Категория: Методистко наследство

Дисциплина в организацията

01.06.2021
През 1750 г. методисткото съживление под ръководството на Уесли е вече отличителна черта в британския пейзаж. Дори самият Уайтфийлд признава със завист, че терминът методист е по-често свързван с Уесли. Движението сега е централизирано в Лондон, където обществото наброява около две хиляди члена. Въпреки че са доста голяма група, методистите все още са по-малко от половин процент от населението на нарастващия метрополис. На националната сцена методистите се открояват като съвсем малка група, около 10 000, от общото население от десет милиона на Великобритания. Те са концентрирани само в определени области (виж картата). Около три дузини проповедници в Англия, Уелс и Ирландия проповядват в девет окръга и обслужват около сто ...

прочети още

ОБНОВЛЕНИЕ НА НРАВИТЕ

01.06.2021
Автор: Джон Уесли   Кой ще стане за мене против злодейците? /Псалм 94: 16а/   Във всички времена тези, които нито са се бояли от Бога, нито са зачитали хората, са се сдушавали и са образували съзаклятия, за да осъществяват тъмните си дела. С това те са се изявявали като по-мъдри от своите съвременници, защото по този начин им е било по-лесно да вършат делата на своя баща, дявола. От друга страна, във всички времена богобоязливи хора, загрижени за благото на своите ближни, са считали за необходимо да се обединяват, за да се противопоставят на делата на мрака и да разпространяват познанието за Бога, техния Спасител, и да разширяват Неговото царство. Сам Той ...

прочети още

Добрият настойник

03.11.2020
Автор: Джон Уесли   “Дай сметка за настойничеството си, защото не можеш вече да бъдеш настойник.” /Лука 16:2/   1. Отношението, което човекът има към Бога или към Неговото творение, ни се показва в Божието слово по различни начини. Човекът като грешник, като покварено същество, се описва като длъжник на Бога. Описва се и като слуга, което на дело съответства на същността на природата му - и то в такава степен, че същото обозначение беше дадено на Божия Син, когато Той в Своето смирение взе образ на слуга и стана подобен на човеците /Фил.2:7/. 2. Но никое охарактеризиране не е по-точно съответстващо на съвременното състояние на човека от назоваването му настойник. Нашият прославен Господ често ...

прочети още

Правилната употреба на парите

16.08.2020
  Автор: Джон Уесли   “И Аз ви казвам: Спечелете си приятели посредством неправедното богатство, та когато се привърши, да ви приемат във  вечните жилища.” /Лука 16:9/ След като нашият Господ завърши хубавата притча за блудния син, адресирана към протестиращите, че Той приема бирниците и грешниците, се прибавя един друг разказ, отправен предимно към Божиите чада. Каза още на учениците Си - не толкова на книжниците и фарисеите, на които беше говорил преди това. Някой си богаташ имаше настойник, когото наклеветиха пред него, че разпилявал имота му. И той го повика и му рече: Дай сметка за настойничеството си, защото не можеш да бъдеш вече настойник. След като Исус описва деянията на лошия ...

прочети още

Образование на проповедниците

16.08.2020
Автор: Ричард Хайтценратер   Проповедниците, в повечето случаи без формално образование, се ползват от различни източници за своето обучение. В ранните протоколи от конференции са поместени списъци с публикации, които Уесли пише за доктринално напътствие. През 1746 г. той публикува първия том от планираната серия от три тома “Проповеди по различни поводи”. Предговорът ясно показва намеренията на Уесли: читателят ще види “какви са доктрините, които аз приемам и проповядвам като най-съществени от истинската религия” (Sermons, 1:103). Надеждата му е да достигне “по-голямата част от човечеството”, да изрази “проста истина за обикновени хора”, да бъде homo unius libri –  човек на една книга, Библията, в която всеки може да намери “пътя към ...

прочети още

Лекарството против злословия

04.05.2020
  Автор: Джон Уесли   “И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи тогава на църквата: че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник.” /Мат. 18:15-17/   1. “ Не злословете!” - казва ни великият апостол /Тит 3:2/. Тази заповед е също така важна, както и “ Не убивай!” Но кой, даже и измежду християните, я спазва? Даже колко малко хора я разбират? Що ...

