат в самата сърцевина на празника Рождество Христово. Те ни откриват ясно и недвусмислено какво всъщност празнуваме, позволяват ни да видим „заедно с всички земни краища“ в какво се състои „спасението на нашия Бог“ (Исая 52:10). Няма да сбъркаме, ако кажем, че спасението е всъщност Богоявление. Бог явява Себе Си не чрез словото на пророците, както е правил „много пъти и по много начини в миналото“. Той се явява чрез Сина. Открива се не в някакво величаво и потресаващо явление или видение, а в плът, подобна на нашата. И с това Свое явление Бог скандализира всяко правоверно религиозно съзнание, защото се случва немислимото – Бог стана човек.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

И Бог си съгради дом

20.12.2020

На пръв поглед между днешните текстове не съществува пряка връзка. Старозаветният откъс ни разказва за желанието на Давид да построи дом за Бога и Божия отговор чрез пророк Натан, че сам Бог ще построи дом за царя. Евангелският текст свидетелства за събитието на благовещението – ангел Гавриил известява на Мария, че ще зачене в утробата си Син на Всевишния. Славословието в самия край на Посланието към римляните говори за откриване на тайната, която Бог е пазил скрита от вечни времена.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

За християнския начин на живот

13.12.2020

Днес ще продължим да концентрираме вниманието си върху настоящето и естествено можем да се запитаме: по какъв начин ние с Божията помощ можем да преобразяваме настоящето? Как накратко можем да обобщим това, което обикновено наричаме „християнски начин на живот“? В отговора на тези въпроси особено полезен може да ни бъде днешният откъс от апостолските писания – 1 Солунци 5:16-24. Редно е да дадем думата на „нашия възлюбен брат Павел“, както го нарича авторът на 2 Петрово, който този път няма да ни говори неща, „трудни за разбиране“.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

За Божието дълготърпение

08.12.2020

Преди една седмица говорихме за това колко важно е да помним бъдещето. Адвентният период трябва да насочва нашето внимание не само върху миналите събития, които, без съмнение, имат ключово значение в Божия спасителен план. Помненето на миналото винаги трябва да е поставено в перспективата на бъдещето – на пълното осъществяване на Божите обещания. Не бива да забравяме, че юдейската и християнската представа за историята е линеарна, а не циклична или статична. Историята е ориентирана към една определена цел, която придава смисъл и значимост на всичко случващо се.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Добрият настойник

03.11.2020

Отношението, което човекът има към Бога или към Неговото творение, ни се показва в Божието слово по различни начини. Човекът като грешник, като покварено същество, се описва като длъжник на Бога. Описва се и като слуга, което на дело съответства на същността на природата му – и то в такава степен, че същото обозначение беше дадено на Божия Син, когато Той в Своето смирение „взе образ на слуга и стана подобен на човеците“ /Фил.2:7/.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Поетичният език на вярата в химните на Чарлз Уесли

29.10.2020

Автор: Даниел Топалски   Въведение: авторство, интертекстуалност и езикът на вярата Чарлз Уесли (1707-1788) често и напълно незаслужено остава в сянката на по-големия си брат Джон, който традиционно е определян като баща на методисткото движение. Това впечатление сякаш се потвърждава от практиката върху заглавната страница на публикуваните сборници с химни да стоят имената и на […]

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Чарлз Уесли като поетичен интерпретатор на Свещеното Писание

02.10.2020

Животът и творчеството на Чарлз Уесли (1707 – 1788) не могат да бъдат мислени без изключително важната и плодотворна връзка с неговия по-голям и по-известен брат Джон, който не без основание е смятан за водеща фигура в методисткото съживление през ХVІІІ в. Двамата братя получават заедно началното си образование в домашното училище на своята майка, имат възможност да изградят много дълбока приятелска връзка по време на ученическите си години в Лондон и по-късно при обучението си в Оксфорд.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Триединният Бог като източник на божествения живот

18.08.2020

Единственият източник на божествения живот, в който вярващите получават благодатната възможност да участват, е Триединният Бог. Освещението е възможно поради единодействието на трите Лица на Троицата, Които могат да вдъхнат дъха на новия живот и да оживотворят падналия човек. По този начин въздигането от духовната смърт е дело на цялата Троица: Отец дарява благодатта на новия живот чрез Сина, Който „упражнява същата сила“, в Святия Дух, Който изпълва с тази сила вярващия човек. Само тогава той ще може да види Бога и да изпълни това, което Той иска от него.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Правилната употреба на парите

16.08.2020

След като нашият Господ завърши хубавата притча за блудния син, адресирана към протестиращите, че Той приема бирниците и грешниците, се прибавя един друг разказ, отправен предимно към Божиите чада. „Каза още на учениците Си“ – не толкова на книжниците и фарисеите, на които беше говорил преди това. „Някой си богаташ имаше настойник, когото наклеветиха пред него, че разпилявал имота му. И той го повика и му рече: Дай сметка за настойничеството си, защото не можеш да бъдеш вече настойник“.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Образование на проповедниците

16.08.2020

Проповедниците, в повечето случаи без формално образование, се ползват от различни източници за своето обучение. В ранните протоколи от конференции са поместени списъци с публикации, които Уесли пише за доктринално напътствие. През 1746 г. той публикува първия том от планираната серия от три тома “Проповеди по различни поводи”. Предговорът ясно показва намеренията на Уесли: читателят ще види “какви са доктрините, които аз приемам и проповядвам като най-съществени от истинската религия” (Sermons, 1:103). Надеждата му е да достигне “по-голямата част от човечеството”, да изрази “проста истина за обикновени хора”, да бъде homo unius libri –  човек на една книга, Библията, в която всеки може да намери “пътя към небето”.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Истинската религия като участие в божественото естество

13.07.2020

Чарлз Уесли е последователен в своите определения за истинската религия. Тя се свежда до новорождението и откриващата се чрез него възможност за участие в божественото естество. Такова е разбирането на по-малкия от братята Уесли още през 1737 г., според една бележка в дневника му, нанесена три години по-късно[1]. Очевидно за него участието в божественото естество […]

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Послание за Петдесетница на епископ Патрик Щрайф

02.06.2020

Празнуваме Петдесетница – изливането на Святия Дух и мисията на Църквата в света. Правим го във време, което е все още белязано от сериозните последици на корона-пандемията. В някои страни в епархията на вярващите е позволено да се събират отново за богослужение, докато в други страни това още не е разрешено. Както казах в посланието за Велики петък и Възкресение: последиците от силната треска траят по-дълго, отколкото се предполага в началото.  По подобен начин последиците от корона-пандемията ще продължат да се усещат дълго време. Но Бог не ни е дал дух на страх.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Лекарството против злословия

04.05.2020

“ Не злословете!” – казва ни великият апостол /Тит 3:2/. Тази заповед е също така важна, както и “ Не убивай!” Но кой, даже и измежду християните, я спазва? Даже колко малко хора я разбират? Що е злословието? То не е, както някои считат, същото като лъжата или клеветата. Всичко казано от човека може да бъде истинско като Библията, и все пак да е злословие. Защото злословието не е ни повече, ни по-малко от това да кажеш нещо лошо за отсъстваща личност; да разкажеш нещо, което някой е казал или сторил, докато го няма.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Освещението – разгръщане на вярата, която действа чрез любов

04.05.2020

Новорождението поставя началото на процеса на освещение в тесния смисъл на думата. Същността на този процес Джон Уесли дефинира в дневника си на 13 септември 1739 г. по следния начин: „Вярвам, че [освещението] е (…) Божият живот в душата на човека; участие в Божественото естество; умът, който е бил в Иисус Христос; или обновлението на сърцата ни по образа на Този, Който ни е създал“. Още в това ранно определение прави впечатление, че освещението е мислено като възможно само в рамките на интензивното общение между Бога и човека.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Въпроси, свързани с обединението и единството

27.02.2020

Въпреки продължаващите атаки, през 1748 г. обединените общества на хората, наречени методисти, са изградили свои структури в над седемдесет места. Те са групирани в девет “разделения” или окръзи (Стратфордшър и Чешър са добавени към развиващия се модел, чието начало се поставя преди две години). Желанието да се обедини работата на обществата, “както в духовни, така и в материални неща”, довежда до провеждане на окръжни срещи на всяко тримесечие. Но не само това. Уесли продължава да предвижда обединение на различни клонове на съживлението.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Новорождение и кръщение

27.02.2020

В проповедта си, посветена на новорождението, Джон Уесли се спира подробно на въпроса за връзката между кръщението и началото на новия живот. Като англикански свещеник, той е убеден, че кръщението е тайнство на въведението, чрез което човек влиза в завет с Бога и става член на Църквата, която е Тяло Христово. Кръщението се отслужва в името на Отца, Сина и Светия Дух, установено е от Христос и е знак, печат и залог за новорождението, без обаче да е непременно тъждествено с него.

Богословие, Методистко наследство прочети още

ОТРИЧАНЕТО ОТ СЕБЕ СИ

27.02.2020

Често се предполага, че даденото тук указание се отнася главно и изключително за апостолите, или най-малкото за християните от първи век или от времената на преследванията. Но това е едно опасно заблуждение. Защото макар нашият Господ да отправя горните думи непосредствено към апостолите и другите Свои последователи, които Го съпровождаха в дните на земния Му живот, чрез тях Той говори и на нас, а и на цялото човечество без изключения и ограничения. Същината на нещата не оставя място за съмнения, че дългът е възложен не само на апостолите и християните от ранното време.

Богословие, Методистко наследство прочети още

ДЕН ОСМИ (25 януари)

25.01.2020

Тази история е поредица от подарени и приети дарове: местните жители посрещат Павел с необикновено човеколюбие; Павел изцелява бащата на Поплий и другите болни на острова; и тъй като се готвят да продължат отново пътуването си в морето, тези 276 пътници, които бяха изгубили всичко в бурята, са снабдени с изобилни провизии. Ние, християните, сме призвани да свидетелстваме с необикновено човеколюбие.

Актуален коментар, Богословие прочети още

ДЕН СЕДМИ (24 януари)

24.01.2020

Местните жители разбират, че зле са преценили Павел, който не е престъпник, и променят мнението си за него. Изключителният епизод за усойницата променя тяхното виждане, подготвяйки ги да приемат вестта за Христос чрез Павел. В своето търсене на единство и помирение понякога сме призвани да преразгледаме начина, по който възприемаме другите традиции и култури. Това изисква непрекъснато обръщане към Христос от страна на нашите църкви, които така да се научат да не виждат в другия само заплаха. По този начин негативното ни виждане за другия се разсейва и ние напредваме към единство.

Актуален коментар, Богословие прочети още

ДЕН ШЕСТИ (23 януари)

23.01.2020

След тревогите и конфликтите, породени от бурята в морето, внимателните грижи на местните жители изглеждат за корабокрушенците на брега като свидетелство за необикновено човеколюбие, което подчертава нашата обща човечност. Евангелието ни учи, че поемайки грижа за тези, които са в беда, свидетелстваме за любовта на самия Христос (виж Мат. 25,40). Освен това, като се отнасяме с внимание към най-слабите и най-нуждаещите се, даваме сърцето си на Бога, в Когото бедните имат място за избор.

Актуален коментар, Богословие прочети още

ДЕН ПЕТИ (22 януари)

22.01.2020

Приканвайки всички спътници на кораба да вземат нещо за ядене, Павел ги призовава да възвърнат силите си за предизвикателствата, които ги очакват. Това хапване от хляба бележи промяната в поведението на спътниците на кораба, които спират да се отчайват и възвръщат силите си. По същия начин Евхаристията, или Господната трапеза, ни храни и ни подкрепя за пътя, който ни очаква, като се фокусираме отново върху живота в Бог. Разчупването на хляба, което е в сърцето на живота и молитвата на християнската общност, ни укрепва за християнската служба, към която сме призвани.

Актуален коментар, Богословие прочети още

ДЕН ЧЕТВЪРТИ (21 януари)

21.01.2020

Докато бурята бушува, насърчението и надеждата на Павел са в контраст със страха и отчаянието на неговите спътници. Нашият общ призив да бъдем ученици на Исус Христос изисква от нас да бъдем знак за противоречие. В един свят, разкъсван от тревога, ние сме призвани да бъдем свидетели на надежда, уверени в любещото Божие провидение. Християнският опит ни показва, че Бог пише право с криви линии и можем да продължим да се надяваме против всяко очакване, знаейки, че няма да се загубим. Защото постоянната Божия любов трае вечно.

Актуален коментар, Богословие прочети още

ДЕН ТРЕТИ (20 януари)

20.01.2020

Ние, християните, идващи от различни църкви и традиции, които още не сме напълно помирени помежду си, често пъти се чувстваме обезкуражени от липсата на напредък към видимо единство. Някои дори изоставиха всяка надежда и гледат на това единство като на недостижим идеал. Други дори не смятат, че единството е изискване за тяхната християнска вяра. Нека се молим за дара на видимото единство със силна вяра, постоянно търпение и неизчерпаема надежда, уверени в любящото Божие провидение. Единството е молитвата, която Господ е произнесъл за Църквата и с която Той ни придружава в това пътуване. Ние няма да се загубим.

Актуален коментар, Богословие прочети още

ДЕН ВТОРИ (19 януари)

19.01.2020

Христос е наша светлина и наше напътствие. Лишени от Неговата светлина и Неговото напътствие, ние сме дезориентирани. Когато християните изгубят от поглед Христос, стават уплашени и разделени. Освен това хората с добра воля, които са извън Църквата, са затруднени да различат светлината на Христос поради нашите разделения, които Му придават неясно отражение или Го скриват напълно. Тогава нека да потърсим светлината на Христос, да се приближим едни към други, за да я отразим по-ясно, като станем истински свидетели на Христос, Светлината на света.

Актуален коментар, Богословие прочети още

ДЕН ПЪРВИ (18 януари)

18.01.2020

Ние, християните, идващи от различни църкви и традиции, за съжаление, през вековете сме натрупали тежък товар от взаимно недоверие, огорчение и подозрения. Да благодарим на Господ за зараждането и израстването на икуменическото движение през миналия век. Нашата среща с християните, принадлежащи на различни традиции, и нашата обща молитва за християнско единство ни насърчават да потърсим взаимно опрощение, помирение и приемане на другия. Нека не позволяваме на този товар от миналото да ни попречи да се приближим едни към други. Волята на Господ е да се отървем от този товар и да направим място за Него!

Актуален коментар, Богословие прочети още

Октава на молитва за християнско единство

16.01.2020

Материалите за Октавата на молитва за християнско единство за 2020 година бяха подготвени от християнските църкви в Малта и Гозо (Christians Together in Malta). На 10 февруари се събраха много християни от Малта, за да честват с благодарност празника на корабокрушението на св. Павел, което бележи достигането на християнската вяра до тези острови. Четивото от Деянията на апостолите, прогласено по време на този празник, е текстът, който бе избран за Октавата на молитва за 2020 година.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Честито Рождество Христово!

