Прочит: Ефесяни 1:3-7

„… да Му бъдем осиновени чрез Исус Христос (…) в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат…“
(Ефесяни 1:5, 7)

Наближава Рождество Христово и отново се замислям за Божията благодат. Години наред съм се опитвала да разбера нейния дълбок смисъл. Обичам да чувам думата „благодат“, копнея тази благодат да изпълва живота ми, но не мога да вникна напълно в нейното значение. Благодатта ни казва, че не е нужно да живеем в сляпо изпълнение на правила, а най-вече с любовта и прощението, които откриваме в Исус Христос. Неговата кръв се е проляла за нас и с приемането Му като Спасител греховете ни са простени. Звучи твърде добре, за да е истина.
Когато бях млада християнка, се надявах да бъда добра Божия дъщеря до дните на старостта си. Но сега, когато достигнах тази възраст, чувствам своята слабост и се нуждая от Божията прошка повече от всякога. Питам се дали съм изпълнила Неговите очаквания. Бог не е очаквал да съм съвършена. Всичко, което е искал, е да приема с цяло сърце Христовата любов и да намеря утеха в нея.
Уча се да приемам спокойно своите недостатъци. Вече знам, че никой от нас не може да е съвършен. Но всички трябва да знаем, че принадлежим на Този, Който е съвършен. Ето това е истинската благодат, която идва в света на Рождество.

Молитва: Благодарим Ти, Отче, че изпрати Своя Син, за да отнеме нашите грехове и да ни освободи, за да имаме изобилен живот в Теб. Амин.

Мисъл за деня: Божията благодат означава, че Бог ме приема, макар да не съм съвършен.
Бел Тод (Тексас)

Да се молим за: НОВОПОВЯРВАЛИТЕ ХРИСТИЯНИ.Цитати:


Последни новини

Октава на молитва за християнско единство: ден осми

25.01.2018

Един от най-съществените аспекти на изкупителното дело е най-упоритата решителност на Господа да сформира народ, който би могъл да счита за Свой. Установяването на този народ, обединен с Бога в свят съюз, е неразделна част от плана за спасение и е неразривно свързано с прославянето и освещаването на Божието име.

Прочети повече

Актуален коментар, Богословие