„Мисията на Църквата е да създава ученици на Исус Христос за преобразяването на света“ – с тези думи започва раздела „Мисията и служението на Църквата“ в Дисциплината на Евангелската методистка епископална църква (Част IV, Раздел I, ¶ 120). С обсъждане и дискусия върху тези думи започна и срещата на Работната група за евангелизация, която се проведе на 6 ноември (сряда) в Русе.

 

         Евангелизационната работа в ЕМЕЦ се нуждае от силен импулс, това е очевидно от пръв поглед, когато човек се вгледа в състоянието на църковния живот  и членство. Именно това как да бъде осъществен този импулс беше и основната тема на разискването на Комисията.  

 

         Работната група единодушно потвърди спешната нужда от мотивация и обучение на вярващите за това как, ефективно и в духа на уеслианската традиция, да изпълняват мисията на Църквата да разгласява благовестието, търси и събира хора, които да посветят живота си на Бога чрез кръщение с вода и дух и изповед на вярата в Исус Христос, да възрастява новоповярвалите в християнския живот чрез различните благодатни средства и изпраща в света за установяването и разпространението на Божието царство и библейската святост по света.

 

         Постигнато беше съгласие това обучение и мотивация да се случи чрез мотивационни семинари, които комисията ще проведе в местните църкви възможно най-скоро, и които ще имат предимно практическа насоченост.

 

         В срещата на работната група взеха участие п-р Милен Стефанов (председател), п-р Стоян Сталев, п-р Владимир Железов, п-р Кристиан Истрате (Румъния). Като гост присъстваше и п-р Даниел Топалски, суперинтендант на ЕМЕЦ в България.Цитати:


Последни новини

In Memoriam

22.03.2021

На 19 март 2021 г. брат Богомир Илиев отмина във вечността. Напусна ни един от последните ветерани на Методистката църква в България. Той сподели съдбата на семействата на пастирите, които бяха осъдени на инсценирани, фалшиви съдебни процеси, защото останаха верни на своето призвание. Техните семейства преживяха много. Те бяха обект на нескрита омраза и бяха […]

Прочети повече

Новини, От страната