Поздрав от Кийт Бойет

Поздрав от Кийт Бойет

До нашите приятели, съслужители и партньори в Евангелието в България

Поздравявам ви в името на нашия възкръснал Господ и Спасител Исус Христос, на този първи ден от месец май 2022 г., когато празнуваме едно ново начало като членове на Глобалната методистка църква. Благодаря за всеки един от вас – за любовта ви към Бога и ближните, за верността ви към Господ Исус Христос и за победоносното ви свидетелство за Евангелието.

Бог ни е поверил посланието за спасение и помирение за всички хора. Исус, Емануил, изяви Божията любов и ни предлага нов живот. Чрез Неговия живот, смърт и възкресение разделителната стена, създадена от нашия грях, която ни отделяше от Бога, е разрушена. Бог присъства сред нас и сега чрез присъствието на Светия Дух, Който живее във всеки от нас. Ние сме напълно зависими от преобразяващата сила на Светия Дух, за да изпълним Божия призив към всеки от нас да бъдем сол и светлина в това поколение.

Моля се за всеки от вас. Вие сте познати, обичани и призовани от нашия Създател да бъдете свидетели на това послание за прошка, нов живот и преобразяване. Той ни е призовал да отидем по целия свят, като започнем от нашите ближни, за да споделим Неговата несравнима любов. Той действа дори сега във вас и чрез вас. Нека издигнем Исус високо, за да може Той да привлече всички хора към Себе Си.

Сега е времето – Божието време – да се заемем с работата по създаването на ученици на Исус Христос, които се служат всеотдайно, обичат безрезервно и свидетелстват решително. Със смирение приемам възможността да работя заедно с вас на нивите, узрели за жътва, и всичко това за чест и слава на Исус Христос.

Приемете тази благословия: “А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус, дано ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, като действа във вас това, което е угодно пред Него чрез Исус Христос, на Когото да бъде слава във вечни векове. Амин“ (Евреи 13:20-21).

В Христос,

Кийт Бойет
Председател на Временния ръководен съвет
на Глобалната методистка църква