Централна конференция за Централна и Южна Европа

http://umc-europe.org/

Централна конференция за Германия

http://www.emk.de/

Централна конференция за Северна Европа и Евразия

http://www.umc-northerneurope.org/

Обединена методистка църква

http://www.umc.org/

Генерален съвет за финанси и администрация

http://www.gcfa.org/

Генерален борд за Църквата и обществото

http://umc-gbcs.org/

Генерален борд на ученичество

http://www.gbod.org/

Генерален борд за световните служения

http://www.umcmission.org/

Генерален борд за висше образование и служение

http://www.gbhem.org/

Обединени методистки жени

http://new.gbgm-umc.org/umw/

Обединени методистки мъже

http://www.gcumm.org/

Генерална комисия за комуникациите

http://www.umcom.org/

Генерална комисия за архиви и история

http://www.gcah.org

Генерална комисия за положението и ролята на жените

http://www.gcah.org

Издателство на Обединената методистка църква

http://www.umph.org/

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!