24.12.2019

С Рождествените празници Бог ни подарява една чудесна възможност да си припомним колко важна е радостта в християнския живот. Апостол Павел не случайно настоява: „Винаги се радвайте!“ (1 Солунци 5:17). И тук той съвсем няма предвид някаква постоянна и безпричинна патологична веселост. Радостта, за която пише апостолът има своите непоклатими основания в непрестанно нацелената към […]

Богословие прочети още

Да помним… бъдещето

04.12.2019

„О, да би раздрал Ти небето, да би слязъл!“ – възкликва пророкът. Нищо не може да донесе истинско удовлетворение на човека, освен нахлуването на Бога в света на човеците. Ако небето бъде раздрано, ако бъде преодоляна преградата, тогава не само Бог ще може да бъде заедно с хората, но и те ще могат да бъдат заедно с Него.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Грижа за тяло, разум и душа

07.10.2019

Обновената загриженост за създаване и изграждане на общества кара Конференцията да приеме нови средства, чрез които обществата да бъдат “по-здраво и по-внимателно свързани заедно.” В този момент, на Рождество Христово през 1747 г., Уесли започва да използва термина подновяване на завета като средство за ангажиране на хората в търсене на по-сериозна религия, метод, на който се е натъкнал в Оксфорд в “Съвети на селския свещеник”.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Новорождението като амбивалентна метафора

24.06.2019

Джон Уесли намира за изключително важно да подчертава непрекъснато пред своите слушатели, че новорождението е „само прагът на освещението, първият вход към него“. Човекът се ражда в определен момент и след това започва постепенно да расте все по-голям и все по-силен. Така е и с духовното раждане – то се осъществява моментално, а след него се разгръща постепенен процес на духовно израстване. При това положение Джон не може да се съгласи с предишния си ментор Уилям Лоу, който приравнява новорождението на освещението в своя трактат по темата от 1739 г. (Treatise on Regeneration).

Богословие, Съвременно богословие прочети още

СКРЪБТА В РАЗЛИЧНИТЕ ИЗПИТАНИЯ

24.06.2019

В предната проповед аз наблегнах на мрака в душата на хората, някога ходили в светлината на Божието лице. Близка до този мрак е скръбта на душата, която се явява още по-често, и то точно на вярващите. Да, почти всички Божии чада имат тази опитност – едни в по-силна, други – в по-слаба степен. Подобието между двете душевни състояния е толкова голямо, че те често се объркват и биваме склонни, без да правим разлика, да установим: “Този е в мрак, а този е в скръб”, като че става дума за изрази с еднакво значение и единият не съдържа нищо повече от другия.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Вяра, надежда и любов – богословските добродетели според папа Бенедикт XVI и папа Франциск

04.06.2019

Богословските добродетели вяра, надежда и любов са неделима част от живота на Църквата. Те са тясно свързани с Христос, със спасението, с човека и с Църквата и нейния тайнствен живот. Вярата, надеждата и любовта не са просто морални характеристики, които всеки би трябвало да притежава. Те са разгледани от перспективата на духовни реалии, които дават живот, чрез които произтича живот – първо от Бога към нас, а след това от нас към другите.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Новорождението и духовният емпиризъм на Джон Уесли

14.05.2019

Епистемологичните възгледи на Джон Уесли са неотделимо свързани с централната за неговото богословие тема за освещението. Ако освещението е възстановяване на човешкия живот като съществуване за и във общение със Създателя, постепенно и обхващащо всички аспекти на човешкия живот оздравяване и оцелостяване чрез това общение, то в този процес от ключово значение е пробуждането на духовните сетива. Чрез тях новороденият християнин започва да осезава духовната реалност, за която преди това е бил безчувствен, сляп и глух.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Съживлението се разпространява

14.05.2019

По време на този особен богословски и политически развой мисията на методизма продължава да се развива. Чарлз е зает с проповядване на открито, метод, насърчен на конференцията през 1746 г. и силно поддържан през следващата година: “Не сме ли ограничили проповядването на открито твърде много?… Не можем да очакваме непознаващите Бог да ни потърсят. Ние трябва да излезем и да ги търсим” (Minutes, 37).

Богословие, Методистко наследство прочети още

СКИТАНЕТО ИЗ ПУСТИНЯТА

14.05.2019

След като Бог даде на израилтяните велико освобождение, като ги изведе от дома на робството, те не достигнаха веднага земята, обещана на бащите им, но ги “направи да се скитат из пустинята, където няма път” (Пс.107:40). Там те бяха изкушавани по различни начини и вкарани в опасност. По същия начин Бог постъпва с хората, които Му се боят: след като ги е освободил от робството на сатана и “даром ги оправдава чрез изкуплението, което е в Христа Исуса” (Рим. 3:24), мнозина не достигат веднага в почивката, обещана на Божиите люде (Евр. 4:9).

Богословие, Методистко наследство прочети още

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!

28.04.2019

Отново Бог ни дари с благодатната възможност да придружим Неговия Син в последните дни от земния Му живот, да чуем свидетелствата за Неговите страдания и смърт, и да се зарадваме на вестта за славното Му възкресение. Да се зарадваме, спомняйки си, че радостта в Господа е нашата сила (Неемия 8:10).

Актуален коментар, Богословие прочети още

Велика събота

27.04.2019

Днес за нас е ден на очакване. Очакваме да чуем радостната вест: „Няма Го тук, но възкръсна“. За Христовите ученици това беше прескръбен ден – първият, откакто ги напусна любимият им Учител. Няма как да почувстваме онова, което чувстваха те – скръб, отчаяние, разочарование и болка. Ние знаем какво се случи в първия ден от седмицата, но те не знаеха това.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Кръстният път

27.04.2019

Преди да бъде заловен и да поеме пътя на страданието, Исус се моли в Гетсимания. Неговата вътрешна борба е толкова голяма, че потта Му се превърнала в големи капки кръв, които обагрили земята. Каква е молитвата на Божия син? Той моли Отец да го отмине с чашата на страданието и смъртта, но в същото време се моли да се осъществи не Неговата воля, а волята на Отец. Да, това е вътрешна борба за мисията, която Му е възложена, борба с ужаса от предстоящите болки и мъки, борба за смисъла на това, което предстои. Струва ли си тази жертва? Дори и най-близките Му не могат да се преборят със съня, за да бдят заедно с Него в този решителен час. А какво да кажем за всички останали – за далечните, за безразличните, за враговете?

Актуален коментар, Богословие прочети още

Продължаващи противоречия

30.01.2019

Усъвършенстването на идеята за връзката между хората, наречени методисти, продължава година след година като отговор на нуждите, които възникват. Периодът 1745-46 г. дава пример за процес на обсъждане, проповеднически пътувания, кореспонденция и публикации, които продължават през целия век. Най-забележителните диспути се появяват в печата, най-очевидните подобрения са записани в протоколите на Годишните конференции. Но най-значителната част от процеса се осъществява в ежедневния контакт на Уесли с проповедниците, членовете, критиците и църковната върхушка.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Новорождението – раждането на синовната вяра, която действа чрез любов

30.01.2019

Автор: Даниел Топалски   Логическото разграничение между оправданието, разбирано като Божието спасително дело, извършено за човека чрез Исус Христос, и новорождението като Божието спасително дело, извършено в човека чрез действието на Светия Дух, се преодолява напълно в християнския опит. Джон Уесли е категоричен, че във времево отношение оправданието и новорождението съвпадат: „Когато ние биваме оправдани […]

Богословие, Съвременно богословие прочети още

НОВОРОЖДЕНИЕТО

30.01.2019

Ако трябва да изберем измежду общото християнско наследство някои учения с основополагащо значение, те без съмнение ще бъдат следните две: учението за оправданието и за новорождението. Първото се отнася до великото дело, което Бог върши за нас чрез прощението на нашите грехове; второто – за това, което Бог върши в нас чрез обновяването на пропадналата ни природа. Никое от двете не предшества другото във времето. Когато ние биваме оправдани чрез Божията благодат, в резултат на изкуплението чрез Исус Христос, в същия миг биваме и “родени от Духа” (Йоан 3:6).

Богословие, Методистко наследство прочети още

Благословена Нова година!

01.01.2019

От името на Централното ръководство бих искал да ви честитя Рождество Христово и да ви пожелая благословена Нова година!
Новата църковна година вече започна с първото адвентно богослужение, което насочи вниманието ни едновременно към първото и второто идване на нашия Господ Исус Христос. Времето на Църквата се простира между тези две идвания, но то продължава да бъде изпълнено с присъствието на Господа, Който не престава да бъде заедно с нас чрез Своето Слово и Святия Дух, на трапезата, около която се събираме като едно църковно семейство, в общението на двама или трима, събрани в Неговото име.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Началото на благовестието

17.12.2018

Евангелският текст от Марк 1:1-8 ни разказва за началото на благовестието. Евангелието започва направо, без предисловие: „Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син…“ (Марк 1:1). И какво е началото? Отговорът е даден от евангелиста чрез думите на пророк Исая…

Актуален коментар, Богословие прочети още

Слово за Йосиф

17.12.2018

В Божието слово можем да открием имената на десетки и даже стотици напълно обикновени, неизпъкващи с нищо особено герои на вярата, за които се казва твърде малко, но тяхното споменаване не е случайно и би трябвало да ни накара да се замислим. Но възможно ли е някой да бъде обикновен и скромен човек и в същото време да е герой на вярата?

Богословие прочети още

НОВОРОЖДЕНИЕТО

04.11.2018

Ако трябва да изберем измежду общото християнско наследство някои учения с основополагащо значение, те без съмнение ще бъдат следните две: учението за оправданието и за новорождението. Първото се отнася до великото дело, което Бог върши за нас чрез прощението на нашите грехове; второто – за това, което Бог върши в нас чрез обновяването на пропадналата ни природа. Никое от двете не предшества другото във времето. Когато ние биваме оправдани чрез Божията благодат, в резултат на изкуплението чрез Исус Христос, в същия миг биваме и “родени от Духа” (Йоан 3:6).

Богословие, Методистко наследство прочети още

Оправданието – неизменната основа за динамиката на вярата, която действа чрез любов

20.09.2018

Братята Уесли настойчиво подчертават христологичната основа на освещението. Освещението на човешкия род е възможно благодарение на въплъщението и изкупителното дело на Божия Син. Освещението на отделния човек, от което Джон и Чарлз Уесли най-вече се интересуват, също намира основата си в това дело. Прилагането на неговите последици по отношение на каещия се грешник се осъществява в акта на оправданието (justification), който е вратата към истинската религия.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Разрастване на книгоиздаването

19.09.2018

На тази конференция през 1745 г. Уесли пита дали би могъл “да пътува по-малко, за да може да пише повече”. Отговорът е следният: “Засега това не е желателно.” Въпреки това в протоколите са отбелязани някои специфични за Уесли теми. Той продължава да намира време, за да публикува повече от дузина заглавия на година. През предната […]

Богословие, Методистко наследство прочети още

Етосът на брачния завет

08.09.2018

  В езика на съвременната култура думата етика се свързва с някакъв код на поведение или със съвкупност от морални правила, които трябва да служат като предписание за човешките постъпки. Независимо дали този код на поведение има за основна предпоставка авторитета, или общоприета норма, той има претенцията да остава чужд на реалността на човешкото съществуване. […]

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Пробуждане на вярата, която действа чрез любов

11.07.2018

Началото на освещението в широкия смисъл („от първото развиделяване на благодатта в душата на грешния човек до усъвършенстването му в слава“ ) се поставя още с действието на т.нар. предварителна благодат. Това е изрично, макар и съвсем накратко, подчертано единствено от лутеранския богослов Х. Линдстрьом и заслужава да бъде внимателно обмислено.
В сбитото си обобщение на ordo salutis според Джон Уесли Линдстрьом обръща внимание на две проповеди, които съдържат описание на резултатите от действието на предварителната благодат като неотменна част от цялото Божие спасително дело.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Да отворим вратата на горницата!

28.05.2018

Днес искам отново да ви върна към началото на църковната история, за да се опитаме заедно да си отговорим на въпроса кога се ражда и кога започва да отмира една църковна общност. Ще се съгласите, че този въпрос е от жизнено значение за нас, ако имаме искрено желание да бъдем истински последователи на Христос. Ако това желание действително изпълва сърцата ни, не може да ни е безразлично в какво състояние се намира църковната общност, към която принадлежим. В същото време трябва да сме наясно, че състоянието на нашата църквата в много голяма степен е отражение на собственото ни духовно състояние.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Пътуване и проповядване

02.05.2018

По време на постоянното си пътуване и проповядване Джон и Чарлз Уесли не само разпространяват, но и свързват работата на методисткото движение сред хората. Проповедническите пътувания на Джон през следващата година покриват почти цялата област, белязана от методистките общества в кралството, включително и Уелс, Корнуол, Мидландс и северните части на страната, до които той пътува през февруари през вятър, градушка, дъжд, лед, сняг, виелици и пронизващ студ. Работата не само изисква много усилия, но е и изпълнена със специални предизвикателства; войната срещу методистите все още се води във всички части на страната (J&D, 20:40).

Богословие, Методистко наследство прочети още

Първият грях

30.04.2018

Каква бездна има между тези думи и сладникавата представа на човешката природа, рисувана от хората през всички епохи! В съчиненията на много антични писатели откриваме изобилие от бляскави описания на достойнствата на човека. Някои представят човека така, сякаш той има в себе си всички добродетели или най-малкото може да си служи с тях; като че ли не е длъжник пред никакво друго същество, а само пред себе си; че има всичко нужно и е способен да живее на собствени разноски, сякаш е малко по-ниско поставен от самия Бог.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Христос възкръсна!

08.04.2018

Отново Бог ни дари с благодатната възможност да придружим Неговия Син в последните дни от земния Му живот, да чуем свидетелствата за Неговите страдания и смърт, и да се зарадваме на вестта за славното Му възкресение. Да се зарадваме, спомняйки си, че радостта в Господа е нашата сила (Неемия 8:10).

Актуален коментар, Богословие прочети още

Еволюция на конексионализма

09.03.2018

След като на конференцията през 1744 г. започва да полага основите на доктрината и дисциплината за тези, които са във връзка с него, Уесли продължава да подбира изводите от различните решения, изброени в протоколите. Очевидното му намерение е да задържи развитието на методизма в съзнателно премерен ход, който няма да надмине способността му да управлява плановете на движението и да предпазва от неоснователна критика.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Освещението в пътя на спасението: предварителни бележки

03.03.2018

Освещението като всеобхватен процес на обновление на човека по образа на неговия Създател трябва да бъде разгледано в своята естествена динамична среда – в контекста на пътя на спасението (via salutis), който Джон и Чарлз Уесли неуморно проповядват десетилетия наред.
В този път, който е трасиран от действието на едната, но многоразлична Божия благодат (1 Петр. 4:10), проявяваща се като предварителна, оправдаваща, новораждаща и освещаваща, освещението заема средищно място. Дори може да се каже, че то обхваща в себе си всички предходни „етапи“ в пътя на спасението, които се явяват по-скоро измерения на един комплексен процес.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Пътят на спасението според Библията

09.02.2018

Няма нищо по-сложно, по-мудно и по-трудно от това да представяш религията по начина, по който тя често бива описвана. Това важи не само за религията на езичниците, дори и на най-мъдрите измежду тях, но и за тая на хората, били някога в определен смисъл християни; да, дори на хората с голямо име в християнския свят, на мъже, които са били негови стълбове. Но колко лесноразбираема, проста и обикновена е религията на Исус Христос, ако само се погрижим да я възприемем в нейната първична форма – така, както Божието слово я описва. Мъдрият Творец и Господар на света я е приспособил към слабия разум и ограничени способности на човека. Това трябва да имаме предвид относно поставената цел и средствата за нейното достигане. С една дума, целта е спасението, а средството за постигането му е вярата.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Божият дар и противоприродният произвол

02.02.2018

Подборът на библейските текстове за тази вечер (Битие 2:18-25; Псалм 127; Римляни 1:18-32; Марк 10:1-12) едва ли буди някакво недоумение у вас. Можем да се радваме, че все още не ни се налага да четем „изправени“ преводи, които да не нарушават правата на едно или друго малцинство. Не се учудвайте, такива има. Древният свещен текст не просто се претълкува, той се пренаписва. Тълкуването в светлината на една или друга нова идеология, претендираща за „научност“, не е нещо ново и не трябва да ни изненадва. Пренаписването обаче е нещо различно.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Укрепване на движението (1744-1758 г.)

01.02.2018

На конференцията през 1744 г. Уесли започва да контролира по-прецизно доктрината, дисциплината и практиката на тези проповедници, които са “във връзка” с него. Докато действат единодушно с другите дейци на съживлението като Хауъл Харис, Бенджамин Ингам и Джордж Уайтфийлд, братята Уесли започват да определят движение, което става все по-различно от другите две форми на съживлението и в известна степен от църквата.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Започна октавата на молитва за християнско единство

18.01.2018

Текстовете за Октавата на молитва за християнско единство (18 – 25 януари)  за тази година са приготвени от църквите на Карибите. Историята на християнството в този регион е парадоксална. От една страна, Библията е използвана от колонизаторите, за да оправдаят наложеното подчинение на първите обитатели на тези земи, както и на други хора, депортирани от […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Времето е кратко

31.12.2017

За проповедниците е характерно да подчертават необходимостта от решения, които трябва да бъдат взети спешно и дори незабавно – решения, които е нужно да се направят „тук и сега“, защото не е сигурно, че ще има „там и тогава“. Утрешният ден не ни принадлежи, разполагаме само с това, което е днес.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Рождествен поздрав

24.12.2017

„Има време за всяко нещо под слънцето и срок – за всяка работа под небето, казва проповедникът – време за раждане и време за умиране, време за насаждане и време за изкореняване на насаденото; време за убиване и време за изцеляване; време за събаряне и време за градене; време за плач и време за смях; […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Новото творение

17.11.2017

Каква странна сцена се открива тук пред нашите очи! Колко е далеч от цялото ни естествено разбиране! Дори и частица от това, което е разкрито тук, не е било виждано в езическия свят. Съвременните, диви, нецивилизовани езичници нямат и най-малка представа за това. И не само те. То е било еднакво неизвестно и за изтънчените, изискани езичници на древна Гърция и Рим. И голямата част от християните го разбират или мислят за това почти толкова малко.

Богословие, Методистко наследство прочети още

За Реформацията

17.11.2017

През април 1521 г. Мартин Лутер се изправя пред императора и парламента във Вормс и произнася следните думи: „Докато не бъда победен и убеден чрез доказателства от Писанията (…) аз не мога, нито имам желание да се отрека от каквото и да било, защото да отида срещу съвестта си, е неправилно и опасно“. Тези знаменателни думи на Лутер ни разкриват много за неговия характер и за силата на неговата вяра, за неговата абсолютна увереност в Божията любов, която му дава самочувствие и дръзновение да направи реформи, които са дали името на самото съвременно понятие „реформа“. За тях се сещам, когато чета днешния текст от Първо солунци 2: 1-8. 

Актуален коментар, Богословие прочети още

Какво празнуваме в Деня на Реформацията?

04.11.2017

Ние винаги трябва да помним Реформацията, но и винаги трябва да се питаме какво всъщност празнуваме на този ден. Това е наложително с още по-голяма сила сега, когато отбелязваме петстотингодишнината от онзи ден, в който Мартин Лутер отправя своята знаменита покана за академичен диспут, провокиран от скандалната търговия с индулгенциите.
 
Най-лесно е днес да ви представя една героична история и да заговорим отново за триумф на Писанието над традицията, за триумф на вярата над делата, за триумф на благодатта над човешката воля. Можех, с други думи, да ви говоря за триумфа на онези основни пет принципа на Реформацията – Sola scriptura, Sola fide, Sola gratia, Solus Christus, Soli Deo gloria. Предпочетох обаче да не ви представям една триумфална история, защото опростенческият подход към историята е безполезен.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Полемиките и Конференцията

24.09.2017

Арминианското богословие на Уесли и лоялността му към Англиканската църква се различават от местните съживления, които започват да се появяват в Англия. Калвинистката склонност на пуританското наследство е силна при някои евангелски проповедници и тенденцията към разногласие намалява тревогата им относно отделянето от Англиканската църква. Доктрината на Уесли за съвършенството го отличава от много евангелски свещеници в църквата, които виждат това учение като форма на ентусиазъм.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Сатанинските замисли

01.09.2017

Замислите, с които лукавият “бог на този свят” се мъчи да унищожи Божиите чада, или най-малкото да изтезава ония, които не успява да убие, да ги обърква и да ги отвръща от начертаната цел, са толкова многочислени, колкото звездите на небето и пясъкът на морския бряг. Но сега аз искам да говоря само върху един от тези замисли /макар че той бива прилаган по различни начини/, чрез който врагът се опитва да противопостави една част на Евангелието на друга и така да опровергае и двете.

Богословие, Методистко наследство прочети още

(НЕ)АДЕКВАТНИ?

07.07.2017

Следващите редове са продиктувани от различни срещи, разговори, семинари и събития, на които съм ставал свидетел как младежки ръководители в църкви, пастори и други църковни лидери общуват с тийнейджъри и млади хора, наставлявайки ги по различни теми, опитвайки се да формират у тях добър християнски характер. Някои от подходите и поученията пораждат у мен недоумение, а други откровено раздразнение и нетърпимост. Разбира се, темите, на които обръщам внимание, не са единствените, но те са сред най-дискутираните на всевъзможни младежки събирания, лагери и форуми и което е по-важно – те са симптоматични за цялостното ни служение сред младите хора.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Мрежата се разраства

15.06.2017

По време на проповедническите си пътувания на запад и север Джон Уесли се свързва с много хора, които са въвлечени в организирани религиозни дейности и са благосклонни към методисткото движение: бивши сътрудници (като Бенджамин Ингам в областта Лийдс), съюзници от духовенството (като Джон Ходжис в Уенвоу, Уелс), приятели, които е срещнал в Лондон и с които поддържа връзка (като Джон Нелсън в Бърстол) и нови познати (като Джон Бенет в Дърбишър, който по-късно ще сформира общества и ще се превърне в “син в Евангелието”).

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Блуждаещи мисли

15.06.2017

Действително ли Бог “пленява всеки разум”, така че в духа ни да не намират място никакви блуждаещи мисли, докато сме в това тяло? Някои енергично твърдят и даже уверяват: никой не е съвършен в любовта, ако не е направен съвършен и в познанието, че блуждаещите мисли са премахнати и че всяка подбуда и настроение са святи, праведни и добри, че всяка хрумнала ни мисъл е мъдра и порядъчна.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Възкресенски поздрав

16.04.2017

Скъпи братя и сестри,   Бог отново ни подари възможността да придружим нашия Господ в последните дни от Неговия земен живот. За нас Страстната седмица е като огледало. На Велики понеделник се питахме дали сме готови да дадем всичко, което притежаваме, за да почетем Исус Христос. На следващия ден размислихме върху това доколко нашият живот […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… Живият, Когото не можем да намерим между мъртвите

16.04.2017

„И обзети от страх, те наведоха лица към земята; а мъжете им казаха: Защо търсите Живия между мъртвите?“ (Лука 24:5-6) Преди известно време трябваше да отслужа погребална служба за една жена от нашата църква. Бях изненадан колко много хора имаше на гробищата. Там е пълно, а църквите са почти празни. Защо хората предпочитат да отидат […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… жертвата за нашия грях

15.04.2017

„Но Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.“ (Исая 53:5) Обикновено празненствата са изпъстрени с разнообразни традиции и обичаи. Хората ги харесват. Всяка държава пази своите традиции, религията си има традиции, семействата – също. Една от великденските […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… Божият Агнец

14.04.2017

„На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него, и каза: Ето Божия Агнец, Който поема греха на света!“ (Йоан 1:29) Често се натъжавам, когато слушам и чета за цялото страдание в света. Той е изпълнен с насилие, несправедливост, желание за власт и егоизъм, но и с леност и безразличие. Не можем обаче да […]

Актуален коментар прочети още

Исус е… любов

13.04.2017

„И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог – в него.“ (1 Йоан. 4:16) Библията казва: „Обичайте се един друг, защото Бог ни възлюби“. Замислих се за значението на думата „любов“, но както и да се […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е … съвършен образ на Божието лице

12.04.2017

и Който държи всичко чрез Своето могъщо слово. Той, след като извърши чрез Себе Си очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините…“ (Евреи 1:3) Посланието към евреите започва с много силни думи: Исус е сияние на Божията слава и съвършен образ на Неговото лице. Бог, Който е Дух и живее в непристъпна светлина, […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… на брега

11.04.2017

„А когато вече се разсъмваше, Исус застана на брега; но учениците не познаха, че е Той.“ (Йоан 21:4) След разочарованието на кръста дойде обезсърчението в ежедневието. Учениците бяха ловили риба цяла нощ без успех, но пред тях се появи Исус. Той щеше да напълни мрежите им и да изпълни техния живот. Какво означава „брегът на […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… моят Спасител

10.04.2017

„… понеже затова се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всички човеци, а най-вече на вярващите.“ (1 Тимот. 4:10) Миналата година имах възможността да отпразнувам своя петдесети рожден ден. Радвам се, че успях да достигна до дози момент от живота си. Радвам се и на приятелите, които […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… най-голямото благо

09.04.2017

„Казах на Господа: Ти си Господ мой; вън от Теб няма добро за мен.“ (Псалм 16:2) Какво би дал човек, за да знае, че някой винаги ще го придружава в живота? Но не някой, който е видим за физическите ни очи. Имам предвид присъствието на Този, Който има всяка власт на небето и земята; Този, […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… неповторим и вечен

08.04.2017

„… и Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява.“ (Колосяни 1:17) Не мога да пиша за Бога. Откакто Той ме намери и аз намерих Него, животът ми се промени напълно. Той е центърът на моя живот – всичко е започнало и ще свърши с Него. Не намирам достатъчно думи и се чувствам […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… моята цялостност

07.04.2017

„… понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено.“ (Колосяни 1:16) Съпругът ми работи в банка. Преди известно време той участва в курс за високоефективно развитие. Аз също с интерес прочетох материалите за различни […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… Този, Който ще промисли

06.04.2017

„Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… повече от име

05.04.2017

„Затова и Бог Го превъзвиси и Му подари името, което е над всяко друго име, така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества“ (Филипяни 2:9-10) В Посланието на апостол Павел към филипяните името на Исус е не само поставено над всяко друго име, но и […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… Този, Който ни освобождава, за да бъдем свободни

04.04.2017

„И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.“ (Галатяни 5:1) Апостол Павел напомня на галатяните за тяхната свобода и живота им в Христос. Свободата обаче е нещо опасно, затова апостолът повтаря: „Христос ни освободи, за да бъдем свободни“. Заедно с майка ми, израснах и […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… моята сила

03.04.2017

„… Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос; защото когато съм немощен, […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… нашата победа

02.04.2017

„… да благодарим на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.“ (1 Коринтяни 15:57) Днес се гордеем с много победители в различни области: атлети, талантливи художници, танцьори, поети, писатели, певци… Всеки от тези хора заслужава похвала за своите постижения. Преди много столетия един евреин на име Исус се роди на земята. Той […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… моята основа

01.04.2017

„Защото никой не може да положи друга основа освен положената, която е Исус Христос.“ (1 Коринтяни 3:11) Преди няколко месеца събориха една къща в нашия квартал. Самото събаряне отне няколко часа, но работниците се мъчиха дни и дори седмици, докато премахнат основата. Това ме провокира да се замисля коя е основата на моя живот, на […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… Божията премъдрост

31.03.2017

„… а ние проповядваме разпънатия Христос, за юдеите – съблазън, а за езичниците – глупост; но за самите призвани, и юдеи, и гърци, Христос, Божия сила и Божия премъдрост.“ (1 Коринтяни 1:23-24) Защо разпъването на Христос беше нещо скандално и камък за препъване? Какво очакваха хората от Спасителя на света? Юдеите, Божият народ, искаха знамения […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… непознатият, когото срещаме

30.03.2017

„… но силата на очите им бе отслабена, за да не Го познаят.“ (Лука 24:16) След възкресението на Исус Христос двама от Неговите ученици пътуваха към едно село на име Емаус. Един непознат се присъедини към тях. Едва в края на историята, когато благослови, разчупи и им даде от хляба, очите на учениците се отвориха […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… Този, Който ни придружава по пътя

29.03.2017

  „И докато разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях.“ (Лука 24:15) Той се роди в ясли, но животът Му започна на път и оттогава пътят беше по-важен от пребиваването в дома. Ранните истории за Неговото раждане използват израза „последователи на Пътя“ по отношение на апостолите. Книгата Псалми е изпълнена с […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… Този, Който ме призовава да действам

28.03.2017

„Понеже ако обичате само онези, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците обичат онези, които тях обичат. И ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото.“ (Лука 6:32-33) Често чуваме хора, които казват, че са благодарни на Бога […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… Този, Който има цялата власт и сила

27.03.2017

 „Ние Го чухме да казва: Аз ще разруша този ръкотворен храм и за три дни ще съградя друг, неръкотворен.“ (Марк 14:58) Със сигурност всички помним хора, на които сме били подчинени, но които едва сме понасяли. Заповеди, забрани, унижение, липса на човешко отношение, строг поглед… В присъствието на такива властници никой не се чувства добре. […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… Този, Който дойде да призове грешните, а не праведните

26.03.2017

„А Исус, като чу това, им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, а грешниците към покаяние.“ (Марк 2:17) Като пастор, имам възможността да се срещам с много хора. Повечето от тях са от църквата. Други очакват помощ от нея – търсачи на истината, нуждаещи се, отчаяни от […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… Този, Който ни освобождава

25.03.2017

Учениците на Йоан Кръстител отправиха към Исус въпрос, който изискваше еднозначен отговор. Исус обаче отговори с призив към размисъл, защото в такъв момент личната опитност беше много по-съществена от богословската дискусия. Той ги призова да наблюдават, вместо да боравят със заучени истини. Гледането и слушането бяха предпоставките те да станат свидетели на видяното и чутото

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… моята сигурност

24.03.2017

Светът предлага различни възможности – застраховки, системи за сигурност – и много хора ги приемат, защото могат да ги видят и да ги докоснат. Те възлагат голямо доверие на банките, на здравните грижи, на всичко, което може да им помогне във време на криза. За жалост, забравят, че дори най-голямата сигурност в света не може да промени факта, че хората са смъртни. Има моменти в живота ни, когато се сриваме. Надеждата се топи, плановете се рушат и на всяка крачка ни чакат препятствия. Единственото, което виждаме на хоризонта, е отчаянието. Ето такива моменти подлагат на изпитание нашата сигурност. Какво ни крепи тогава?

