Lenka„Господи, Боже на Силите, докога ще таиш гняв против молитвите на народа Си?… Възвърни ни, Боже на Силите, осияй ни с лицето Си и ще се спасим.“ (Псалм 80:4-7)

В този псалм виждаме как псалмопевецът призовава Бога в момент, който е изключително тежък за неговия народ, във време на истинска катастрофа, когато сякаш Бог се е отвърнал от Своите избрани. Той иска Господ отново да осияе с лицето Си над Своя народ. Псалмистът знае, че без Божията помощ за народа няма надежда. Той си припомня великите дела, които Господ е сторил, когато е извел израилтяните от Египет, както пастирят извежда своето стадо от опасността. Усещаме дълбокия копнеж на автора да почувства отново Божието действие, да види как Господ възстановява народа.

Израил се бунтуваше против своя Бог и следваше наказание. Какъв е твоят проблем днес? Може би той не засяга съдбата на цял един народ; сигурно е малък, много личен, физически или свързан с взаимоотношенията ти с някого. Вярваш ли, че Бог може да го разреши? Има ли случаи, в които Той е разрешавал твоите проблеми? Помниш ли ги? Бог е същият и днес и може да стори същото.

Наскоро имахме проблеми на работното ми място. Един колега, който знае, че съм християнка, ми каза: „Ти поне можеш да се молиш, ами аз?“. Колкото повече мисля за тези негови думи, толкова повече ме дразни това „поне“. Звучи ми, сякаш молитвата е нещо, което пробваме, когато нищо друго не сработва. Само че вярата ни трябва да бъде наша непоколебима надежда и пълна увереност при всякакви ситуации.

Бог е същият вчера, днес и завинаги; Той не се променя. Затова аз мога да извикам към Него като псалмиста: „Осияй с лицето Си над мен и ще бъда спасена!“. Уверена съм, че Той е готов да ме възстанови независимо от обстоятелствата около мен. Бог винаги е готов да изведе Своите овце от всяка опасност.

 

Боже, сега, когато очакваме рождеството на Твоя Син на тази земя, искаме да Ти благодарим за това, че никога не се променяш. Молим Те да ни възстановиш, за да празнуваме с радостни сърца най-великия от всички дарове. Амин.

 

Ленка Прохаскова (38), Словакия  • Владимир Ангелов

    Много насърчителни слова! Жив е Бог и спасението и милостта му са към всеки, който се обърне към него.

Цитати:


Последни новини

Нова Методистка църква в Дългопол

07.10.2019

На 6 октомври 2019 г. се проведе първото официално богослужение на новото местно поделение в град Дългопол на Евангелска методистка епископална църква в България. Бяха приети първите двадесет и двама членове, които получиха правото да изберат и първото църковно настоятелство на местната църква. През първата година настоятелството ще работи под председателството на пастор Димитър Господинов […]

Прочети повече

Новини, От страната