Първи ден от Годишната конференция

Първи ден от Годишната конференция

Седемдесетата Годишна конференция на Обединената методистка църква за България и Румъния беше открита с богослужение в 16.00 ч. на 31 март 2022 г. в сградата на Методистката църква в град Варна. В своято проповед епископ Щрайф говори за страха и любовта като най-силни мотиватори на човешкото поведение. Той сподели пред делегатите, че не разбира защо ръководството на Методистката църква в България и Румъния предлага отделяне от Обединената методистка църква.

По-късно същия ден епископът официално назначи пастор Красимир Маджаров за нов суперинтендант на Методистката църква в България. Беше проведено гласуване за заместване на досегашния суперинтендант Даниел Топалски в Централното ръководство. Годишната конференция единодушно одобри Централно ръководство в следния състав:

суперинтендант Красимир Маджаров – председател по право

пастор Ивайло Иванов – секретар

пастор Цветан Илиев

Любен Попов

Мариела Михайлова – Сидерова

В петък сутринта се очаква Годишната конференция да разгледа предложението на Централното ръководство за напускане на Обединената методистка църква. Предложението е подкрепено и от суперинтендант Рареш Калугар.