Извънредна Годишна конференция

Извънредна Годишна конференция

Пастор Кийт Бойет в качеството си на временен председател по отношение на Евангелска методистка епископална църква в България свиква извънредна Годишна конференция, която ще се проведе на 14 май 2022 година в град Варна.

Очаква се по време на извънредното заседание да бъде разгледано предложение за промени в Устава и да бъде утвърден разширен състав на Централното ръководство.