Ново назначение

Ново назначение

На 2 май 2022 година пастор Кийт Бойет в качеството си на временен председател по отношение на Евангелска методистка епископална църква в България назначи за суперинтендант (главен пастор) пастор Даниел Георгиев Топалски.

Кийт Бойет изказа благодарност на пастор Красимир Маджаров за категоричната му подкрепа за прилагане на решението на Годишната конференция за напускане на Обединаната методистка църква и за присъединяване към Глобалната методистка църква.

Даниел Топалски беше избран и за член на Временния ръководен съвет на Глобалната методистка църква.

Очаква се в бъдеще да се създаде една мултинационална Годишна конференция за Източна Европа, към която да се присъединят и Методистките църкви в Хърватска, Румъния, Словакия и Украйна.

Снимка: Улас Танклар