Седмица на молитва за християнско единство

Седмица на молитва за християнско единство

Тази година Седмицата на молитва за християнско единство беше отбелязана в град Варна с известно закъснение. Въпреки това Методистката църква и Католическата църква в града успяха да организират три богослужения, по време на които да се молят за единството на християните.

На 25 януари, по време на литургията в Католическата църква проповед изнесе пастор Даниел Топалски. Той говори за християнското единство според Посланието на апостол Павел до филипяните.

Пастор Даниел Топалски в Католическата църква – Варна

На 27 януари, по време на богослужението в Методистката църква отец Яцек Вуйчик (генерален викарий на Никополската епархия и свещеник в Католическата църква “Непорочно зачатие на св. Дева Мария”) сподели размишления за пътуването на мъдреците към Витлеем, към което всички сме призовани духовно да се присъединим.

Отец Яцек Вуйчик в Методистката църква – Варна

На 29 януари по време на литургията на английски език в Католическата църква пастор Даниел Топалски проповядва за значението на настоящето и нашите човешки очаквания според Лука 4:21-30.

Снимки: пастор Стоян Сталев/Даниел Топалски