Семинар върху книгата Йов

Семинар върху книгата Йов

На 18 и 25 март се проведоха първите две сесии от онлайн семинара върху книгата Йов. Пастор Фока ван де Беек направи подробно въведение към разглеждането на книгата, като се спря на въпросите, свързани с авторството и датировката, приликите и разликите с литературата на мъдростта на древния Близък Изток и мястото на Йов в старозаветния канон. В детайли бяха коментирани пролога и речите на Йов и неговите приятели. Специално място беше отделено на 28 глава, посветена на мъдростта, както и на идеята за изкупителя.

За всички участници четенето и дискусиято на книгата Йов се превърна във важно занимание, съпътстващо Великия пост.

Последната сесия, посветена на речите на Бога и епилога, ще се проведе на 8 април от 10.00 ч. в платформата Zoom.