СИЛАТА: Да разчупим хляба за пътуването!

Деяния 27:33-36
А на съмване Павел канеше всички да похапнат, като казваше: Днес е четиринадесетият ден, откакто чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нищо. Затова ви моля да похапнете, защото това ще спомогне за вашето избавление; понеже на никого от вас нито косъм от главата няма да падне. И като каза това, взе хляб, благодари на Бога пред всички и разчупи, и започна да яде. От това всички се ободриха и ядоха и те.

Псалм 77

Марк 6:30-44

Размишление
Приканвайки всички спътници на кораба да вземат нещо за ядене, Павел ги призовава да възвърнат силите си за предизвикателствата, които ги очакват. Това хапване от хляба бележи промяната в поведението на спътниците на кораба, които спират да се отчайват и възвръщат силите си. По същия начин Евхаристията, или Господната трапеза, ни храни и ни подкрепя за пътя, който ни очаква, като се фокусираме отново върху живота в Бог. Разчупването на хляба, което е в сърцето на живота и молитвата на християнската общност, ни укрепва за християнската служба, към която сме призвани. Ние копнеем за деня, в който всички християни ще споделят Господната трапеза на една и съща маса и ще възвръщат силите си, разчупвайки един и същ хляб и пиейки от една и съща чаша.

 

Молитва
Боже на любовта, Твоят Син Исус Христос разчупи хляба и пи от една и съща чаша със Своите приятели в навечерието на Своето страдание. Дай ни да израснем заедно в по-тясно общение. По примера на апостол Павел и първите християни, дай ни сили да градим мостове на състрадание, солидарност и хармония. Чрез силата на Святия Дух Те молим в името на Твоя Син, Който се пожертва, за да имаме ние живот. Амин.Цитати:


Последни новини

In Memoriam

22.03.2021

На 19 март 2021 г. брат Богомир Илиев отмина във вечността. Напусна ни един от последните ветерани на Методистката църква в България. Той сподели съдбата на семействата на пастирите, които бяха осъдени на инсценирани, фалшиви съдебни процеси, защото останаха верни на своето призвание. Техните семейства преживяха много. Те бяха обект на нескрита омраза и бяха […]

Прочети повече

Новини, От страната