Помощ за семействата без покрив

  На 20.08.2015 г.  Общината във Варна започна събарянето на незаконните постройки в кв. „Максуда”, където живееха бедни ромски семейства, някои от които с много деца. Имаше хора, които радостно потриваха ръце при нещастието на останалите без бараките си роми. Като че ли това бе...

Виж повече

Приключи младежкият лагер в Ксилифор

  Младежкият лагер на Методистката църква е събитие веднъж в годината. Може би затова и младежи, и ръководители изпитват силни чувства, когато той наближи. Никой не желае да разочарова другия и това прави лагера незабравимо преживяване с елементи на приключение.   Тази година...

Виж повече

Регионална женска конференция в Тръстиково

  На 04.07.2015 г. в Методистката църква в с. Тръстиково се проведе регионална женска конференция на тема „Мария Магдалена – първата благовестителка“.   Конференцията започна с камбанен звън и молитва. Проповедта изнесе съпругата на п-р Димитър Атанасов, Лидия.  Хвалението бе...

Виж повече

Богослужение в Долни Чифлик

На 17.05.2015 г. в Методистката църква в Долни Чифлик гостува пастор Стоян Сталев. По време на богослужението желаещите бяха помазани с елей в Господнето име. Хората пристъпваха с вяра и надежда в Христос, техния Спасител и Изцерител, за да бъдат изцелени тялото, ума, духа и...

Виж повече

Кръщение в Аксаково

На 26.04.2015 г. Жеко и Ваня Стойкови от Методистката църква в Аксаково доведоха за кръщение своя син Матей. Службата беше празник на радост за всички: родители, кръстници, обществото на вярващите, роднини, приятели. Проповедта беше върху Йоан 3:5-6: „Ако не се роди някой с вода и...

Виж повече

Завърши Годишната конференция за България и Румъния

От 2 до 5 април в сградата на ЕМЕЦ – Шумен се проведе 63-та Годишна конференция на Обединената методистка църква за България и Румъния. Конференцията започна с тържествено богослужение с Господня трапеза. Проповед върху Йоан 3:17 и Йоан 17:18 изнесе епископ Патрик Щрайф. Конференцията...

Виж повече

Годишна конференция

От 2 до 5 април 2015 г. в сградата на ЕМЕЦ – Шумен ще се проведе 63-та Годишна конференция на Обединената методистка църква за България и Румъния. Конференцията ще започне с тържествено богослужение с Господна трапеза на 2 април от 13.30 ч. Ще проповядва епископ Патрик Щрайф...

Виж повече

Заседание на Изпълнителния комитет (обновена)

От 12 до 15 март 2015 г. във Варшава се провежда среща на Изпълнителния комитет на Централната конференция за Централна и Южна Европа на Обединената методистка църква. От името на Годишната конференция за България и Румъния в Изпълнителния комитет участват Десислава Тодорова и п-р...

Виж повече

В търсене на идентичност

На 14 февруари 2015 г., в ЕМЕЦ „Джон Уесли“ в град Добрич, се проведе първата от планираната поредица от срещи под наслова: „В търсене на идентичност“. Срещата протече в три части: „Нима Христос се е разделил?“, „Нашата идентичност в Христос и методизмът“ и „Характерът на един...

Виж повече

Консултация за работата с роми

От 5 до 8 февруари в Клуж – Напока, Румъния, се проведе поредната консултация за работата с роми в Централната конференция за Централна и Южна Европа. Присъстваха представители на Обединената методистка църква в Швейцария, Унгария, България, Румъния, Германия и Швеция, като и служители...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!