Поздравителен адрес

Поздравителен адрес

Уважаеми съработници,

Скъпи братя и сестри в Господа,

  
Приемете най-сърдечни поздрави по повод 31 октомври – Деня на Реформацията, от мое име и от името на Обединени евангелски църкви.

  
Преди малко повече от 500 години желанието на Мартин Лутер и другите реформатори да говорят и отстояват истината такава, каквато им е открита, независимо от последствията довежда до поредица знаменателни събития.

  
Заедно с богословските дебати, създаването на евангелските изповеди на вярата, превода на Писанието на съвременните европейски езици и достигането на Благата вест за спасението чрез вяра в Христос до милиони европейци Реформацията е съпътствана и от трагични събития.

  
Едва няколко десетилетия след нейното начало европейският континент е потопен в смут и поредица от войни, най-тежката от които – Тридесетгодишната война, е и най-унищожителната на нашия континент спрямо броя на населението. Народ се изправя срещу народ, княжество срещу княжество, разделят се градове, родове и семейства. Европейските народи плащат неимоверно висока цена за дързостта да застанат срещу установената система на авторитети и контрол и да навлязат в ново време на отворени възможности, общностна и лична свобода и отговорност.

  
Историята на Реформацията показва, че свободата има висока цена, която трябва да бъде отстоявана. Когато царството на тъмнината е принудено да отстъпва, неговото ожесточение и желание да разрушава нараства. За духовните хора това не бива да е причина за отказ от следване на истината и отстояване на позиции. Това е историята на духовната традиция, чиито наследници сме и ние днес.

  
Нека като хора, озарени от истините на Писанието, в своето време да стоим непоколебимо на страната на истината и доброто и да не се боим от заплашването на тъмнината! Като знаем, че нашата награда е вечното блаженство с Господа, а не земно благополучие, нека имаме пълна увереност и мир, работейки за делото, на което сме призовани. Защото всички битки и противопоставяния на тази земя завършват в крайна сметка по един и същи начин, за който четем в Римляни 16:20: „Бог на мира скоро ще смаже Сатана под нозете ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас!“


Честит Ден на Реформацията!

п-р Румен Борджиев

Председател на ОЕЦ в България