Прочит: Матей 1:1-6, 16-17

„… на Салмон се роди Вооз от Рахав…“
(Матей 1:5)

Всеки път, когато си помисля, че не съм достатъчно образована, нямам достатъчно опит и изобщо – че не съм достатъчно добра, си спомням за днешния библейски стих. Първата глава на Евангелието според Матей съдържа родословието на Исус Христос: „на Салмон се роди Вооз от Рахав“. В него са споменати по име само четири жени. Защо Рахав е една от тях? Нейната история е разказана в Исус Навин 2:1-14.
Рахав беше проститутка. Тя обаче беше тази, която скри двамата еврейски съгледвачи, в замяна на което спаси себе си и семейството си. Не вярвам тази жена да се е чувствала достойна да стане част от избрания Божия народ, но ето че точно тя влезе в родословието на нашия Господ и Спасител Исус Христос.
Мисля, че Рахав е спомената по име в родословието заради всички нас, които се чувстваме недостойни. Бог познава нашите сърца и нашата несигурност. Историята на Рахав ни показва, че независимо кои сме и къде живеем, ако сме покорни на Бога, Той може да върши велики неща чрез нас. Ако четем Библията и останем верни в молитвата, Той ще ни води и ще ни показва пътя, по който трябва да ходим. Бог ни обича, затова сме достойни!

Молитва: Боже, благодарим Ти за историята на Рахав и че за Теб ние сме достойни. Амин.

Мисъл за деня: Благодарение на Божията любов аз съм ценен и достатъчно добър.
Шанън Хърли (Канзас)

Да се молим за: ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК.Цитати:


Последни новини

Завърши проповедническият курс в Румъния

15.05.2018

Със семинар, посветен на проповядването, завърши курсът за проповедници на Обединената методистка църква в Румъния. Курсът започна през октомври 2014 година, а на участниците бяха предложени лекции и дискусии по въведение в Свещеното Писание на Стария и Новия Завет, църковна история, история на ранния методизъм, методистко богословие, богослужебна практика и проповядване. По всяка от дисциплините […]

Прочети повече

Новини, От Европа