Крачка на вярата

Прочит: Матей 14:22-33   „А Той каза: Ела! И Петър слезе от ладията и вървеше по водата, за да иде при Исус.“ (Матей 14:29)   Предстоят ми изследвания в болница, за които трябва да отида сама. Обикновено ме придружава моята майка. Сега много се тревожа. Мисля си, че вероятно...

Виж повече

Карта

Прочит: Йоан 14:1-7   „Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.“ (Йоан 14:6)   Винаги съм се учудвал на интереса на жена ми към пътните карти. Тя се е научила да ги разчита като дете, напътствала е семейството си и сега е нашият...

Виж повече

Живи примери

Прочит: Изход 25:8-30   „Според всичко, което ти показвам – образеца на скинията и образеца на всичките ѝ принадлежности, – така да я направите.“ (Изход 25:9)   Не мога да си представя как е изглеждала скинията само от описанието, което откриваме в Изход. Когато видях...

Виж повече

С любов

Прочит: Лука 15:11-32   „Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени)…“ (Ефесяни 2:4-5)   Два пъти на ден хвърлям семена на покрива, за да...

Виж повече

Гледай в пътя

Прочит: Притчи 4:25-27   „Очите ти нека гледат право напред и клепачите ти нека бъдат отправени право пред теб.“ (Притчи 4:25)   Петгодишната ми внучка се учи да кара колело без помощни колелета и много обича да караме заедно. Избирам терени без много движение и внимателно я...

Виж повече

Всяко дело

Прочит: Откровение 14:6-13   „… За да си починат от трудовете си; защото делата им следват след тях.“ (Откровение 14:13)   Теренът, на който тичах една студена сутрин, беше покрит със скреж. Когато погледнах назад, видях следи от обувките си върху тревата. Замислих се, че и...

Виж повече

Благодарно сърце

Прочит: Псалм 92:1-4   „Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце, ще разкажа всичките Твои чудесни дела.“ (Псалм 9:1)   Връщането на работа след пет седмици изолация заради пандемията ме караше да недоволствам и да се оплаквам. Дразнеше ме мисълта, че отново трябва да...

Виж повече

Една случайна среща

Прочит: Марк 12:38-44   „И повика учениците Си и им каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата…“ (Марк 12:43)   Когато бях на 11 години, ме изпратиха във възстановителен център заради тежката ми астма. През първата седмица...

Виж повече

Творецът

Прочит: Псалм 8:1-9   „Достоен си, Господи наш  и Боже наш, да приемеш слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.“ (Откровение 4:11)   Невероятният мащаб и детайлността на сътворението ме убеждават, че има...

Виж повече

Историята на едно раждане

Прочит: Лука 1:57-66   „А той поиска дъсчица и написа тези думи: Йоан му е името. И те всички се зачудиха.“ (Лука 1:63)   Един ден снаха ми помоли да ѝ разкажа как синът ни се е родил. В нейната традиция на коренна американка тези истории имат важно значение. Тя познаваше...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!