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… на една молитва разстояние

23.03.2017

Нашият свят – толкова красив и толкова опасен – е изпълнен с противоречия. Във века на технологиите и социалните медии като че ли никой вече няма свое лично пространство. Никога не е било толкова лесно да се свържеш с някого, независимо къде се намираш. Навсякъде по света хората са погълнати от своите телефони и компютри, изпращат съобщения и имейли, споделят снимки и показват колко са щастливи.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… Този, Който винаги ме вижда

22.03.2017

Исус ме вижда! Това плаши ли ме, или ме успокоява? В Библията има много примери за това как Бог вижда хората. Той видя Агар в нейната безнадеждност (Битие 21:14-20) и направи чудо. Пророк Илия стори всичко по силите си, за да изпълни Божията воля, и в изтощението и отчаянието си стигна до една пещера, където се скри от всички (3 Царе 19). Бог обаче го срещна там.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… лозата

21.03.2017

Исус представя Себе Си пред учениците с няколко последователни притчи, започващи с израза: „Аз съм“, за да подчертае, че трябва да гледат на Него не само като на добър учител, а като на Божия Син, Който е единственият път към вечния живот. В Йоан 15:5 Той казва, че е лозата, а ние сме пръчките.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… мир за света

20.03.2017

В хилядите грижи на ежедневието, сред бурите на проблемите; във финансовите и здравословните трудности; в страховете за нашите близки; сред природните бедствия, войните, терора и жестокостта: Исус е с нас.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… пътят

19.03.2017

Йоан 14:6 е един от най-ясните и добре познати библейски стихове. Исус казва: „Аз съм“. Пътят към Бога не е религия, нито състезание, нито пък определен ритуал. Той не се състои просто в правила и предписания. Пътят към Бога е път на човека.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… приятел, който плаче заедно с мен

18.03.2017

Бяхте ли забелязали, че в тази история Исус плаче? Радвам се, че имаме такова свидетелство в Евангелието според Йоан: когато видя наскърбените близки на Лазар, Исус се просълзи. Смъртта на Лазар беше докоснала сърцето Му.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… Добрият пастир

17.03.2017

В Евангелието Исус казва: „Аз съм Добрият пастир“. Божият Син стана въплъщение на Божията любов. Той дойде на света, за да покаже на хората с думи и дела, че Бог ги обича. От любов към нас Христос даде живота Си. „Добрият пастир дава живота си за овцете.“ Христос даде живота Си за нас на кръста. Той избра да се пожертва за Своите овце. Исус не просто заяви, че е Добрият пастир, но го доказа. Той умря и възкръсна на третия ден. Както сам казва за Себе Си: „бях мъртъв и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада“ (Откровение 1:18).

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… вратата

16.03.2017

Изпълнени с вълнение, те очакват появата на младоженеца. Десетте девици са се приготвили за сватбеното тържество. И ето че той идва. Кани пет от тях вътре, но останалите виждат само как вратата се затваря под носа им. Първите пет девици бяха благоразумни и предвидливи, а останалите – неразумни и лениви.
Празненството включва виждането на невястата. Мястото на истинската радост е зад затворените врати. Пред вратата остава само безнадеждност, защото жената без съпруг е безполезна. Младоженецът не проявява солидарност.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… Светлината, която не заслепява

15.03.2017

Спомням си, че родителите ми винаги запалваха една лампа под формата на усмихнато лице в стаята ми, преди да заспя. Слабата светлина ме караше да се чувствам по-спокойна. Така се чувстваме и в живота. Когато преминаваме през мрачни моменти, си мислим за светлината, която Бог ни изпраща. Дори често да не я виждаме ясно, тя винаги осветява пътя ни.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Исус е… Този, Който прощава

14.03.2017

Нова утрин. Навън е тъмно, но чувам песните на птиците, които прославят новия ден. Лежа в леглото с мъж до себе си. Не, не е съпругът ми. Той замина далеч по работа. Освен това не ме обича вече. Рядко ми говори. Когато се прибере, се интересува само от храната и собствения си комфорт. Вечер си лягаме, а той се обръща на другата страна. Животът ми е скучен, безцелен и незадоволителен. Копнея за любов. Искам да бъда приемана, разбирана, да разговарям, да докосвам, да се вълнувам. И сега до мен има такъв човек. Това е неправилно, но съм обичана. Но какъв е този шум? О, съпругът ми се е прибрал по-рано!

Актуален коментар прочети още

Служители на помирението

24.01.2017

Бог е инициаторът на помирението с човешкия род. Без Неговата инициатива помирението е немислимо. Това е ясно подчертано във всеки един от текстовете, които чухме тази вечер. Бог е инициаторът на завета с Авраам – Той действа, за да направи от семейството на Авраам народ, който трябва да бъде свидетел за единия и истинен Бог. Избраният народ на Израил е всъщност богосъздаден народ, на който е поверена мисия.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Подновяване на завета

08.01.2017

В началото на всяка година методистите по целия свят празнуват специално богослужение за подновяване за завета с Бога. Основна част от това богослужение е молитвата на завета, въведена от Джон Уесли в методистките общности през 50-те години на ХVІІІ век. През 1755 г. Уесли отбелязва в дневника си, че заимства молитвата от английския пуритан Ричард Алайн (1610 – 1681 г.).

Актуален коментар, Богословие прочети още

Християнското съвършенство

15.11.2016

Едва ли има израз в Свещеното писание, който да е създал повече поводи за спор от тоя. Много хора не могат да понесат думата “съвършен”. Само изговарянето й за тях е вече мерзост; и ако някой проповядва за съвършенството, т.е. казва, че то може да бъде постигнато в този живот, той е подложен на опасността да бъде причислен към “бирниците и грешниците”/Мат.18:17/.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Епископ Щрайф до плевенските методисти

29.10.2016

1916-та година е значима за Обединената методистка църква в гр. Плевен. Тогава, въпреки трудните обстоятелства, вашата църковна сграда е осветена. Това е стъпка на вяра и надежда за нашите методистки предци и оттогава тази църква е дом за толкова много хора, следващи Господ Исус Христос при много различни обстоятелства в обществения живот и политическото управление. Тази сграда е станала свидетел на големи предизвикателства и сътресения. И все пак, във всичко Бог е работил за доброто на тези, които Го обичат, които Той е призовал според намерението Си. Вие сте доказателство, че църквата не се състои от тухли и стени, но от хора. Вие сте изпитали Божието вярно присъствие и сте отговорили на Неговия призив в молитва, в хвала и в живота си.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Бог, Който ни изненадва

27.10.2016

Позволете ми в самото начало да Ви напомня, че Богът, в Който ние вярваме, не може да бъде опитомен. С други думи, нашият Бог не може да бъде подчинен на собствените ни представи за Него, на собствените ни предразсъдъци. И това е нещо, за което трябва да Му бъдем особено благодарни. Замислете се какво би било, ако трябва да слугуваме на един бог, който е по наш образ и подобие – с всичкото ни тесногръдие (въпреки че си мислим, че сме широко скроени), с всичките ни пристрастия (въпреки че се изкушаваме да мислим, че сме обективни в преценките си), с всичката ни дребнавост. Ако сме искрени, би трябвало да признаем, че за нищо на света не бихме искали да служим на един такъв „бог“.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Писание и традиция

16.10.2016

Лесно е да противопоставим тези две понятия – Писание и традиция, но е изключително трудно, ако не и напълно невъзможно да ги мислим отделени едно от друго. Достатъчно е да си припомним, че в основата на библейските книги стои устната традиция (традиции) най-напред на избрания народ на Израил, а след това и на Църквата – този „трети народ“, в който няма „юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен“ (Гал. 3:28).

Актуален коментар, Богословие прочети още

Икуменическата нагласа

08.10.2016

Изискването за любов към всички хора е признато дори и от тия, които не плащат този свой дълг. Царският закон: “Да възлюбиш ближния си както себе си” е ясен за всички, които го чуват. И то не е в жалкия смисъл, в който го тълкуваха старовременните фанатици: “Да обичаш ближните си, своите приятели, познати, роднини и да мразиш враговете си”. Не, нашият Господ казва: “Обичайте враговете си и молете се за тия, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата, защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните”/Мат. 5:44-45/.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Разширяващата се енория

22.09.2016

Уесли бил казал на епископ Бътлър, че имал “неопределено пълномощие” да проповядва Божието слово по цялата земя (J&D, 19:472). Границите на неговата неограничена енория били разширени отвъд оста Лондон/Бристол, когато по “настоятелното искане” на Хауел Харис той отишъл в Уелс през октомври 1739. По време на петдневното си проповедническо пътуване Джон проповядвал по три пъти на ден. Текстовете били различни, но целта му била една и съща – да опише пътя на спасение.

Богословие, Методистко наследство прочети още

В светлината на Преображение

06.09.2016

Празникът Преображение често остава встрани от нашето внимание. Трудно ни е някак си да разграничим преобразяването на Исус Христос пред трима от учениците Му от всички останали знамения на наближилото и пребиваващо между нас Царство Божие. Изцеленията, укротяването на стихиите, насищането на хиляди – нима това не са все свидетелства за непосредственото нахлуване на Божието действие в човешкия свят, за благодатното присъствие на Някой, Чието име евреите не смееха да произнесат!

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Едно предупреждение срещу религиозното тесногръдие

17.08.2016

В предходните стихове четем за препирнята между дванадесетте “кой е по-голям” сред тях. Тогава Исус взе едно малко дете, постави го в средата и им каза: “Който приеме едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема; и който приема Мене, приема не Мене, но Този, Който Ме е пратил”. Вместо коментар Йоан съобщи за човека, който изгонвал бесове в името на Исус, без да е бил Негов последовател.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Защита и апология

07.07.2016

  Богословските спорове, в които Уесли се замесва през първите години на съживлението, са по важни въпроси – предопределение или универсално изкупление, безмълвие или добри дела, вродена праведност или християнско съвършенство. Те са основните въпроси, които оформят облика на целите движения. През предния век Англиканската църква е развила много либерални тенденции, които позволяват много от […]

Богословие, Методистко наследство прочети още

Същност на ентусиазма

22.06.2016

  ДЖОН УЕСЛИ   “…Фест извика със силен глас:  Полудял си, Павле…” /Деян. 26:24/   Така казва целият свят, така говорят хората, които не познават Бога, по адрес на ония, които имат същата вяра като Павел. Така се произнасят за последователите на Павел, който пък беше последовател на Христос. Естествено, има една религия – и […]

Богословие, Методистко наследство прочети още

В памет на пастор Янко Янков (1964 – 2016)

10.06.2016

  На 4 юни 2016 г. пастор Янко Янков се пресели във вечността. Евангелската методистка църква отдава последна почит на един достоен и ценен свой служител. Той беше всеотдаен проповедник на Евангелието и имаше привилегията да бъде един от верните труженици на обновената методистка църква веднага след демократичните промени.   Първите ни срещи с него […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

„Почувствах сърцето си странно затоплено“

24.05.2016

На 24 май 1738 г. Джон Уесли, бащата на методисткото движение, преживява своето обръщение. Обикновено това преживяване се свързва най-вече с неговата реакция на чутото от предговора на Лутер към Посланието към римляните. Но опитността на увереност в спасението чрез вяра в Христос е подготвена от редовното сутрешно четене на Писанието, практика, от която Уесли […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Утвърденият чрез вяра закон (Втора част)

09.05.2016

В предходната проповед бяха изложени обичайните опити за “разваляне на закона чрез вяра”. Това става първо когато изобщо не се проповядва тази тема, с което тя напълно се лишава от стойност – и това се прави с оправданието, че “проповядваш Христос” и въздигаш Евангелието. В действителност биват съсипвани и едното, и другото.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Мисията на методизма

04.05.2016

  Оксфордските методисти в началото на тридесетте години на 18 век, почти всички университетски хора, давали голяма част от времето, парите и енергията си в служение на милост към бедните –  обучавали децата в приютите, носели храна на нуждаещите се, осигурявали вълна и други материали, от които хората можели да правят дрехи и други издържливи […]

Богословие, Методистко наследство прочети още

Велики петък

29.04.2016

  На този ден ние си спомняме за страданията на Исус Христос, пътя Му към Голгота и смъртта на кръста. Логично е първият въпрос, който си задаваме днес, да е «Защо смърт на кръста? Трябваше ли да се стигне до там? Нямаше ли друг начин?».   За да разберем смисъла на тези събития, трябва да […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Изявление на епископ Патрик Щрайф

23.03.2016

Терористичните атаки са шокиращи на всяко място по света, където и да се случват – близо или далеч, в свободни демократични страни или в такива, които са управлявани от диктаторски режими, в традиционни християнски или мюсюлмански държави. Нашите молитва са с хората в Брюксел, които изгубиха своите близки, с ранените и с онези, които служат смело в извънредни ситуации, като спасяват другите и укрепват сигурността.

