„… понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено.“ (Колосяни 1:16)

Съпругът ми работи в банка. Преди известно време той участва в курс за високоефективно развитие. Аз също с интерес прочетох материалите за различни практики, които успешните хора прилагат в своя бизнес. В тях открих нови термини – „проактивен“, „ориентиран към целта“, „стратегията winwin“, „синергия“ и т. н. – които означаваха добре познати стари истини. Неща, които хората знаят отдавна, бяха опаковани в модерни названия. Това се отнася и за понятието „интегритет“. В речниците то е обяснено като цялостност, пълноценност, солидност, с други думи – състояние, за което копнее душата ми. В Исус е моята цялостност. Той ме прави достойна и ми придава истинска ценност.

Ще го кажа така – само чрез Него аз мога да кажа нещо съдържателно; чрез Него мога да върша стойностни неща и да творя. Чрез Него мога да се стремя към нещо, да постигам цели, да придобивам истински ценното.

Без Него ние можем само да се качим в лодката, но чрез Него ще уловим риба. Без Него се лутаме по пътя, но с Него сърцата ни биват стоплени и възрадвани. Без Него сме само безформени петна върху листа, а с Него се превръщаме в цветна картина. Без Него сме само събрание от хора, а с Него се превръщаме в устремено общество от вярващи. Без Него сме като изсушената от безводие земя, а с Него ставаме добра почва.

Той „активира“ всеки от нас, макар и с персонален „пинкод“; „пуска в действие“ нашите умения, таланти, качества; дава ни сила, за да работим за Неговото Царство. „Защото творението с усърдно очакване копнее да види откриването ни като Божии синове“ (Римляни 8:19). Нека останем верни на своето призвание!

Молитва: Небесни отче, благодарим Ти за Твоята добра воля към всички човеци. Прославяме Те за Твоя Син Исус Христос, чрез Когото имаме достъп до Теб. Благодарим Ти и за Святия Дух, Който развива в нас всяко добро. Амин.

 

Grethe Jenei (1969), УнгарияЦитати:


Последни новини

Октава на молитва за християнско единство: ден трети

20.01.2018

Книгата Изход ни показва грижата на Бога към тези, които са поробени. Пасажът, в който Бог се разкрива на Мойсей в горящия храст, е решително заявяване на Неговата воля да освободи Своя народ. Бог вижда тяхното страдание, чува техните викове и идва да ги избави. Днес Той също чува виковете на тези, които са поробени, и иска да им върне свободата. Защото сексуалността е дар от Бога и най-дълбок израз на интимност. Изопачената употреба на този дар служи на порнографията, заробва и обезценява тези, които я произвеждат, както и нейните консуматори. Бог не остава безчувствен към тяхното страдание и християните са призвани също да се чувстват съпричастни.

Прочети повече

Актуален коментар, Богословие