Завърши 72-та Годишна конференция

Завърши 72-та Годишна конференция

На 12 и 13 май 2023 г. се проведе 72-та Годишна конференция на Евангелска методистка епископална църква в България, която беше първата редовна конференция след преминаването към Глобалната методистка църква. Работната сесия беше председателствана от епископ Марк Уеб.

Представен беше докладът на Централното ръководство, в който бяха очертани непосредствените задачи пред Методистката църква в България – повишаване на нивото на самоиздръжка и обучение на миряните, които желаят да поемат сериозна отговорност в живота на местните църкви. Предстои преструктуриране на църковните окръзи, за да може в преходния период по-ефективно да се финансира дейността на църквите и фонда за пасторските заплати.

Епископ Уеб изнесе две беседи, посветени на особеностите и мисията на Глобалната методистка църква, както и на най-съществените белези на истинския лидер. Последва дискусия, в която се включиха делегатите на конференцията.

По време на тържественото богослужение в петък вечерта досегашните местни пастори (като особена категория миряни с разрешение да проповядват и отслужват тайнствата) бяха ръкоположени от епископ Уеб за дякони.