Актуален коментар, Богословие прочети още

ВЕЛИКИЯТ ПОСТ

19.03.2016

От древност Църквата се подготвя с особено внимание за празнуването на Възкресение Христово. Големите празници се нуждаят от специална подготовка, от време, за да могат умовете и сърцата да се настроят за предстоящото тържество. Когато става дума за тържеството на живота над смъртта, за очакваното празнуване на Великия ден, в който Христос победи смъртта, тогава и подобаващата подготовка е продължителна.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Новият живот в Христос (Колосяни 3:1-11)

03.03.2016

Чрез вяра възкресението на Христос става и наше възкресение. Новият ни живот е започнал в момента, в който сме повярвали, че Христос е възкръснал от мъртвите. Истинският живот е в Христос. Основна харектеристика на този нов живот е неговата перспектива. Той не е ограничен от времето, пространството и материалното.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Продължаващи спорове

25.02.2016

Няколко от новите формирования за обновление в Църквата осъзнали, че споровете били контрапродуктивни. Религиозните общества имали правила срещу “беседване по противоречиви богословски въпроси” (Watson, 188). Шпенер подтиквал германските пиетистки проповедници да обръщат, а не да убеждават, да поучават, а не да спорят. Уесли бил спрял споровете сред методистите в Оксфорд.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Утвърденият чрез вяра закон (Първа част)

28.01.2016

След като в началото на Римляни Павел е изложил принципното си разбиране, че Евангелието е “Божия сила за спасение на всеки, който вярва”/1:16/, мощно средство, чрез което Бог въвежда в сегашното и бъдещото блаженство всеки вярващ, той по-нататък показва, че няма за човеците никакъв друг път под небето, по който те могат да бъдат спасени. Главната му мисъл е за спасението от вината на греха, което обичайно бива назовавано от него оправдание.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Бог в общение

15.01.2016

Бог, както Той се разкрива в Библията, е Бог, Който общува с човека и винаги търси човешкия свободен отговор на Своя призив. Основа за общението на Бога с човека е общението на любов между трите Лица на Светата троица: Отец, Син и Свят Дух. Св. Максим Изповедник (+ 662), осъзнавайки дълбочината на тайната на Троицата: как трите Лица са един Бог, без да смята, че обяснява Троицата, пише, че Бог не може да е монада (едно Лице), понеже Бог е любов.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Произход, същност, свойства и функции на Закона

07.01.2016

Между всички въпроси на вярата има много малко теми, които биват така слабо разбирани като тази. На читателя на Посланието към римляните обичайно се казва, че под закон Павел има предвид юдейския закон. Така възниква погрешното разбиране, че нямаме нищо общо с него, и продължаваме да четем по-нататък, без да отделим време и да помислим върху тази тема. Други не се съгласяват с такова значение.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Той ще ви научи на всичко

04.01.2016

В този свят, който става все по-забързан, напрегнат и обременяващ, всеки от нас се нуждае от утеха, сигурност и мир. Никога не е имало повече самота и отчужденост между хората въпреки безбройните възможности за комуникация и удобния транспорт. Контактите помежду си днес осъществяваме главно по телефона и чрез социалните мрежи. Социалността обаче все повече изгубва своята дълбоко личностна, душевна, но и физическа характеристика…

Богословие, Съвременно богословие прочети още

За двамата строители

27.10.2015

Нашият божествен Учител ни е запознал с пълната воля на Бога относно пътя на спасението и е обърнал вниманието ни към най-главните пречки да ходим по него. Сега Той завършва с горните важни думи. С тях поставя печата Си под пророческите Си думи и влага целия Си авторитет в тях, за да бъдат те валидни за всички времена.

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Да се отучим“ от страха

29.09.2015

Ние живеем в трудни времена не само за хората в България или Румъния, но и по целия свят. Толкова много ужасни неща стават в света, за които чуваме всеки ден по новините или пък четем по интернет. Освен че се безпокоим за събитията по света и в нашата родина, ние си боим всеки ден и за своите семейства, за себе си.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Страх

29.09.2015

Можете ли да откриете някои от тези определения в ежедневието си? Боите ли се, че парите няма да стигнат? Паникьосвате ли се, че детето ви още не се е прибрало у дома? Безпокоите ли се, защото ви предстои изпит, или се тревожите за работата си? Ужасени ли сте поради масовото избиване на християни в някои части по света?

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Опазване от лъжливите пророци

21.08.2015

Едва ли може да се изрази или схване колко души бързат към погибел, защото не са се убедили, че трябва да ходят по тесния път, макар че това е единственият път към вечното спасение. Това наблюдаваме всеки ден. Толкова е голяма глупостта и безумието на човечеството, че хиляди продължават да тичат към ада само защото пътят натам е широк.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Класове и лидери

17.08.2015

  С построяването на Новото помещение и ремонта на Фаундъри Уесли  осигурява две “обединени общества”, които са под негов пряк контрол. До този момент организацията се състои предимно от малки групи от пет до десет души, които представляват и сърцевината на по-големите общества. Проблемите на Уесли с моравските братя по отношение на доктрина и дисциплина […]

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Славейковата“ Библия и приносът за Българското възраждане

31.07.2015

Историята на човечеството потвърждава, че превеждането и разпространението на Библията е крайъгълният камък за изграждането на всяка християнска цивилизация. Ние сме щастлив народ. Въпреки невероятните неудачи в нашата история, имаме и нашите звездни мигове. При нас това започна с великото дело на светите братя Кирил и Методий. Те съставиха славянската азбука, за да преведат Библията и […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

Разделения и обединено общество в Лондон

27.07.2015

  На 11 ноември 1739 г. Джон Уесли  проповядва (“на седем или осем хиляди”) на мястото на бивша кралска леярна за оръжие (Letters, 25:699). Това място му препоръчват двама нови познати, господата Бол и Уоткинс, и то много навременно. През зимата, период на засилване на напрежението с моравските братя, той е принуден от двамата господа […]

Богословие, Методистко наследство прочети още

„За двете порти“ от Джон Уесли

17.07.2015

“Влезте през тясната порта; защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.” /Матей 7:13,14/   А/ Този откъс е предшестван от предупреждението на нашия […]

Богословие, Методистко наследство прочети още

Спорове с калвинистите и моравските братя

26.06.2015

    Не всички, свързани с братята Уесли (особено в по-широкото съживление) са съгласни със степента, в която човечеството е включено в търсенето на святост. В Лондон по това време обществото от Фетър лейн с насърчението на Джеймс Хътън започва да попада под по-прякото влияние на моравските братя. Късно през есента на 1739 г., при […]

Богословие, Методистко наследство прочети още

„За съденето“ от Джон Уесли

23.06.2015

“Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око?  Или как ще речеш на брата си: Остави ме да […]

Богословие, Методистко наследство прочети още

Обединените общества

22.05.2015

Домовете, в които се събират обществата, започват да стават тесни. През май двете най-големи общества (Никълъс стрийт и Болдуин стрийт) купуват земя, за да построят сграда, достатъчно голяма, за да събере и двете. Уесли решава да се включи с финансова помощ, когато членският внос не успява да покрие всички разходи…

Богословие, Методистко наследство прочети още

„За грижите“ от Джон Уесли

07.05.2015

За народите, които асирийският цар засели в самарийските градове, след като Израил беше отведен в плен, се казва: “Бояха се от Господа, и на своите богове служеха”/4 Царе 17:33/. И още: “Тия народи се бояха от Господа /извършваха едно външно служение пред Него, с което показваха своя страх от Бога, дори и да нямаха познание/ и служеха на своите идоли…

Богословие, Методистко наследство прочети още

Сто години от геноцида над арменците, с благодарност към българския народ!

25.04.2015

През тази седмица всички арменци, пръснати по целия свят, възпоменаха трагичните събития от преди 5 поколения и почетоха паметта на жертвите от всеки арменски дом и род. В началото на XX век Османската империя се разпада, водят се войни, хазната е празна. Младотурските офицери искат да променят Турция.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Тома и останалите

20.04.2015

Днес е Томина неделя, неделята, в която си спомняме за апостола, който не повярва на свидетелството за възкръсналия Христос. Спомняме си за Тома Неверни, за съмняващия се Тома. Толкова силно това негово прозвище се е запечатило в съзнанието ни, че е трудно да видим този Христов ученик по друг начин…

Актуален коментар, Богословие прочети още

Не бъди невярващ, а вярващ!

20.04.2015

От ранни времена Църквата отбелязва неделята след Възкресение като Томина неделя. Говорим за един от апостолите на Исус Христос – Тома. Историята е написана от друг Христов ученик, събрат на Тома – Йоан. Трябва да знаем, че целта му въобще не е да дискредитира своя брат по вяра, нито пък да го унижи.

Актуален коментар, Богословие прочети още

„Светлина и богатство“ от Джон Уесли

19.04.2015

В предходния откъс нашият Господ описва действия, считани общо като “религиозни” и които са съставни части на истинската вяра, ако произтичат от чисти помисли и биват прилагани по съответния начин. Сега Той се обръща към неща от “ежедневния живот” и показва, че чистотата на намеренията в тия неща са също така задължителни, както и при милосърдието, при поста и при молитвата.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Възкресение Христово

12.04.2015

Богослуженията от Страстната седмица имаха едно основно предназначение – те трябваше да ни помогнат да видим себе си в светлината на евангелските разкази за последните дни от живота на нашия Господ. Това беше една благоприятна възможност, но и една покана да положим усилие и да бъдем заедно с Христос, когато…

Актуален коментар, Богословие прочети още

Доклад на суперинтенданта пред Годишната конференция

06.04.2015

Всяка година се опитвам да опиша състоянието на Методистката църква в България и Румъния от различен зрителен ъгъл и да насоча вниманието на членовете на Годишната конференция към значими проблеми, които изискват сериозна дискусия и отговорни решения.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Съживлението започва (1739 – 1744 г.)

14.03.2015

Уесли и Уайтфийлд вече са усетили известно напрежение между различните си методи и богословие. Уайтфийлд е склонен да замазва упреците на Джон с думи на благодарност и похвали. Късно през март 1739 г. Уайтфийлд (който се мести в Уелс) моли Уесли да дойде в Бристол, за да заеме мястото му, отбелязвайки: “мнозина са узрели за групи.”

Богословие, Методистко наследство прочети още

„За поста“ от Джон Уесли

23.02.2015

“А когато постите, не бивайте като лицемерите, защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам, те вече са получили своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, за да не те виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.”

Богословие, Методистко наследство прочети още

Питър Бьолер и търсенето на вяра

19.01.2015

Около седмица след завръщането си в Англия Уесли срещнал Питър Бьолер, лутерански свещеник (впоследствие ръкоположен от Цинцендорф за моравско служение)…

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Молитвата“ от Джон Уесли

10.01.2015

В предходната глава нашият Господ описва вътрешното благочестие в отделните му разновидности. Представя ни онова очистване на душата, което създава истинското християнство и без което никой няма да види лицето на Бога; поривите на чувствата, които са напълно положителни и угодни на Бога, ако извират от верния източник, от една жива вяра в Бога чрез Христос.

Богословие, Методистко наследство прочети още

6 януари 2015

06.01.2015

През 1863 г. един белгийски монах на име Дамиен отишъл в Хавай като мисионер сред местното население. Много от хората там били болни от проказа. Хавайският владетел бил изпратил всички болни в една отдалечена колония на остров Молокай, като никой нямал право да напуска острова. Дамиен отишъл там, за да помогне на хората…

Актуален коментар, Богословие прочети още

5 януари 2015

05.01.2015

Ирод не беше невеж: пророчествата обещаваха цар, който ще възстанови благосъстоянието на народа. При все това, той беше обезпокоен от нещо ново, нечувано преди. Той беше още по-разтърсен, защото не обръщаше внимание на Бога или Неговите обещания; струваше му се, че очакването на Изкупител е някаква лудост и че царството е негово и на неговото семейство.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Трети етап от зараждането на методизма – Лондон

04.01.2015

Корабът на Уесли влиза в пристанището Дийл тъкмо когато корабът на Джордж Уайтфийлд се готви да отплава за Джорджия. Джон, досега свикнал да упражнява роля на духовен наставник сред своите приятели, хвърля жребий за пътуването на Уайтфийлд.

Богословие, Методистко наследство прочети още

4 януари 2015

04.01.2015

На приземния етаж на една сграда в Корсика избухна пожар. Когато пожарникарите успяха да влязат в горящия апартамент, откриха овъглено тяло на млада жена. От разследването се разбра, че тя е успяла да спаси двете си деца – на три месеца и на седем години.

Актуален коментар, Богословие прочети още

3 януари 2015

03.01.2015

Като се замисля за 60-годишния юбилей на Централната конференция за Централна и Южна Европа, си спомням някои случки, които не са станали преди 60, а преди около 40 години. Тогава членовете на Богословската комисия към нашата Централна конференция дойдоха на заседание в Будапеща.

Актуален коментар, Богословие прочети още

2 януари 2015

02.01.2015

Този стих от Йезекиил не се чете на Рождество Христово, въпреки че аз го намирам за много подходящ. Ново сърце, в което царуват мир и правда; нов дух, който прави възможно единството; едно човешко сърце, което отваря небесата. Само така хората ще могат да достигнат вечността. Само така ще можем да стъпим здраво на земята, да отправим поглед нагоре и да съберем ръце в молитва.

Актуален коментар, Богословие прочети още

1 януари 2015

01.01.2015

В различни моменти от моя живот тези стихове са били за мен насърчение, защото са ме уверявали, че имам на своя страна един мощен Бог. Сега отново ги прочетох и един израз привлече вниманието ми: „Аз, Господ, твоят Бог, съм, Който подкрепям десницата ти“. Какво означава това? Първата ми мисъл беше: „Помощ!

Актуален коментар, Богословие прочети още

31 декември 2014

31.12.2014

Преди няколко години, за да се прибера в Македония след престой в Борнхолм, Дания, трябваше да заобиколя през Швеция, Полша и България заради затварянето на ферибота. В пристанището на Истад видях знак, на който пишеше: „Божи терминал“.

Актуален коментар, Богословие прочети още

30 декември 2014

30.12.2014

„Последният Адам“ – така е наречен Исус в Библията. Това, което за първия Адам, създаден по Божия образ, не бе възможно да изпълни, беше възможно за Исус, Който дойде, за да ни изведе от смърт към живот. Човечеството получи нов живот, духовен, благодарение на „последния Адам“.

Актуален коментар, Богословие прочети още

29 декември 2014

29.12.2014

Псалм 24 винаги е бил за мен много вълнуващ и особено тържествен. Когато го чета, си представям огромен площад, изпълнен с тълпа от хора, посрещащи своя цар. Представям си оркестър и хор, който пее: „Издигнете, порти, главите си и бъдете издигнати, вие, вечни врати, и ще влезе Царят на славата“.

Актуален коментар, Богословие прочети още

28 декември 2014

28.12.2014

Бившият търговец на роби Джон Нютън става християнин! Благодарение на Божията благодат той осъзнава колко безмилостна е една икономическа система, основана на робството. Обявява се против нея и по-късно описва своите дълбоки духовни преживявания в известния химн „О, колко чудна благодат“.

Актуален коментар, Богословие прочети още

27 януари 2014

27.12.2014

Бог не спира да протяга ръка към човека. Той призова и изпрати пророк Исая, който знаеше, че изпълнява велико поръчение. Божият Дух бе върху него не само докато слушаше Господните слова, но и докато с вяра изпълняваше своята мисия. Исая стана Божи вестител, който не просто занесе Божието слово до народа, но самият стана Благата вест за хората.

Актуален коментар, Богословие прочети още

26 декември 2014

26.12.2014

Едно Дете идва от небето на тази земя и очаква да бъде прието: в твоето сърце! Бог става човек. Не велик герой, а малко плачещо бебе, което самò се нуждаеше от закрила. Бог – новороден в света, при нас, човеците. Бог става човек.