прочети още

Въпроси, свързани с обединението и единството

27.02.2020
Автор: Ричард Хайтценратер   Въпреки продължаващите атаки, през 1748 г. обединените общества на хората, наречени методисти, са изградили свои структури в над седемдесет места. Те са групирани в девет “разделения” или окръзи (Стратфордшър и Чешър са добавени към развиващия се модел, чието начало се поставя преди две години). Желанието да се обедини работата на обществата, “както в духовни, така и в материални неща”, довежда до провеждане на окръжни срещи на всяко тримесечие. Но не само това. Уесли продължава да предвижда обединение на различни клонове на съживлението. През 1747 г. той присъства на конференция на Уелската асоциация, ръководена от Хауъл Харис. Харис не само подкрепя “няколко правила за обединение”, но също присъства ...

прочети още

Новорождение и кръщение

27.02.2020
Автор: Даниел Топалски   В проповедта си, посветена на новорождението, Джон Уесли се спира подробно на въпроса за връзката между кръщението и началото на новия живот. Като англикански свещеник, той е убеден, че кръщението е тайнство на въведението, чрез което човек влиза в завет с Бога и става член на Църквата, която е Тяло Христово. Кръщението се отслужва в името на Отца, Сина и Светия Дух, установено е от Христос и е знак, печат и залог за новорождението, без обаче да е непременно тъждествено с него. Последното уточнение е резултат от многобройните срещи на Джон Уесли като пътуващ проповедник с кръстени хора, които с живота си се отричат от кръщението си по ...

прочети още

ОТРИЧАНЕТО ОТ СЕБЕ СИ

27.02.2020
Автор: Джон Уесли   Каза още на всички: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва. (Лука 9:23)   А/ Често се предполага, че даденото тук указание се отнася главно и изключително за апостолите, или най-малкото за християните от първи век или от времената на преследванията. Но това е едно опасно заблуждение. Защото макар нашият Господ да отправя горните думи непосредствено към апостолите и другите Свои последователи, които Го съпровождаха в дните на земния Му живот, чрез тях Той говори и на нас, а и на цялото човечество без изключения и ограничения. Същината на нещата не оставя място за ...

прочети още

Грижа за тяло, разум и душа

07.10.2019
Обновената загриженост за създаване и изграждане на общества кара Конференцията да приеме нови средства, чрез които обществата да бъдат “по-здраво и по-внимателно свързани заедно.” В този момент, на Рождество Христово през 1747 г., Уесли започва да използва термина подновяване на завета като средство за ангажиране на хората в търсене на по-сериозна религия, метод, на който се е натъкнал в Оксфорд в “Съвети на селския свещеник”. За да има бъдеща приемственост в местните общества, методистите организират децата в “малки общества” с цел напътстване и поучаване. Уесли току-що е публикувал третата част на “Уроци за деца”. Ти представят под формата на уроци “най-простите и полезни части от Писанието” (Стар Завет) с обичайните ...

прочети още

СКРЪБТА В РАЗЛИЧНИТЕ ИЗПИТАНИЯ

24.06.2019
Автор: Джон Уесли   “В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега в разни изпитания.” (1 Петр. 1:6) В предната проповед аз наблегнах на мрака в душата на хората, някога ходили в светлината на Божието лице. Близка до този мрак е скръбта на душата, която се явява още по-често, и то точно на вярващите. Да, почти всички Божии чада имат тази опитност – едни в по-силна, други - в по-слаба степен. Подобието между двете душевни състояния е толкова голямо, че те често се объркват и биваме склонни, без да правим разлика, да установим: “Този е в мрак, а този е в скръб”, като че става дума за изрази ...

прочети още

Съживлението се разпространява

14.05.2019
По време на този особен богословски и политически развой мисията на методизма продължава да се развива. Чарлз е зает с проповядване на открито, метод, насърчен на конференцията през 1746 г. и силно поддържан през следващата година: “Не сме ли ограничили проповядването на открито твърде много?… Не можем да очакваме непознаващите Бог да ни потърсят. Ние трябва да излезем и да ги търсим” (Minutes, 37). Джон Уесли изразява пред Джон Смит убеждението си, че: “сторил съм повече добро [на енориашите в Епуърт], като проповядвах на гроба на баща си, отколкото когато три години проповядвах от амвона му”. (Letters, 26:237). За да може да координира тази програма за проповядване на открито, Уесли ...

