Нови назначения

От 1 септември 2023 година пастор Джесика Морис Иванова поема отговорността за Методистката църква в град Велико Търново, пастор Ивайло Иванов – за църквата в град Лясковец, а пастор Нерсес Кетикян ще ръководи църквата в град Шумен.

Пастор Иван Морунов и пастор Венцислав Андреев излизат в пенсия. Пастор Андреев ще продължи да се грижи за църквата в град Ловеч като доброволец.

Пожелаваме изобилни благословения на всички колеги в новия етап от тяхното служение!