Актуален коментар, Богословие прочети още

25 декември 2014

25.12.2014

Макар този текст да е кратък, в него вечният, любящ Бог открива истината за тайната, на която се основава нашата вяра. Бог открива вечната истина за Исус на нас, Неговите истински чада, които Го обичаме като свой Отец и обичаме Христос като Спасител, и които всеки ден копнеем да живеем с Бога.

Актуален коментар, Богословие прочети още

24 декември 2014

25.12.2014

Обещанието, дадено от старозаветния пророк Исая, става реалност в Исус Христос. Бог обеща Спасител, Който ще се нарече Емануил – „Бог с нас“. Бог дойде на земята, за да остане с нас…

Актуален коментар, Богословие прочети още

Рождествен поздрав

25.12.2014

С Рождествените празници Бог ни подарява една чудесна възможност да си припомним колко важна е радостта в християнския живот. Апостол Павел не случайно настоява: „Винаги се радвайте!“ (1 Солунци 5:17). И тук той съвсем няма предвид някаква постоянна и безпричинна патологична веселост. Радостта, за която пише апостолът…

Актуален коментар, Богословие прочети още

23 декември 2014

23.12.2014

Струва ни се съвсем естествено да ситуираме раждането на Христос в определен исторически момент, но апостол Лука ни казва с точност кога и къде Спасителят е роден не за да засвидетелства това събитие като едно от многото в човешката история, а точно за да подчертае неговата уникалност.

Актуален коментар, Богословие прочети още

22 декември 2014

22.12.2014

Ние станахме родители за първи път едва преди година и оттогава животът ни напълно се промени. Живеем напрегнато и се изправяме пред трудности, но преживяваме и много прекрасни моменти. Неща, които за много хора са нещо съвсем обикновено, за нас имат особена стойност: първата усмивка на нашето бебе, опитите да лази, неговите първи стъпки, думички и всичко, свързано с него.

Актуален коментар, Богословие прочети още

21 декември 2014

21.12.2014

  „В същия час Исус се възрадва в Духа…“ (Лука 10:21) В Библията радостта и Святият Дух са неразделни (виж Галатяни 5:22) и тази връзка е съвсем реална: „А учениците се изпълниха с радост и със Святия Дух“ (Деяния 13:52); „… приехте словото с радост, която е от Святия Дух“ (1 Солунци 1:6). Самият Исус […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

20 декември 2014

20.12.2014

Кое може да ме накара да поставя себе си на заден план в полза на своя ближен? Каква би могла да е мотивацията? Защо да не се погрижа за собствените си интереси, вместо да пазя неговите? Страхът от Бога? За този страх пише на много места в Библията…

Актуален коментар, Богословие прочети още

19 декември 2014

19.12.2014

В този псалм виждаме как псалмопевецът призовава Бога в момент, който е изключително тежък за неговия народ, във време на истинска катастрофа, когато сякаш Бог се е отвърнал от Своите избрани. Той иска Господ отново да осияе с лицето Си над Своя народ. Псалмистът знае, че без Божията помощ за народа няма надежда.

Актуален коментар, Богословие прочети още

18 ноември 2014

18.12.2014

Родени сме в атеистично и диктаторско общество и животът ни често изглеждаше изпълнен със страдание и лишен от смисъл. По време на комунизма не можехме да вършим това, което искахме.

Актуален коментар, Богословие прочети още

17 декември 2014

17.12.2014

Дълбока и постоянна връзка между Бог и творението – това е целта, за която светът е сътворен и изкупен. Живеем във време, в което връзките, които поддържат семейството, общността и обществото се разпадат. Църквата също живее сред този разпад и се изправя пред предизвикателството как да възстанови разрушените взаимоотношения.

Актуален коментар, Богословие прочети още

16 декември 2014

16.12.2014

Нека да се върнем към размишленията си от вчера: след като преживяха всички онези чудеса на планината, Петър и другите двама бяха щастливи да слязат при останалите и да им разкажат за това, което бяха видели и чули. Но Исус им забрани да направят това. Тримата трябваше да научат, че някои неща изискат време на съзряване преди да бъдат разказани. Исус не им забрани да говорят завинаги, но поиска да запазят преживяното за себе си до Неговото възкресение.

Актуален коментар, Богословие прочети още

15 декември 2014

15.12.2014

Спомням си времето, което веднъж прекарахме с дъщерите ни в Дисниленд. Когато влязохме през входната врата, нашата най-малка дъщеря, тогава на четири години, извика: „О, страхотно! Винаги съм искала да видя това!“ Вечерта беше нужно да ги убеждаваме и утешаваме…

Актуален коментар, Богословие прочети още

14 декември 2014

14.12.2014

По природа хората обичат да имат възможности, измежду които да избират. Обществото ни насърчава задоволяването на желанията, така че навсякъде е налице изключителен широк спектър от възможности…

Актуален коментар, Богословие прочети още

13 декември 2014

13.12.2014

Павел беше отведен в Рим като затворник. Той изглеждаше изтощен и обезкуражен след дългото и бурно пътешествие, по време на което едва не изгуби живота си с останалите си спътници. Някой от християните в Рим, дойдоха да го видят, когато пристигна. Павел беше окуражен от това, което означава, че най-вероятно той беше поизгубил куража си. Но благодарение на тази среща той беше отново в състояние да свидетелства за вярата си. Възможността за това свидетелство му беше подарена, той не я беше уредил.

Актуален коментар, Богословие прочети още

12 декември 2014

12.12.2014

Този страх трябва да е повече като почит или благоговение. Този страх е атрибут на любовта. Благоговението е грижа за чистотата и неопетнеността на любовта, грижа за чистотата на нашите взаимоотношения с Бога. Почитта и покорството не са мотивирани от буквата на закона…

Актуален коментар, Богословие прочети още

11 декември 2014

11.12.2014

  „Салмон роди Вооз от Рахав; Вооз роди Овид от Рут…“ (Матей 1:5)   Преди известно време участвах в една християнска конференция. Докато участниците се отправяха към залата, видях един хлапак с прическа в стил „Мохаук“. След малко пристигна един моторист със своя „Харли Дейвидсън“ и се присъедини към тълпата. Първата ми мисъл беше: „Какво […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

10 декември 2014

10.12.2014

Ужасът, за който говори Йеремия не е просто проблем на далечното минало, на жестоката древност. Подобни сцени, които пророкът описва, са също част от настоящето. И дори сега, когато ужасяващо насилие се случва, гласът на пророка отеква: „няма кой да утешава“ (Плач. 1:2). В такава ситуация е изненадващо да прочетем изповедта, която пророкът прави по-нататък: „Благ е Господ“. Това заключение не идва от обстоятелства, които ни описва богословието на просперитета: щастие, богатство, здраве, сила.

Актуален коментар, Богословие прочети още

9 декември 2014

09.12.2014

Вечният Господ обитава висините в непристъпна светлина и е наричан Святия – име, което обхваща всичко, Божествените атрибути и характер. Бог е тайнствен, необясним, свят и славен. Той притежава творческа енергия, изпълнен е с благодат и любов. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16)

Актуален коментар, Богословие прочети още

8 декември 2014

08.12.2014

  „Облегни се на ГОСПОДА и Го чакай.“ (Псалм 37:7)     Наскоро се дипломирах. Времето за изпити беше предизвикателство. Реших да положа всички предвидени изпити, за да имам достатъчно време за последния и най-важен изпит. Когато отидох, за да заявя единия от изпитите, списъкът от кандидати за датата, която предпочитах, беше вече пълен, така […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

7 декември 2014

07.12.2014

Какво наистина означава да бъдеш последовател на Исус Христос? Последователят на Христос е някой, който искрено решава да следва своя учител Исус Христос! Думата „ученик“ буквално означава „някой, който се обучава“. Ученикът в с случая обаче не е само някой, който се учи, той е един, който се възхищава и вярва. Да бъдеш ученик на Исус означава да се стремиш да бъдеш като Него!

Актуален коментар, Богословие прочети още

6 декември 2014

06.12.2014

Този библейски текст е покана да предприемем едно уникално пътуване, което ни води към среща с Исус Христос, нашия Спасител. Да бъдем „на път“ не е нещо съвсем обичайно за нас. Обикновено ние пребиваваме през повечето време в позната среда, изпълняваме обичайните си задължения и това се повтаря отново и отново без големи изненади.

Актуален коментар, Богословие прочети още

5 декември 2014

05.12.2014

  „Истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света.“ (Йоан 1:9)   За Рождество Христово украсяваме дома си с  разноцветни светлини. Цялата градина светва празнично. Украсено е всяко дърво и храст. Светлината носи особена радост в сърцата на фона на белия, пухкав сняг. Украсата провокира хората да се спират и наслаждават на красотата, която […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

4 декември 2014

04.12.2014

Защо Бог не позволи на Давид да Му построи дом? Дали беше заради това, че зад думите на Давид: „Виж сега, аз живея в кедрова къща, а Божият ковчег стои под завеси“, всъщност има нещо друго: „Сега аз ще направя нещо за Бога“? Давид като че ли си каза: „Бог ми помогна против Голиат, победи неприятелите ми и ме спаси от ръката на Саул, сега аз ще направя нещо за Бога – ще Му построя дом!“

Актуален коментар, Богословие прочети още

3 декември 2014

03.12.2014

„Дечица, да не обичаме с думи нито с език, но с дело и в действителност.“ (1 Йоан 3:18)   Адвентният период е време на очакване. Но това очакване не прилича на това, което познаваме от ежедневния си живот. Това не е напразно чакане на автобуса или отегчително очакване на закъсняващ влак. Не е възможно пасивно […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

2 декември 2014

02.12.2014

  „Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.“ (Йоан 3:30)   Йоан Кръстител е истински адвентен образ. Той беше един, който очакваше Месия по подобаващ начин. Макар че произхождаше от богато семейство, той загърби обществения живот. Обличаше се с дрехи от камилска козина, ядеше акриди и див мед. Остави настрана удобството и […]

Актуален коментар, Богословие прочети още

1 декември 2014

01.12.2014

Това е текст, който не оставя, или не би трябвало да оставя, никого равнодушен. Швейцарският богослов Морис Рей е написал в една от книгите си, че несъмнено ангелите в небесата са изненадани от безразличието на човеците пред Божието предложение – Благата вест за Исус Христос.

Актуален коментар, Богословие прочети още

30 ноември 2014

30.11.2014

В житейския си път срещаме различни хора. Някой от тях бихме искали да избегнем. Други, поглеждайки назад, ни изглеждат като ангели, които сме срещнали. Чрез подобни срещи придобиваме кураж и готовност да започнем нови неща, да направим нови стъпки в живота си. Това не е естествено за нас.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Втори етап от зараждането на методизма – Джорджия

14.11.2014

Пътуването към Новия свят през XVIII век не е за хората със слаби сърца. Джон Уесли никога не се е качвал на кораб; той ненавижда и се страхува от морето още от младостта си. (J&D, 18:222). Близката среща с морето през суровата зима не е от привлекателните страни на призива за Джорджия.

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Законът и Евангелието“ от Джон Уесли

26.10.2014

Сред многото упреци срещу “презрения и отхвърления от човеците”, разбира се, не липсваше твърдението, че Той поучава новости и основава една нова религия. Това може да се каже още по-убедително поради факта, че много от понятията, използвани от Исус, не се срещаха сред юдеите. Те или не ги употребяваха, или правеха това в друг смисъл, не с толкова богато съдържание и мощно значение.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Оксфордски методизъм (1733-1735 г.)

08.10.2014

Уесли използва писмото относно Морган като основно обяснение на зараждането на методизма в Оксфорд и тъй като то е поставяно като увод в много издания на “Дневника” на Уесли, продължава да служи като авторитетно описание на методисткото начало.

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Сол и светлина“ от Джон Уесли

03.10.2014

Красотата на освещението, което e едно обновление на вътрешния човек по образа на Бога, трябва да привлича вниманието на всеки, чиито очи Бог е отворил и чийто разум е просветил. Украшението на една кротка, смирена и обичаща душа е…

Богословие, Методистко наследство прочети още

Организационни наченки в Оксфордското общество

17.09.2014

Действителното начало на редовните занимания, което сам Джон споменава като определящо за техните цели и намерения, може де бъде видяно през късната зима на 1729/1730 г. Тогава, повече като изненада за Джон, Боб Киркам “напуска компанията си” и започва редовно да се среща с братята Уесли и Морган.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Изобилен живот в Бога

06.09.2014

Скъпи братя и сестри, когато преди две седмици ми казаха, че на мен се пада удоволствието да проповядвам днес върху Псалм 23 и прочетох текста, в ума ми се загнезди една дума – „изобилие“. Реших да проверя в интернет какъв резултат ще даде търсенето на тази дума. Хората казват, че в интернет може да се намери всичко, и се оказват прави…

Актуален коментар, Богословие прочети още

Къде е Бог в живота и смъртта?

03.08.2014

„Ти нима не знаеш, че настоящият живот е пътешествие? Ти нима си гражданин? Ти си пътник. Разбра ли какво ти казах? Ти не си гражданин, а пътник и странник. Не казвайте: „Мой е този град, а мой – онзи”. Никой няма град, градът е във висините, а настоящето е път. И ние пътешестваме всеки ден, докато се движи природата. А има ли такъв, който по пътя да заравя злато?

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Зараждане на методизма (1725 – 1739 г.)

28.07.2014

В различните си спомени за възхода и развитието на методизма Уесли често подчертава спонтанността на началото и неограничеността на развитието му. Според него Бог издига хората, наречени методисти, с намерението да ги използва за специфична и подходяща задача, но не е необходимо начинът за изпълнението ú да бъде предсказуем и предопределен.

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Как святостта донася гонения?“ от Джон Уесли

24.07.2014

Какви чудесни неща тук се вършат заради любовта към ближния! Тя е “изпълняване на закона” /Рим.13:10/. Без нея всичките ни блага и дарби, дела и страдания са без стойност пред Бога. Става дума за любов към ближния, произтичаща от Божията любов, иначе тя нищо не струва…

Богословие, Методистко наследство прочети още

Семейство Уесли в Епуърт

18.07.2014

Въпреки че историята на методизма е повече от биография на Джон Уесли, влиянието на домакинството му върху самия него е важен фактор в развитието на движението, което по-късно взема и неговото име. На Сузана Уесли по традиция се отдава голямо значение за отглеждането и възпитаването на синовете ú…

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Кротост, правда и милосърдие“ от Джон Уесли

12.07.2014

Когато “зимата отмине” и “гласът на гургулицата се чува по нашата земя” /Песен 2:11/, когато Утешителят на наскърбените се върне, за да пребъдва с нас довека, когато при сиянието на присъствието Му облаците се разпръснат, тъмните облаци на съмнението и несигурността, когато бурите на страха отшумят, вълните на тревогите се уталожат и духът се зарадва в Бога…

Богословие, Методистко наследство прочети още

Идентичност и мисия

01.07.2014

Нашата идентичност като християни извира от Христос, Който Един е наш Учител, а всички ние сме братя и сестри (вж. Матей 23:8). Тази идентичност се формира в нас чрез живота ни в едно специфично църковно семейство, в което ние не просто сме се родили, но което в определен момент от личната си житейска история сме припознали като свое.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Методизмът и християнското наследство на Англия (Втора част)

29.06.2014

Не всички в Църквата се съгласяват с възстановяването на традиционните насоки за църковно устройство и доктрина. Напливът на по-радикално протестантско мислене по време на безвластието на Кромуел…

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Християнското блаженство“ от Джон Уесли

23.06.2014

Нашият Господ обикаляше по цяла Галилея /виж 4 гл./. По времето, когато Йоан беше хвърлен в тъмницата, Исус започна не само да “поучава в синагогите и да прогласява благовестието на царството”, но също и да “изцелява всякаква болест и всякаква немощ между людете”. Поради това, естествено, след Него вървяха големи множества…

Богословие, Методистко наследство прочети още

Методизмът и християнското наследство в Англия (първа част)

13.06.2014

Джон Уесли, университетският преподавател, често изминавал осемте мили от университета до селцето Стантън Харкорт, за да проповядва вместо местния викарий, неговия приятел Джон Гамболд. Той едва ли можел да предвиди, че проповядването в тази тиха пасторална обстановка по-късно ще се

Богословие, Съвременно богословие прочети още

„Господ е нашата правда“ от Джон Уесли

11.06.2014

Колко ужасяващи и безбройни са враждите, възникнали заради религията! И то не само между чадата на този свят, които не знаят що е истинската религия, а между Божиите чада, между тия, които имат “Божието царство в себе си” и са вкусили от “правдата, мира и радостта в Святия Дух”.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Да си спомним за Първата световна война

03.06.2014

Те се сражаваха един срещу друг. Стремяха се да бъдат покорни на един по-висш идеал и дори на Бога. И от двете страни на фронтовите линии имаше християни, а измежду тях – и методисти. Преди сто години убийството на ерцхерцога на Австро-Унгария доведе до една ескалираща спирала от ултиматуми, решения…

Актуален коментар, Богословие прочети още

„Великата привилегия на новородения“ от Джон Уесли

01.06.2014

Често се приема, че да бъдеш роден от Бога и оправдан е едно и също нещо. Новорождението и оправданието били само различни наименования на едно нещо. Сигурно всеки оправдан е и новороден и всеки новороден е и оправдан…

Богословие, Методистко наследство прочети още

Делничният празник

20.05.2014

Един от големите християнски празници – Възнесение Христово – се празнува не в неделя, а през седмицата. Четиридесетият ден след Възкресение се пада винаги в четвъртък и по тази причина мнозина християни не го празнуват. Делничният празник на Възнесението си остава някак в сянката на тържественото отбелязване на Христовото възкресение и трепетното очакване на Петдесетница.

Актуален коментар, Богословие прочети още

„Белезите на новорождението“ от Джон Уесли

15.05.2014

Какво значи да бъдеш “роден от Духа”, или “новороден”, или “роден от Бога”? Какво да разбираме под “новорождение”, “раждане от Бога” или “раждане от Духа”? Какво е това да бъдеш “син” или “Божие чадо”, или да имаш “Дух на осиновление”? Знаем, че обичайно тези привилегии са свързани с Божията милост и се дават при кръщението…

Богословие, Методистко наследство прочети още

Нашите предшественици: Симеон Попов

11.05.2014

Името на пастир Симеон Попов оставя ярка следа в историята на Евангелската методистка църква в България. Той извършва голяма духовна работа на Божията нива. Независимо от политическото състояние в страната, пастир Попов не спира да говори смело и дръзновено…

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Обрязване на сърцето“ от Джон Уесли

05.05.2014

Един превъзходен човек е направил мрачната забележка: “Който днес проповядва съществените задължения на християнството, е заплашен от опасността да бъде наречен от болшинството свои слушатели “проповедник на ново учение” /Деяния17:17-19/.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Нашите предшественици: Самуил Василев

29.04.2014

Името на Самуил Василев е добре познато на методистката общност в България от първата половина на ХХ век. Като юрист, икономист и мирянин, активно участващ в живота на църквата, той успешно пази нейните интереси. След пенсионирането си Самуил Василев събира материали върху историята на Евангелската методистка църква в България.

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Благодатните средства“ от Джон Уесли

26.04.2014

Валидни ли са все още до ден днешен някакви „правила“, откакто Евангелието донесе живот и безсмъртие? Има ли в християнския житейски порядък някакви установени от Бога „средства“, чрез които обичайно ни посещава Неговата благодат? Този въпрос, зададен от някого по времето на апостолите…

Актуален коментар, Методистко наследство прочети още

Възкресенски поздрав

20.04.2014

Отново Бог ни дари с благодатната възможност да придружим Неговия Син в последните дни от земния Му живот, да чуем свидетелствата за Неговите страдания и смърт, и да се зарадваме на вестта за славното Му възкресение. Да се зарадваме, спомняйки си, че радостта в Господа е нашата сила (Неемия 8:10).

Актуален коментар, Богословие прочети още

Велика събота

19.04.2014

Днес за нас е ден на очакване. Очакваме да чуем радостната вест: „Няма Го тук, но възкръсна“. За Христовите ученици това беше прескръбен ден – първият, откакто ги напусна любимият им Учител. Няма как да почувстваме онова, което чувстваха те – скръб, отчаяние, разочарование и болка. Ние знаем какво се случи в първия ден от седмицата…

Актуален коментар, Богословие прочети още

Велики четвъртък

17.04.2014

Умиването на нозете на учениците е потресаваща сцена, която говори сама за себе си. Бих казал, че опитите в детайли да се изтълкува случилото се по-скоро отслабва силата на нейното въздействие. Многословието в случая е напълно излишно. От името на потресените ученици само апостол Петър успя да каже: „Господи, Ти ли ще ми умиеш краката?“ (13:6). Няма ли друг начин, беше ли нужно въплътеният Син Божи да извърши всичко това, за да можем да се спасим?

Актуален коментар, Богословие прочети още

Благословен, Който иде!

10.04.2014

За самаряните Исус Христос имаше вид на пътник за Йерусалим. По този начин в Самария наричаха юдеите въобще, но по отношение на Христос това определение имаше много по-дълбок смисъл. От самото начало на Своето служение Исус като че ли беше насочил лицето Си към Йерусалим…

Актуален коментар, Богословие прочети още

Ефектът на комунизма върху работата на църквите в България

04.04.2014

Петстотинте години турско господство играят много голяма роля в оформянето на българския характер, отличаващ се с покорност, силен инстинкт за самосъхранение и най-вече: СТРАХ от потисници и загуба на национална идентичност. Търпението и покорството се превръщат в начин на живот…

Богословие, Съвременно богословие прочети още

„Великият съден ден“ от Джон Уесли

01.04.2014

Колко обстоятелства се скупчват едно върху друго, за да се получи величествената сериозност на това тържество! Между тях са: събирането на народа от всяка възраст и пол, обществено положение, доброволно и принудително събрани, не само от близките краища, но и отдалеч…

Богословие, Методистко наследство прочети още

Пред кого стоим?

28.03.2014

Едва ли някои от вас ще постави под съмнение важността на това да имаме една правилна, библейска представа за Бога. Съзнавам, че понякога е доста трудно да намерим достатъчно време и желание за една добросъвестна равносметка на собствените си виждания за Този, Когото изповядваме…

Актуален коментар, Богословие прочети още

История на Методистката църква до 1947 г. (Четвърта част)

27.03.2014

След края на Първата световна война суперинтендант Елмар Каунт се завръща в България. Той е единственият мисионер, изпратен от Борда на чуждестранните мисии, и остава в страната до 1925 г. В своя доклад за 1920 г. Каунт отбелязва, че войната е имала два вида последици…

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Покаянието на вярващите“ от Джон Уесли

18.03.2014

Общоприето е да се счита, че покаянието и вярата са само входните врати към християнството и са нужни само в началото на пътя ни като християни, когато тръгнем по пътя към Божието царство. Това на пръв поглед потвърждава и великият апостол, когато назидава евреите да се стремят към съвършенство…

Богословие, Методистко наследство прочети още

Развитие на Методистката църква в България до 1947 г. (Трета част)

16.03.2014

Генералният мисионерски комитет разглежда ситуацията в България през ноември 1878 г. и решава да продължи дейността на мисията. Стефан Томов и двама мисионери от САЩ пристигат в България. Деуит Чалис става суперинтендант и свиква Втората годишна среща на мисията през септември 1879 г.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Свободна вяра, а не чудесна

11.03.2014

Според единственото определение, което откриваме в новозаветните писания, вярата е „даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат“ (Евр. 11:1). Но дори това единствено…

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Развитие на методистката мисия в България до 1947 г. (Втора част)

05.03.2014

През 1852 г. Мисионерското общество получава много положителни отзиви за българското мисионерско поле от солунските мисионери на т.нар. «Американски борд» (Борд на пълномощниците за чуждестранни мисии – Board of Commissioners for Foreign Missions)…

Богословие, Методистко наследство прочети още

„За греха във вярващите“ от Джон Уесли

01.03.2014

Има ли грях в този, който е в Христос? ОСТАВА ли грях в този, който вярва в Него? Има ли някакъв грях в онези, които са „родени от Бога“, или те са напълно освободени от греха? Никой не бива да мисли, че тия въпроси произтичат от чисто любопитство или че не е от голямо значение какъв е отговорът.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Развитие на методистката мисия в България до 1947 г. (Първа част)

26.02.2014

Настоящото изложение се явява една благоприятна възможност за препрочитане и преосмисляне на историята на методизма в България. След падането на комунистическия режим …

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Свидетелството на нашия дух“ от Джон Уесли

19.02.2014

Така казва всеки, който действително вярва в Христос, докато остава във вяра и любов. „Който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота“ /Йоан 8:12/. И докато има светлината, й се радва. „Както сте приели Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в Него“ /Кол.2:6/. Докато ходи така, в душата му намира място всеки ден наставлението на апостола: „Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се!“ /Фил.4:4/.

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Ето го, Кириле, твoето небе“ (Спомен за пастор Кирил Йотов)

13.02.2014

Роден на 10 януари в село Бъркач, Плевенско, пастир Йотов от малък навиква на тежък физически труд, наложен отчасти от мобилизацията на мъжете през Първата световна война. През 1919 година той продължава образованието си в мъжката гимназия в Плевен…

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Свидетелството на Духа“ (2) от Джон Уесли

03.02.2014

Никой, който вярва, че Библията е Божие Слово, не може да се съмнява във важността на тази истина. Тя е открита в Писанието – не само на едно място, не като незначителна или странична, а често и изразително, тържествено и напълно съзнателно. С нея се описва една от особените привилегии на Божиите чада.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Нашите предшественици: пастор Здравко Безлов

31.01.2014

Здравко Безлов е роден на 6 април 1920 година в София. Той е едва на 8 месеца, когато баща му умира. Случаят довежда майка му в Евангелската методистка църква „Д-р Лонг”, където самотната вдовица с малкото бебе намира съпричастност и топлота. Скоро тя става ревностна членка в голямото методистко семейство в София. Здравко израства с децата и младежите на църквата и участва във всички инициативи.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Нима Христос се е разделил?

27.01.2014

„Нима Христос се е разделил?“ (1 Коринтяни 1:13). Такъв е въпросът, който апостол Павел задава не само на коринтските християни, но и на нас днес. Тогава те претендираха, че са „Павлови“, „Аполосови“, „Кифови“ или „Христови“, днес ние се разграничаваме един от друг по имената на традициите, на които принадлежим.

Актуален коментар, Богословие прочети още

„Икуменическата нагласа“ (Католичният дух) от Джон Уесли

21.01.2014

Изискването за любов към всички хора е признато дори и от тия, които не плащат този свой дълг. Царският закон: “Да възлюбиш ближния си както себе си” е ясен за всички, които го чуват. И то не е в жалкия смисъл, в който го тълкуваха старовременните фанатици…

Богословие, Методистко наследство прочети още

„Същност на ентусиазма“ от Джон Уесли

18.01.2014

Така казва целият свят, така говорят хората, които не познават Бога, по адрес на ония, които имат същата вяра като Павел. Така се произнасят за последователите на Павел, който пък беше последовател на Христос. Естествено, има една религия – и тя бива наричана християнство – която не е обвинявана по този начин и за която хората признават…

Богословие, Методистко наследство прочети още

Основният модел на богослужението на Обединената методистка църква

15.01.2014

Корените на основния модел на богослужението се крият както в Писанието, така и в нашето методистко наследство и опит. То отразява библейската, историческата и богословската цялост на християнското богослужение и лежи в основата на всички общи църковни богослужения.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

„Едно предупреждение срещу религиозното тесногръдие“ от Джон Уесли

13.01.2014

В предходните стихове четем за препирнята между дванадесетте “кой е по-голям” сред тях. Тогава Исус взе едно малко дете, постави го в средата и им каза: “Който приеме едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема…

Богословие, Методистко наследство прочети още

В очакване на Октавата на молитва за християнско единство: „Непрестанно се молете!“

11.01.2014

Призивът „Непрестанно се молете” (1 Солунци 5:17) поставя ударението върху съществената роля на молитвата в живота на християнската общност, тъй като членовете й израстват в отношенията си с Христос и един с друг.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Нашите предшественици: Стефан Бочев

10.01.2014

В периода на двадесетте години на миналия век в София голяма известност с активната си работа придобива младежкото християнско дружество YMCA към Евангелската методистка църква “Д-р Лонг”. Тогава председател на дружеството е гимназистът Стефан Бочев. Стефан Бочев идва на този свят в евангелското семейство на Стоян и Славка Бочеви.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Нашето социално кредо

07.01.2014

Вярваме в Бог, Твореца на света; и в Исус Христос, Избавителя на творението. Вярваме в Святия Дух, чрез Когото приемаме Божиите дарове, и се разкайваме за греха си, за това, че злоупотребяваме с тези дарове за идолопоклонски цели. Потвърждаваме, че природният свят е Божие дело…

Богословие, Съвременно богословие прочети още

„Свидетелството на Духа“ от Джон Уесли

07.01.2014

Колко много самомнителни хора, без да разбират какво говорят и твърдят, извъртат този стих за погубление на собствената си душа! Колко много са приемали гласа на въображението си за „свидетелство на Божия Дух“ и по най-безумния начин приемат, че са Божии чада, докато на практика вършат делата на дявола!