прочети още

СКИТАНЕТО ИЗ ПУСТИНЯТА

14.05.2019
Автор: Джон Уесли   “Така и вие сега имате скръб; но Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да отнеме.” (Йоан 16:22)   А/ След като Бог даде на израилтяните велико освобождение, като ги изведе от дома на робството, те не достигнаха веднага земята, обещана на бащите им, но ги “направи да се скитат из пустинята, където няма път” (Пс.107:40). Там те бяха изкушавани по различни начини и вкарани в опасност. По същия начин Бог постъпва с хората, които Му се боят: след като ги е освободил от робството на сатана и “даром ги оправдава чрез изкуплението, което е в Христа Исуса” (Рим. 3:24), мнозина ...

прочети още

Продължаващи противоречия

30.01.2019
Усъвършенстването на идеята за връзката между хората, наречени методисти, продължава година след година като отговор на нуждите, които възникват. Периодът 1745-46 г. дава пример за процес на обсъждане, проповеднически пътувания, кореспонденция и публикации, които продължават през целия век. Най-забележителните диспути се появяват в печата, най-очевидните подобрения са записани в протоколите на Годишните конференции. Но най-значителната част от процеса се осъществява в ежедневния контакт на Уесли с проповедниците, членовете, критиците и църковната върхушка. Някои от задочните разговори с най-голямо въздействие не стават обект на общественото внимание. Такава е кореспонденцията между Джон Уесли и “Джон Смит”, свещеник, който пише под псевдоним. Смит претендира да споделя намеренията на Уесли да разпространява “здрава, вътрешна ...

прочети още

НОВОРОЖДЕНИЕТО

30.01.2019
Автор: Джон Уесли   “Трябва да се родите отново.” /Йоан 3:7/   А/ Ако трябва да изберем измежду общото християнско наследство някои учения с основополагащо значение, те без съмнение ще бъдат следните две: учението за оправданието и за новорождението. Първото се отнася до великото дело, което Бог върши за нас чрез прощението на нашите грехове; второто - за това, което Бог върши в нас чрез обновяването на пропадналата ни природа. Никое от двете не предшества другото във времето. Когато ние биваме оправдани чрез Божията благодат, в резултат на изкуплението чрез Исус Христос, в същия миг биваме и “родени от Духа” (Йоан 3:6). Но в мисловен порядък оправданието предхожда новорождението. Ние първо схващаме, че Божият ...

прочети още

НОВОРОЖДЕНИЕТО

04.11.2018
Автор: Джон Уесли   “Трябва да се родите отново.” /Йоан 3:7/   А/ Ако трябва да изберем измежду общото християнско наследство някои учения с основополагащо значение, те без съмнение ще бъдат следните две: учението за оправданието и за новорождението. Първото се отнася до великото дело, което Бог върши за нас чрез прощението на нашите грехове; второто - за това, което Бог върши в нас чрез обновяването на пропадналата ни природа. Никое от двете не предшества другото във времето. Когато ние биваме оправдани чрез Божията благодат, в резултат на изкуплението чрез Исус Христос, в същия миг биваме и “родени от Духа” (Йоан 3:6). Но в мисловен порядък оправданието предхожда новорождението. Ние първо схващаме, че Божият ...

прочети още

Разрастване на книгоиздаването

19.09.2018
На тази конференция през 1745 г. Уесли пита дали би могъл “да пътува по-малко, за да може да пише повече”. Отговорът е следният: “Засега това не е желателно.” Въпреки това в протоколите са отбелязани някои специфични за Уесли теми. Той продължава да намира време, за да публикува повече от дузина заглавия на година. През предната година проповедниците молят за “По-нататъшен призив”, като имат предвид произведението му от 1743 г. Всъщност той използва фразата в заглавието и пише “По-нататъшен призив към хората на разума и вярата” като “послепис” на по-ранната апология на методизма. В това продължение той отговаря на някои от последните атаки, насочени към методизма, и в края обещава ...

прочети още

Пътуване и проповядване

02.05.2018
По време на постоянното си пътуване и проповядване Джон и Чарлз Уесли не само разпространяват, но и свързват работата на методисткото движение сред хората. Проповедническите пътувания на Джон през следващата година покриват почти цялата област, белязана от методистките общества в кралството, включително и Уелс, Корнуол, Мидландс и северните части на страната, до които той пътува през февруари през вятър, градушка, дъжд, лед, сняг, виелици и пронизващ студ. Работата не само изисква много усилия, но е и изпълнена със специални предизвикателства; войната срещу методистите все още се води във всички части на страната (J&D, 20:40). Джон описва няколко случая на опити за заглушаване на проповядването му – чрез пищене, биене ...

