Filip

 

„Събери Ми людете, и ще ги направя да чуят думите Ми, за да се научат да се боят от Мене през всичкото време догдето живеят на земята, и те да учат чадата си на това.“

(Второзаконие 4:10)

 

Да се боят от Бога?

 

Този страх трябва да е повече като почит или благоговение. Този страх е атрибут на любовта. Благоговението е грижа за чистотата и неопетнеността на любовта, грижа за чистотата на нашите взаимоотношения с Бога. Почитта и покорството не са мотивирани от буквата на закона, както моралистите от всички епохи погрешно си представят, а от Божията любов. Ние виждаме Божията любов във всичко, което Бог е извършил и продължава да върши за нас.

 

Човек не се обръща към Бога най-напред с покорство и едва след това да осъзнава Божията любов. Напротив,  човекът най-напред осъзнава и приема Божията любов, и едва след това любовта води към покорство. Някой, който няма за какво да бъде благодарен, не може и да се покори на Бога. Защо такъв човек би се покорил? Защо той би се боял от Него и то по правилния начин?

 

Основата на праведния страх е любовта и приемането от страна на Бога, а не уплахата от неизвестното; доверието, а не ужасът. Библията ни казва, че истинският страх Божи е плод на Божията любов, която освобождава и обвързва. Страхът от Бога е път и вие срещата по този път хора, които вършат добро, не защото се боят от наказание, а защото доброто има смисъл. Накрая на този път е Бог и вие можете да благоговеете пред Него и да се радвате.

 

 

Господи, благодаря Ти за Твоите думи. Помогни ми да ги предам в радостно благоговение. Амин.

 

 

Филип Яндовски (33), Чехия Цитати:


Последни новини

In Memoriam

22.03.2021

На 19 март 2021 г. брат Богомир Илиев отмина във вечността. Напусна ни един от последните ветерани на Методистката църква в България. Той сподели съдбата на семействата на пастирите, които бяха осъдени на инсценирани, фалшиви съдебни процеси, защото останаха верни на своето призвание. Техните семейства преживяха много. Те бяха обект на нескрита омраза и бяха […]

Прочети повече

Новини, От страната