Христос възкръсна!

Христос възкръсна!

Скъпи братя и сестри,

Празникът на Христовото възкресение отново ни напомня, че всички ние сме призвани да бъдем свидетели – свидетели на възкресението на Господа. Макар че не сме били свидетели на празния гроб, всички ние сме били срещнати от Исус Христос в определен момент от живота си. Тази среща е отворила очите ни за измерения на реалността, които са били невидими за нас. Тя е променила из основи посоката на живота ни и неговия смисъл. От този момент нататък ние поемаме служението да свидетелстваме за тази среща и по този начин всеки от нас се превръща в свидетел на възкресението на Господа.

Църквата ни се намира във важен момент от своята история. Преди година ние взехме смело решение за своето бъдеще и трябва да сме готови да носим отговорността си за него. Каквито и да са трудностите, пред които ни предстои да се изправим, трябва да помним, че нашата първостепенна задача си остава да бъдем свидетели на Христовото възкресение. Нека никога не забравяме това!

Христос възкръсна!

пастор Даниел Топалски – председател на Централното ръководство на ЕМЕЦ в България