Епископ Щрайф ще назначи нов суперинтендант на Годишната конференция през 2022 година

Епископ Щрайф ще назначи нов суперинтендант на Годишната конференция през 2022 година

До пасторите и местните църкви

на Обединената методистка църква

в България и Румъния

Цюрих, 14 декември 2021

Определяне на нов суперинтендант за 2022 г.

“Така всеки човек да ни смята за Христови служители и настойници на Божиите тайни. А това, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. (1 Коринтяни 4:1-2)

Скъпи методисти в България и Румъния ,

В продължение на повече от десет години д-р Даниел Топалски ръководеше Обединената методистка църква в България като суперинтендант. В Дисциплината на Централната конференция се посочва, че това служение може да продължи от осем до десет години. Ето защо предприех консултации за назначаване на нов суперинтендант в подготовка на Годишната конференция през 2022 г.

Но преди всичко искам да благодаря на настоящия суперинтендант Даниел Топалски за служението му, в което той можеше да използва и развие многобройните си сили и дарби. Административната работа стана добре организирана, образованието сред пасторите се подобри, а сътрудничеството между тях и техните църкви се засили. В продължение на осем години Даниел Топалски надзираваше и работата в Румъния и помогна за изграждането ѝ до самостоятелна област. На Годишната конференция през 2022 г. ще има време да благодарим и да отпразнуваме силното му служение като суперинтендант.

Когато се срещнах с пасторите преди две седмици, говорихме за мандата на суперинтенданта и за техните очаквания. Разбираемо е, че много пастори имаха колебания кой от пълноправните пастори би бил способен да стане приемник на настоящия суперинтендант.

След консултации и време на размисъл се свързах с пастор Красимир Маджаров и разговарях с него, за да стане новият суперинтендант. Той доказа, че е дълбоко вкоренен във вярата си в Христос, готов е да служи на Църквата в много предизвикателства, добре организира множество дейности и е смирен по дух. Определих го за нов суперинтендант и любезно ви приканвам да се молите както настоящия, така и следващия суперинтендант. Следващите месеци ще помогнат на Красимир Маджаров да се запознае с другите суперинтенданти в Централната конференция, както и с разнообразните задачи на това служение. Той ще започне официално мандата си през пролетта, след преходен период, който ще последва Годишната конференция в началото на април 2022 г.

В това празнично време на очакване на Рождество Христово  поздравявам всички вас с прекрасното послание: “И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина” (Йоан 1,14).

Ваш,

Епископ Патрик Щрайф