Прочит: Йоан 21:4-12

„А на вас и космите на главата са всички преброени.“
(Матей 10:30)

Приятелят ми Ендрю ми каза, че се моли само когато има проблем, който не може да разреши сам. За разлика от него, аз се обръщам към Бога дори за най-малките неща: „Боже, помогни ми да намеря място за паркиране“; „Какъв подарък да взема за този приятел, Боже?“; „Господи, къде оставих ключовете за колата?“. Когато споделих това на Ендрю, той просто отсече: „Аз не бих занимавал Бога с такива дреболии“.
В днешния библейски разказ виждаме, че Исус е загрижен какво ще ядат Неговите ученици, а цитираният стих от Матей ясно ни казва, че Бог се интересува от всяко нещо, свързано с нас. Той знае дори броя на космите на главата ни! Бог чува както молитвите на моя приятел за сериозните проблеми, така и моите молитви за по-незначителни неща от ежедневието. Нищо не е маловажно за Бога, Който се грижи за всичко в нашия живот. Можем да се обърнем към Него за всяко нещо, защото Той ни обича.

Молитва: Боже, Ти се интересуваш от всичко, което става в живота ни. Помогни ни да Ти доверяваме всяко нещо, което ни вълнува. Амин.

Мисъл за деня: Бог иска да чуе всяко нещо, което ни вълнува – голямо или малко.
Тимъти Тей (Малайзия)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО НЕ ИСКА ДА „ПРИТЕСНЯВА“ БОГА.Цитати:


Последни новини

Завърши проповедническият курс в Румъния

15.05.2018

Със семинар, посветен на проповядването, завърши курсът за проповедници на Обединената методистка църква в Румъния. Курсът започна през октомври 2014 година, а на участниците бяха предложени лекции и дискусии по въведение в Свещеното Писание на Стария и Новия Завет, църковна история, история на ранния методизъм, методистко богословие, богослужебна практика и проповядване. По всяка от дисциплините […]

Прочети повече

Новини, От Европа