Прочит: Матей 6:25-34

„Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата злоба.“
(Матей 6:34)

Отново се чувствах парализирана и напълно безпомощна. Когато тъмнината изпълни спалнята, паниката легна на гърдите ми. За пореден път страхът искаше да контролира моя живот. Въпросите за бъдещето, кариерата, финансовата ситуация, трудните взаимоотношения с един важен за мен човек, болните роднини отново започнаха да изпълват съзнанието ми.
Докато лежах и гледах в тавана, си припомних думите от Матей 6:34. Осъзнах, че се намирам в порочния кръг на страха, който е поел контрола над мислите и действията ми. Знаех обаче, че Исус ме обича, че е умрял за мен и че е господар на моя живот.
Както казва апостол Йоан, в любовта няма страх, щом се страхувам, не съм стигнала до съвършенство в любовта (1 Йоан 4:18). Започнах да си припомням всички начини, по които Бог се е грижил за мен. Осъзнах, че въпреки всички изпитания Исус винаги е бил до мен и ми е давал това, от което съм имала нужда. Поех си дълбоко въздух, споделих на Бога всичките си притеснения и страхове и Го помолих за мир. Така съм заспала спокойно.

Молитва: Боже, дай ни по-дълбоко разбиране на Твоята любов, за да спре страхът да контролира живота ни. Амин.

Мисъл за деня: Бог ме обича, затова страхът и притесненията не трябва да контролират живота ми.
Лора Ротхар (Охайо, САЩ)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СТРАДАТ ОТ БЕЗСЪНИЕ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.orgЦитати:


Последни новини

Възобновяване на богослуженията от 7 юни, Петдесетница

30.05.2020

На 30 май 2020 г. от 10.00 ч. се проведе заседание на Централното ръководство на Евангелска методистка епископална църква в България в следния състав: суперинтендант Даниел Топалски – председател, п-р Ивайло Иванов – секретар, пастор Михаил Стефанов, Любен Попов. І. След като взе предвид епидемичната обстановка в страната и предписаните от министъра на здравеопазването противоепидемични […]

Прочети повече

Новини