Книги на пастор Бедрос Алтунян

Поместените по-долу книги са преведени от Димитър Пращинков. 

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!