Завърши извънредната Годишна конференция

Завърши извънредната Годишна конференция

На 14 май 2022 г. в град Варна се проведе 71-та извънредна Годишна конференция на Евангелска методистка епископална църква в България. Конференцията беше свикана от временния председател Кийт Бойет, който упълномощи пастор Даниел Топалски да ръководи заседанията.

Пастор Кийт Бойет отправи видео обръщение към делегатите.

Беше прието изменение в устава, което предвижда съставът на Централното ръководство да се увеличи от пет на седем членове. Утвърдено беше ново Централно ръководство в състав:

пастор Даниел Топалски (главен пастор) – председател

пастор Красимир Маджаров – заместник – председател

пастор Ивайло Иванов – секретар

пастор Цветан Илиев

пастор Нерсес Кетикян

Мариела Михайлова – Сидерова

Любен Попов

Главният пастор запозна подробно делегатите с процеса на преминаване от Обединената методистка църква в Глобалната методистка църква. Този процес е напълно завършен както по отношение на пасторите, така и на местните църкви. Обсъдени бяха организацията и финансирането на Църквата в новите условия.

Снимки: пастор Стоян Сталев