Прочит: Галатяни 6:1-10

„Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон.“
(Галатяни 6:2)

Една неделна сутрин закъснявах за богослужение, затова реших да хвана такси. Двама човека спряхме една и съща кола. Аз първи вдигнах ръка, затова таксито приближи към мен. Тогава дойде жената, която също чакаше, и каза: „Господине, дъщеря ми не е добре. Получава инфаркт и трябва да отидем в болницата“. Денят беше дъждовен и те нямаха друг шанс да пристигнат бързо. Сърцето ми се изпълни с тъга. Излязох от таксито и им помогнах да се качат.
Закъснях за служба, но бях благодарен, че съм помогнал на някого в нужда. Точно това иска Бог да правим като Христови последователи. Ние носим Неговия кръст всеки ден, затова трябва да носим и един на друг теготите си и да отразяваме Христовата светлина, за да бъдат хората около нас благословени.

Молитва: Господи, помагай ни един на друг да си носим теготите, както Ти понесе нашите. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да споделям Христовата светлина днес?
Джай Кнокс (Индия)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО БЪРЗА КЪМ БОЛНИЦАТА.Цитати:


Последни новини

Диалог в Европейския парламент

30.06.2018

На 26 юни 2018 г. в сградата на Европейския парламент се проведе семинар за приложението на т.нар. “Европейски стълб за социалните права” и ролята на църквите и религиите с участието на представители на различни религиозни общности от страните – членки на Европейския съюз. Семинарът беше организиран в съответствие с изискването на чл. 17 (3) от […]

Прочети повече

Новини, От Европа