Категория: Актуален коментар

Октава на молитва за християнско единство: ден трети

20.01.2018
Вашето тяло е храм на Светия Дух Библейски текстове: Изход 3:4-10; Псалм 25:1-6; 1 Кор. 6:9-20; Матей 18:1-7 Размишление Книгата Изход ни показва грижата на Бога към тези, които са поробени. Пасажът, в който Бог се разкрива на Мойсей в горящия храст, е решително заявяване на Неговата воля да освободи Своя народ. Бог вижда тяхното страдание, чува техните викове и идва да ги избави. Днес Той също чува виковете на тези, които са поробени, и иска да им върне свободата. Защото сексуалността е дар от Бога и най-дълбок израз на интимност. Изопачената употреба на този дар служи на порнографията, заробва и обезценява тези, които я произвеждат, както и нейните консуматори. Бог не ...

прочети още

Октава на молитва за християнско единство: ден втори

19.01.2018
Вече не като роб, но като обичан брат Библейски текстове: Битие 1:26-28; Псалм 9:20 -10:30; Послание до Филимон; Лука 10:25-37 Размишление Едно от първите неща, които научаваме за Бога, когато четем Стария и Новия Завет, е това, че Бог създава човека по Свой образ и подобие. Въпреки всичко тази дълбока и великолепна истина често пъти е пренебрегвана и отричана през вековете. По времето на Римската империя робите са третирани като движими вещи. Но посланието на Евангелието е различно. Исус отправя предизвикателство към обществените правила, които унижават човешкото достойнство на самаряните. За Исус Христос самарянинът беше «ближен» на човека, нападнат по пътя към Йерихон – някой, който трябва да се обича съгласно Закона. ...

прочети още

Октава на молитва за християнско единство: ден първи

18.01.2018
Вие ще обичате също и чужденеца, тъй като вие бяхте чужденци в Египет Библейски текстове: Левит 19:33-34; Псалм 146; Евреи 13:1-3; Матей 25:31-46 Размишление Споменът за това, което са преживели израилевите синове в Египет, където те са били третирани като чужденци, е в основата на учението на Закона, който иска хората от Божия народ да приемат чужденеца сред тях. Споменът за тяхното собствено изгнание би трябвало да породи съпричастност и солидарност към изгнаниците и чужденците в наше време. Както беше за Израил, така и нашият общ християнски опит, черпен от спасителното действие на Бога, върви ръка за ръка със спомена за отчуждение и дистанциране (от Бога и от Неговото Царство). Тази християнска ...

прочети още
Цитати: