Bence

 

„Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.“

(Йоан 3:30)

 

Йоан Кръстител е истински адвентен образ. Той беше един, който очакваше Месия по подобаващ начин. Макар че произхождаше от богато семейство, той загърби обществения живот. Обличаше се с дрехи от камилска козина, ядеше акриди и див мед. Остави настрана удобството и избра тишината и общението с Бога. Бог се открива по-пълно на тези, които могат да загърбят света, за да чуят Неговия глас.

 

Адвентният период е време на повече тишина. Имате ли си вътрешна стаичка? Кресло или малък ъгъл, в който можете да слушате Бога в тишината?

 

Когато отидете в търговски център, виждате, че по-качествените продукти са на по-високите рафтове. На ниските рафтове са продуктите за всички. Някой би си помисли, че Божиите най-ценни дарове са по-високо, но действителността е точно противоположна. Най-ценните си дарове Бог излива в „низините“. Когато аз се смалявам, коленича, когато се смирявам и съм готов да слугувам, когато съм готов да бъда маловажен, животът ми става по-богат с Неговите скъпоценни дарове.

 

„Той трябва да расте“. Това не е външна заповед. „Трябва“ е вътрешен подтик. На Божията блага и съвършена воля моето сърце отговаря с радост.

 

Йоан Кръстител приготви пътя на Господа към своето собствено сърце чрез това „Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам“. Той разпозна Агнеца Божи. Нещо повече, той приготви Господния път към другите, смалявайки се пред растящия Христос.

 

Мнозина днес не виждат Христос заради християните. Ние сме прекалено големи, прикривайки Христос от своите ближни. Приготвянето на Господния път означава да оставим Христос да бъде видян. Бъди по-смирен, бъди маловажен, смалявай се, за да оставиш Исус да бъде видян в собствения ти живот. Не бъди препятствие, а предтеча, който подготвя пътя Господен. Това е нещо прекрасно, това е истинската адвентна радост!

 

Нека да се моли и изповядваме с цялото си сърце: „Той трябва да расте, а пък аз трябва да се смалявам!“

 

Господи Исусе, Ти беше смирен, служеше на другите, смаляваше се, докато отдаде живота Си за света. Сега Ти трябва да растеш в моя живот, защото аз искам да Те виждам по-добре, трябва да Те търся в по-ниските места, за да могат и моите ближни да Те виждат. Чуй тази адвентна молитва. Амин.

 

                                                                                              Бенце Виг (29), Унгария

 

 Цитати:


Последни новини

Общо богослужение за Бъдни вечер

18.12.2020

Методистките църкви в България подготвят общо онлайн богослужение за Бъдни вечер, което ще се състои от девет прочита от Свещеното Писание и единадесет рождествени химна. Богослужението ще бъде излъчено в официалния YouTube канал на Методистката църква в България (BG Methodist) на 24 декември от 17.00 ч.  Местните църкви ще споделят общото богослужение и в своите […]

Прочети повече

Новини