Среща на епископ Щрайф с пасторите на Методистката църква в България

Среща на епископ Щрайф с пасторите на Методистката църква в България

На 30 ноември в сградата на ЕМЕЦ – Варна се проведе среща на епископ Патрик Щрайф с пасторите на Методистката църква в България. Срещата започна с молитва и кратко размишление на епископа върху христологичния химн в Колосяни 1:15-20.

В следващато си изложение епископ Щрайф запозна присъстващите с основните аспекти в служението на суперинтенданта. От една страна, суперинтендантът действа като представител на епископа в съответната област, а от друга – като представител на областта (или националната църква) в отношенията с епископа, органите на Централната конференция, държавата и останалите християнски общности. Тази двойнствена роля изисква комплекс от духовни и управленски качества, които са необходими за успешното осъществяване на задачите, стоящи пред суперинтенданта.

В няколко малки групи пасторите дискутираха най-важните положителни качества, които трябва да притежава бъдещия суперинтендант на Методистката църква в България. Внимание беше отделено и на отрицателните качества, които биха навредили на служението му и на цялата църква.

В края на срещата епископът проведе серия от индивидуални интервюта с пасторите, които имаха възможност да посочат качествата и дарбите, с които биха могли да бъдат полезни на нивото на Годишната конференция, както и най-подходящия пълноправен пастор, който трябва да бъде назначен за следващ суперинтендант.

Благодарение на технологиите в срещата успяха да се включат и пастор Венцислав Андреев, пастор Владимир Блажев и пастор Веско Зуев.

Максималният десетгодишен мандат на настоящия суперинтенднат Даниел Топалски изтече и епископ Патрик Щрайф трябва да направи ново назначение на следващата Годишна конференция, която ще се проведе от 31 март до 3 април 2022 година.

Снимки: пастор Стоян Сталев