Богословие, Методистко наследство прочети още

Нашите предшественици: Стоян Бочев Иванов

04.01.2014

Името и животът на Стоян Бочев Иванов, както и неговото семейство (съпруга Лидия и трите им деца – Борис, Стефан и Лидия), са тясно свързани с Евангелската методистка църква. Стоян Бочев идва на този свят в дома на Бочо Иванов, чиято къща е край град Троян. Той, заедно с братята си Иван и Нено, расте в Балкана и учи в родния си град. Стоян е изпратен в Свищов, където завършва с отличие Търговската гимназия.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Раждането на чудния Младенец Имануел

31.12.2013

Образът на Месия е разкрит в Свещеното Писание на Стария Завет по много начини и това е с цел Той да бъде разпознат и приет като такъв от Израил. Един от най-известните (и съответно най-коментираните) текстове е утешителното пророческо слово за раждането на Младенеца Имануел (Ис. 7:10-16).

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Подновяване на Завета с Бога

27.12.2013

На 25 декември 1747 г. Джон Уесли призовал християните – методисти да подновят своя завет с Бога. Първото специално богослужение за подновяване на завета с Бога се състояло на 11 август 1755 г., а самият богослужебен текст бил издаден през 1780 г. В първоначалния си вариант той бил използван близо 100 години. Впоследствие в него били извършени някои промени…

Актуален коментар, Богословие прочети още

Бог, Който е Емануил

25.12.2013

Едва ли е възможно Бог да бъде с човека в по-пълен смисъл на думата от това да приеме цялостна и пълна човешка природа, от това да се оприличи във всичко на нас, за да ни освободи от робството на греха. Въплъщението и последвалата жертва на кръста са най-пълният и съвършен израз на Божията любов към човека. Сам Христос казва: “Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един….

Актуален коментар, Богословие прочети още

ЧЕТВЪРТИ АДВЕНТ

21.12.2013

Не се бойте, спасението наближи. Бог е на път да извърши мощно дело. Божието обещание от съня на Йосиф скоро ще се изпълни за нас.
Божият обещан Месия няма да бъде друг, а Емануил, Бог с нас. Ние запалваме четвъртата Адвентна свещ с надежда от идването на Емануил, Бог в плът.

Актуален коментар, Богословие прочети още

ТРЕТИ АДВЕНТ

13.12.2013

Добри новини, Бог изпълва гладните с блага! Добри новини, Бог издига смирените! Добри новини, Бог е на път да извърши Своето най-могъщо дело! Той ще направи праведност и хваление да избликне от всички народи. Ние запалваме третата Адвентна свещ като си припомняме, че Обещаният от Бога идва да успокои всички, които са наскърбени и да изпълни …

Актуален коментар, Богословие прочети още

„Дух на робство и дух на осиновление“ от Джон Уесли

09.12.2013

Тук Павел говори на хора, които чрез вяра са станали Божии чада. „Вие – казва той – сте тези, които са наистина Божии чада, които са били изпълнени с Неговия Дух“. Вие не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, а защото сте чада, Бог изпрати Духа на Своя Син в сърцата ви. Вие сте получили дух на осиновление, чрез който викате: Авва!

Богословие, Методистко наследство прочети още

ВТОРИ АДВЕНТ

07.12.2013

В онези дни един пламенен проповедник от пустинята дойде да каже на хората: „Покайте се, защото Божието царство наближи!“
Той е този, за когото говори пророк Исая, когато каза: „Глас на един, който вика в пустинята: ‘Пригответе пътя на Господа, прави направете пътеките за Него!’ “Ние запалваме втората адвентна свещ, подготвяйки се за идването на Месия, в очакване на пълнотата на Божията …

Актуален коментар, Богословие прочети още

Нашите предшественици: пастор Янко Иванов

29.11.2013

Предан на Божието дело, пастир Иванов е един от тези, които поемат основните обвинения и получават най-голяма присъда в процеса срещу евангелските пастири през 1949 година. Той не пада духом и поведението му през целия му живот е на един предан Божи служител.
Янко Иванов е роден на 9 юни 1900 година в град Русе в семейство на евангелисти…

Богословие, Методистко наследство прочети още

ПЪРВИ АДВЕНТ

28.11.2013

Бъдете будни! Бъдете бдителни! Човешкият Син идва с голяма сила и слава. Той ще съди народите; те ще изковат мечовете си на плугове,
народ против народ няма да вдигне меч, нито ще се учат вече на война. Ние запалваме първата адвентна свещ, за да ни напомня, че Божият обещан Месия…

Актуален коментар, Богословие прочети още

„Духът в начатък“ от Джон Уесли

19.11.2013

Под „които са в Христа Исуса“ Павел очевидно има предвид ония, които искрено вярват в Него, които са „оправдани чрез вяра“ и имат „мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос“ /Рим. 5:1/. Които вярват така, вече не ходят по плът“, не следват правилата на провалената природа, а „ходят по Дух“. Техните мисли, думи и дела са под ръководството на Божия Дух.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Социални принципи (Пета част)

14.11.2013

Божият свят е един свят. Обединението, което ни е наложено сега от техническата революция, е надхвърлило в голяма степен нашата морална и духовна способност да постигнем един стабилен свят. Наложеното обединение на човечеството, все по-очевидно на всички нива на живота, представя пред Църквата, както и пред всички хора, проблеми, които няма да чакат отговор…

Богословие, Съвременно богословие прочети още

„Задължението за постоянно причастяване“ от Джон Уесли

25.10.2013

Не е чудно, че хората, които не се боят от Бога, никога не биха помислили да вършат това. Но е странно, че то е пренебрегвано от онези, които се боят от Бога и копнеят да спасят душите си; и все пак няма нищо по-обичайно. Една от причините мнозина да го пренебрегват е, че те толкова се страхуват от недостойно ядене и пиене, че …

Богословие, Методистко наследство прочети още

Социални принципи (Четвърта част)

21.10.2013

Докато нашата вярност към Бога стои над верността ни към която и да е държава, ние приемаме съществено важната роля, която правителството играе като основно средство за внасяне на ред в обществото. Тъй като осъзнаваме себе си като отговорни пред Бога за социалния и политическия живот, ние заявяваме следното, отнасящо се до правителствата…

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Уеслианско практикуване на Светото причастие

19.10.2013

Наскоро проведената Консултация за онлайн Причастието (Consultation on Online Communion), която се състоя в Нешвил от 30 септември до 1 октомври, ме подбуди да разсъждавам за тайнството и ролята, която то е играло в живота и служението на Джон и Чарлз Уесли. Аз съм насърчен от факта, че Църквата е започнала да разговаря за Светото причастие.

Актуален коментар, Богословие прочети още

„Пътят към Божието царство“ от Джон Уесли

10.10.2013

Първо ще разгледаме същността на истинската религия, която нашият Господ нарича „Божие царство“. Същия израз употребява големият апостол в посланието към римляните, където тълкува думите на своя Господ по подобен начин: „Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух“ /14:17/.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Преосмисляне на Светото Причастие

05.10.2013

С настоящия текст предлагаме кратко критично изследване на съвременното евхаристийното богословие и практика на Евангелската методистка епископална църква в България, която се явява част от Обединената методистка църква (United Methodist Church). От една страна, това критично изследване ще бъде проведено в светлината на методистката традиция…

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Ако Ме обича някой…

01.10.2013

Свикнали сме да приемаме заповедите като ограничения на свободата си; за нас заповедите винаги са някак си противоположни на благодатта и любовта. Христос обаче свързва заповедите Си, учението Си и любовта. Той не намира никакво противоречие между тях и не се опитва по някакъв сложен и труден за разбиране начин да примири това противоречие. Напротив, за Него всичко изглежда съвършено просто: ако Го обичаме, ние ще пазим Неговото учение.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

„Правдата чрез вяра“ от Джон Уесли

23.09.2013

Тук апостолът не противопоставя дадения чрез Мойсей Завет със Завета на Христос. Можем така да приемем нещата само ако не забележим, че последната част от това изказване, както и първата, са отправени от Мойсей към израилтяните, и то именно по отношение на тогавашния Завет. Но Бог чрез Христос сключи с хората от всички времена един Завет на милостта…

Богословие, Методистко наследство прочети още

Добрият слуга

19.09.2013

Още в началото е добре да обърнем внимание на това, че господарят от притчата не характеризира служението на своя слуга. Той не му казва: „Хубаво, добро и верно е твоето служение!“ Господарят характеризира слугата си. Казва му: „Хубаво, добър и верен слуга!“

Богословие, Съвременно богословие прочети още

„Библейско християнство“ от Джон Уесли

15.09.2013

Тази формулировка се използва още във втората глава на Деяния. Там четем: „И когато настана денят на Петдесетницата, те всички /апостолите с жените, майката на Исус и братята му/ бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като фучене на силен вятър… И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях, и те всички се изпълниха със Святия Дух“ /2:1-4/.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Освещението днес (Необходима ли ни е Църквата?)

11.09.2013

Живеем в изключително динамично време и понякога се питаме дали е възможно да говорим за светостта и освещението по същия начин, по който Христос правеше това. Изглежда освещението отнема твърде много време и усилия и нещо повече – изисква една специална връзка с други хора, които в повечето случаи са напълно различни от самите нас.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Социални принципи (Трета част)

10.09.2013

Ние твърдим, че всички икономически системи са под Божията преценка в не по-малка степен от другите аспекти на сътворения ред. Ето защо признаваме отговорността на правителствата да разработват и прилагат стабилна фискална и парична политика, която осигурява икономическия живот на отделните хора и целите общности и която осигурява пълноценна трудова заетост и достатъчни доходи при минимална инфлация…

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Призив за пост и молитва за мира в Сирия

07.09.2013

В неделя папа Франциск изрече силни думи, с които заклейми употребата на химически оръжия в Сирия, изразявайки ясно своята лична печал и неизбежната присъда от страна на Бога и историята за подобни действия. Папа Франциск също отправи предупреждение към онези, които биха търсили насилствено решение за постигане на мир …

Актуален коментар, Богословие прочети още

Социални принципи (Втора част)

05.09.2013

Обществото осигурява възможност за възпитаване на хората в пълнотата на тяхната човешка природа. Вярваме, че носим отговорността да въвеждаме, спомагаме и оценяваме нови форми на обществото, които ще насърчават развитието в пълнота на потенциала на отделните индивиди.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Съвършенството

02.09.2013

Изследователите на богословското наследство на Джон Уесли днес са почти единодушни в оценките си, че неговият гений се проявява с особена сила в способността му да опростява, синтезира и предава основните учения на Евангелието. Съединена с безспорния му организаторски талант, тази способност го превръща в нещо повече от „народен богослов“, за какъвто го обявява Алберт Аутлър в началото на шестдесетте години на ХХ в.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Църква за другите

30.08.2013

За много християни днес църковната общност се ражда тогава, когато вярващите се съберат заедно за общо поклонение и споделяне на вярата. Но достатъчно ли е просто вярващите да са събрани заедно? Не разкрива ли тази лекота и бързина при формирането на нови църкви едно доста ограничено и дори невярно разбиране за църквата? Но нека да разлистим първите страници на книгата Деяния на апостолите и да видим как всъщност се роди Христовата Църква.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Социални принципи (Първа част)

28.08.2013

Обединената методистка църква има дългогодишна традиция в загрижеността по отношение на социалната справедливост. Нейните членове често са заемали праволинейни становища по спорни въпроси, засягащи християнски принципи. Първите методисти изразяват своето негативно отношение към търговията с роби, контрабандата и жестокото отношение към затворниците.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

Съвършени в Христос

25.08.2013

Текстът от Посланието към колосяните, който чухме преди малко, е изключително подходящ за празник като днешния, тъй като ни връща към най-важната и изначална истина, към крайъгълния камък на нашата вяра – Христос. Тържественият химн за величието на Христос трябва да бъде чут с внимание именно днес, когато съвсем естествено се опитвате да направите равносметка за постигнатото през изминалите години.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Единство и многообразие

23.08.2013

Апостол Павел въвежда темата за духовните дарби в своите послания неизменно във връзка с темата за единството на Църквата. Той е напълно убеден, че християнското единство се обогатява от многообразието на дарбите, които всеки християнин е получил.

Актуален коментар, Богословие прочети още

Тайнството кръщение в богословието на Обединената методистка църква

18.08.2013

В пределите на методистката традиция кръщението дълго е било причина за много безпокойства и дори за противоречия. Джон Уесли е запазил сакраменталното богословие, което е получил от своето англиканско наследство. Той е учил, че в кръщението детето бива очистено от вината на първородния грях, въведено в завет с Бога, прието в Църквата, направено наследник на Божието царство и духовно родено отново.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

„Почти християнин“ от Джон Уесли

16.08.2013

Много хора се добират до прага на християнската вяра. От възникването на християнството на този свят много хора от всички времена и на всяко място са достигали до там да бъдат почти убедени да станат християни. Но понеже на Бога не е достатъчно да се спрем само дотам, задължително трябва да размислим…

Богословие, Методистко наследство прочети още

Църквата като Христово семейство

14.08.2013

Свещеното Писание на Новия Завет е изпълнено с множество ярки свидетелства, които разкриват характера на Църквата като Христово, като Божие семейство. Апостол Павел ни казва в Посланието си към римляните, че сме приели не дух на робство, а „дух на осиновение”…

Актуален коментар прочети още

„Стани, ти, който спиш!“ от Чарлз Уесли

13.08.2013

Да разгледаме първо сънливците, за които става дума тук. Сънят представя естественото състояние на човека: дълбокия сън на душата, в който чрез греха на Адам са изпаднали всички негови потомци; безразличието, мързела и безумието, незнанието за истинското състояние на човека, в което всеки живее от рождението си, докато не го разбуди Божият глас.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Тайнството причастие в богословието на Обединената методистка църква

08.08.2013

В Новия Завет са представени най-малко шест важни аспекта на Светото Причастие: благодарност, общение, възпоменание, жертва, действие на Св. Дух и есхатологично очакване. Краткият преглед на всяко едно от тези схващания ще ни помогне по-добре да разберем значението на тайнството.

Богословие, Съвременно богословие прочети още

„Белезите на методиста“ от Джон Уесли

05.08.2013

Откакто името „методисти“ излезе за първи път на бял свят, много хора не знаеха какво точно означава, какви са разбиранията и обичаите на тези, които обикновено са наричани с това име, и в какво тези, на които навсякъде се противоречи, се отличават от другите.

Богословие, Методистко наследство прочети още

Кратко слово за желанието на сърцето

05.08.2013

Често пъти се опитваме да извиним себе си за неблагополучията в духовния си живот. Оправдаваме се с липса на време, с много професионални и семейни ангажименти, с отношението на другите към нас, с недостатъците на църковния живот и липсата на достатъчна пасторска грижа.

Богословие, Съвременно богословие прочети още
Цитати:


Последни новини

Завърши 69-та Годишна конференция

06.09.2021

От 2 до 5 септември в град Варна се проведе 69-та Годишна конференция на Обединената методистка църква в България и Румъния под ръководството на епископ Патрик Щрайф.  Тематичният ден беше посветен на възстановяването на практиката на методистките класове в местните църкви. Три беседи по темата предложи пастор Даниел Топалски.  По време на закритото си заседание […]

Прочети повече

Новини, От страната