Martin

 

„Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, да проглася освобождение на пленниците, и отваряне затвора на вързаните…“

(Исая 61:1)

 

 

Вечният Господ обитава висините в непристъпна светлина и е наричан Святия – име, което обхваща всичко, Божествените атрибути и характер. Бог е тайнствен, необясним,  свят и славен. Той притежава творческа енергия, изпълнен е с благодат и любов.

 

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16)

 

Божията любов не е ограничена до Неговия Син, но е за целия свят. Това е изявено чрез Христовото идване в света. Бог ни обича. Той иска да ни дари вечен живот и да спаси този свят. За кого дойде Христос? Кой се нуждаеше от Неговата помощ? Той не дойде да се занимава с онези, които смятаха себе си за равни на Бога, нито с онези, които бяха самонадеяни и имаха високо мнение за себе си. Сам Исус каза: „Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; прати Ме да проглася освобождение на пленниците, и прогледване на слепите“. Блага вест за кротките, смирените и бедните – онези, които осъзнаваха, че са грешници и казваха: „Боже, смили се над мен, грешния“.

 

„Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените“ – да даде изцеление, където има болка и раната е най-дълбока. Не нужно да сме физически болни, за да изпитваме дълбока болка в себе си. Колко много майки, бащи и деца днес са дълбоко наранени в сърцата си! Огледайте се какво се случва в нашите страни.

 

Много хора няма да имат радостно Рождество. Те не знаят къде да отидат и никой не им казва Благата вест. Душите им са наранени. Исус каза: „Дойдох специално за тези хора. Бог ме изпрати да превържа раните на сърцата им“.

 

 

Господи, благодаря Ти, че мога да знам, че Ти си вечният Цар и че причината за моето съществуване на земята си единствено Ти. Помогни ми да приема това с цялото си сърце, така че да бъда светлина за другите, разпространявайки благовестието за Твоето идване. Амин.   

 

 

Мартин Баловски (21), СърбияЦитати:


Последни новини

In Memoriam

22.03.2021

На 19 март 2021 г. брат Богомир Илиев отмина във вечността. Напусна ни един от последните ветерани на Методистката църква в България. Той сподели съдбата на семействата на пастирите, които бяха осъдени на инсценирани, фалшиви съдебни процеси, защото останаха верни на своето призвание. Техните семейства преживяха много. Те бяха обект на нескрита омраза и бяха […]

Прочети повече

Новини, От страната