Категория: Богословие

Октава на молитва за християнско единство: ден осми

25.01.2018
Той ще събере изгнаниците от четирите земни краища Библейски текстове: Исая 11:12-13; Псалм 107:1-14, 43-48; Ефесяни 2:13-19; Йоан 17:1-12 Размишление Един от най-съществените аспекти на изкупителното дело е най-упоритата решителност на Господа да сформира народ, който би могъл да счита за Свой. Установяването на този народ, обединен с Бога в свят съюз, е неразделна част от плана за спасение и е неразривно свързано с прославянето и освещаването на Божието име. Пророците непрекъснато припомнят на Израил, че заветът изисква отношенията между различните социални групи, които го изграждат, да бъдат белязани от правда, съчувствие и милосърдие. Докато Исус се готви да подпечата новия Завет чрез Своята собствена кръв, Неговата най-усърдна молитва към Отца е за ...

прочети още

Октава на молитва за християнско единство: ден седми

24.01.2018
Да съградим семейство около нашето огнище и в нашата Църква Библейски текстове: Изход 2:1-10; Псалм 127; Евреи 11723-24; Матей 2:13-15 Размишление Семействата са от основно значение за закрилата и развитието на децата. Още със своето раждане, Мойсей и Исус са били в смъртна опасност поради смъртоносни заповеди на разгневени суверени. Тези библейски текстове ни напомнят колко са уязвими децата пред външните сили и че е нужно да се действа неуморно, за да бъдат те предпазвани. Матей ни представя един превъзходен пример за бащинство, който зачита с любов Божията заповед във времена на несигурност и размирици. В Писанието децата са ни представени като благословия и надежда за бъдещето. За псалмиста те са «стрели в ...

прочети още

Октава на молитва за християнско единство: ден шести

23.01.2018
Нека всеки се погрижи и за другите Библейски текстове: Исая 25:1-9; Псалм 82; Филипяни 2:1-4; Лука 12:13-21 Размишление В текстовете на цялото Писание ние имаме доказателства, че Бог винаги заема позицията на бедните: Божията десница действа в полза на най-нуждаещите се хора срещу силните на деня. Затова и Исус постоянно отправя предупреждения срещу опасностите на алчността. Въпреки тези препоръки, грехът на алчността често пъти заразява нашите християнски общности и въвежда логиката на конкуренцията и състезателното начало, та една общност да се съревновава срещу друга. Нека да не забравяме, че колкото повече се съобразяваме със състезателния дух, който цари в света и е непрестанен извор на разделение, толкова по-трудно ще успеем да бъдем ...

прочети още

Октава на молитва за християнско единство: ден пети

22.01.2018
Чух безнадеждните викове на Моя народ от далечната земя! Библейски текстове: Второзаконие 1:19-35; Псалм 145:9-20; 1 Петр. 1:24; Лука 18:35-43 Размишление Ние можем да си представим шума на хората, които са се събрали, когато Исус влиза в Йерихон. Мнозина смъмрят слепия просяк, за да мълчи. Неговите викове са дразнещи и притеснителни. Но сред цялата тази врява Исус чува гласа на слепеца, както Бог винаги чува виковете на бедните в Библията. Господ, Който подкрепя тези, които падат, не само ги чува, но и отговаря. Така животът на скитника се преобразява изцяло. Разединението на християните може да допринесе за хаоса и врявата, на които светът е жертва. Както гласовете, които се издигат около Йерихон, така ...

прочети още

Октава на молитва за християнско единство: ден четвърти

21.01.2018
Надежда и изцеление Библейски текстове: Исая 9:2-7; Псалм 34:1-14; Откровение 7:13-17; Йоан 14:25-27 Размишление Царството, което Бог ни обеща, Царството, което Исус проповядва и стана видимо в Неговата служба, е Царство на правда, мир и радост в Светия Дух. Какво означава тази Блага вест за тези, които са плячка на мрака на насилието? Във видението на пророка светлина осиява тези, които обитаваха страната на мрака. Но как християните могат да донесат светлината на Исус на тези, които живеят в мрака на домашното насилие или на престъпните банди? Каква надежда могат да им предложат християните? Тъжно е да се установи, че разделението на християните е едно отрицателно свидетелство, което вреди на споделянето на ...

прочети още

Октава на молитва за християнско единство: ден трети

20.01.2018
Вашето тяло е храм на Светия Дух Библейски текстове: Изход 3:4-10; Псалм 25:1-6; 1 Кор. 6:9-20; Матей 18:1-7 Размишление Книгата Изход ни показва грижата на Бога към тези, които са поробени. Пасажът, в който Бог се разкрива на Мойсей в горящия храст, е решително заявяване на Неговата воля да освободи Своя народ. Бог вижда тяхното страдание, чува техните викове и идва да ги избави. Днес Той също чува виковете на тези, които са поробени, и иска да им върне свободата. Защото сексуалността е дар от Бога и най-дълбок израз на интимност. Изопачената употреба на този дар служи на порнографията, заробва и обезценява тези, които я произвеждат, както и нейните консуматори. Бог не ...

прочети още

Октава на молитва за християнско единство: ден втори

19.01.2018
Вече не като роб, но като обичан брат Библейски текстове: Битие 1:26-28; Псалм 9:20 -10:30; Послание до Филимон; Лука 10:25-37 Размишление Едно от първите неща, които научаваме за Бога, когато четем Стария и Новия Завет, е това, че Бог създава човека по Свой образ и подобие. Въпреки всичко тази дълбока и великолепна истина често пъти е пренебрегвана и отричана през вековете. По времето на Римската империя робите са третирани като движими вещи. Но посланието на Евангелието е различно. Исус отправя предизвикателство към обществените правила, които унижават човешкото достойнство на самаряните. За Исус Христос самарянинът беше «ближен» на човека, нападнат по пътя към Йерихон – някой, който трябва да се обича съгласно Закона. ...

прочети още

Октава на молитва за християнско единство: ден първи

18.01.2018
Вие ще обичате също и чужденеца, тъй като вие бяхте чужденци в Египет Библейски текстове: Левит 19:33-34; Псалм 146; Евреи 13:1-3; Матей 25:31-46 Размишление Споменът за това, което са преживели израилевите синове в Египет, където те са били третирани като чужденци, е в основата на учението на Закона, който иска хората от Божия народ да приемат чужденеца сред тях. Споменът за тяхното собствено изгнание би трябвало да породи съпричастност и солидарност към изгнаниците и чужденците в наше време. Както беше за Израил, така и нашият общ християнски опит, черпен от спасителното действие на Бога, върви ръка за ръка със спомена за отчуждение и дистанциране (от Бога и от Неговото Царство). Тази християнска ...

прочети още
Цитати: