Процесът на преминаване в Глобалната методистка църква е завършен

Процесът на преминаване в Глобалната методистка църква е завършен

На 9 май 2022 година Временният ръководен съвет на Глобалната методистка църква прие всички местни църкви на Евангелска методистка епископална църква в България в новата консервативна методистка деноминация.

На предишното заседание беше извършено прехвърлянето на всички български методистки пастори и местни пастори. От 2 май 2022 година те са свещенослужители на Глобалната методистка църква.