„… понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено.“ (Колосяни 1:16)

Съпругът ми работи в банка. Преди известно време той участва в курс за високоефективно развитие. Аз също с интерес прочетох материалите за различни практики, които успешните хора прилагат в своя бизнес. В тях открих нови термини – „проактивен“, „ориентиран към целта“, „стратегията winwin“, „синергия“ и т. н. – които означаваха добре познати стари истини. Неща, които хората знаят отдавна, бяха опаковани в модерни названия. Това се отнася и за понятието „интегритет“. В речниците то е обяснено като цялостност, пълноценност, солидност, с други думи – състояние, за което копнее душата ми. В Исус е моята цялостност. Той ме прави достойна и ми придава истинска ценност.

Ще го кажа така – само чрез Него аз мога да кажа нещо съдържателно; чрез Него мога да върша стойностни неща и да творя. Чрез Него мога да се стремя към нещо, да постигам цели, да придобивам истински ценното.

Без Него ние можем само да се качим в лодката, но чрез Него ще уловим риба. Без Него се лутаме по пътя, но с Него сърцата ни биват стоплени и възрадвани. Без Него сме само безформени петна върху листа, а с Него се превръщаме в цветна картина. Без Него сме само събрание от хора, а с Него се превръщаме в устремено общество от вярващи. Без Него сме като изсушената от безводие земя, а с Него ставаме добра почва.

Той „активира“ всеки от нас, макар и с персонален „пинкод“; „пуска в действие“ нашите умения, таланти, качества; дава ни сила, за да работим за Неговото Царство. „Защото творението с усърдно очакване копнее да види откриването ни като Божии синове“ (Римляни 8:19). Нека останем верни на своето призвание!

Молитва: Небесни отче, благодарим Ти за Твоята добра воля към всички човеци. Прославяме Те за Твоя Син Исус Христос, чрез Когото имаме достъп до Теб. Благодарим Ти и за Святия Дух, Който развива в нас всяко добро. Амин.

 

Grethe Jenei (1969), УнгарияЦитати:


Последни новини

In Memoriam

22.03.2021

На 19 март 2021 г. брат Богомир Илиев отмина във вечността. Напусна ни един от последните ветерани на Методистката църква в България. Той сподели съдбата на семействата на пастирите, които бяха осъдени на инсценирани, фалшиви съдебни процеси, защото останаха верни на своето призвание. Техните семейства преживяха много. Те бяха обект на нескрита омраза и бяха […]

Прочети повече

Новини, От страната