прочети още

Първият грях

30.04.2018
Автор: Джон Уесли     “И като видя Господ, че нечестието на човека по земята се умножава и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно само зло…” /Битие 6:5/     А. Каква бездна има между тези думи и сладникавата представа на човешката природа, рисувана от хората през всички епохи! В съчиненията на много антични писатели откриваме изобилие от бляскави описания на достойнствата на човека. Някои представят човека така, сякаш той има в себе си всички добродетели или най-малкото може да си служи с тях; като че ли не е длъжник пред никакво друго същество, а само пред себе си; че има всичко нужно и е способен да живее на собствени разноски, сякаш е малко по-ниско ...

прочети още

Еволюция на конексионализма

09.03.2018
  След като на конференцията през 1744 г. започва да полага основите на доктрината и дисциплината за тези, които са във връзка с него, Уесли продължава да подбира изводите от различните решения, изброени в протоколите. Очевидното му намерение е да задържи развитието на методизма в съзнателно премерен ход, който няма да надмине способността му да управлява плановете на движението и да предпазва от неоснователна критика. Няма никакъв “опустошителен огън”. Уесли дори предупреждава срещу прекаленото проповядване на открито: “За да избегнем ненужни обиди, ние никога не проповядваме на открито, ако имаме удобството да го правим на закрито.” Той възнамерява да разпространява дейността си постепенно, “да върви малко по малко”, започвайки от ...

прочети още

Пътят на спасението според Библията

09.02.2018
Автор: Джон Уесли “По благодат сте спасени чрез вяра…” /Ефесяни 2:8/ А. Няма нищо по-сложно, по-мудно и по-трудно от това да представяш религията по начина, по който тя често бива описвана. Това важи не само за религията на езичниците, дори и на най-мъдрите измежду тях, но и за тая на хората, били някога в определен смисъл християни; да, дори на хората с голямо име в християнския свят, на мъже, които са били негови стълбове. Но колко лесноразбираема, проста и обикновена е религията на Исус Христос, ако само се погрижим да я възприемем в нейната първична форма - така, както Божието слово я описва. Мъдрият Творец и Господар на света я е приспособил ...

прочети още

Укрепване на движението (1744-1758 г.)

01.02.2018
  На конференцията през 1744 г. Уесли започва да контролира по-прецизно доктрината, дисциплината и практиката на тези проповедници, които са “във връзка” с него. Докато действат единодушно с другите дейци на съживлението като Хауъл Харис, Бенджамин Ингам и Джордж Уайтфийлд, братята Уесли започват да определят движение, което става все по-различно от другите две форми на съживлението и в известна степен от църквата. Тройният дневен ред на Уесли за конференцията през 1744 г. (“На какво да учим? Как да преподаваме? Какво да правим?”) разкрива главната грижа на израстващия ръководител, който търси начин да укрепи и обедини своите познанства. Протоколите от тази конференция показват и специфичната същност на тази загриженост, и очертаващата ...

прочети още

Новото творение

17.11.2017
Автор: Джон Уесли   Превод от английски език: п-р Владимир Железов   „Ето, правя всичко ново.“ (Откр. 21:5) 1. Каква странна сцена се открива тук пред нашите очи! Колко е далеч от цялото ни естествено разбиране! Дори и частица от това, което е разкрито тук, не е било виждано в езическия свят. Съвременните, диви, нецивилизовани езичници нямат и най-малка представа за това. И не само те. То е било еднакво неизвестно и за изтънчените, изискани езичници на древна Гърция и Рим. И голямата част от християните го разбират или мислят за това почти толкова малко. Имам предвид не само тези, които са на име християни, които имат само вид на благочестие, но не и силата ...

прочети още

Полемиките и Конференцията

24.09.2017
Арминианското богословие на Уесли и лоялността му към Англиканската църква се различават от местните съживления, които започват да се появяват в Англия. Калвинистката склонност на пуританското наследство е силна при някои евангелски проповедници и тенденцията към разногласие намалява тревогата им относно отделянето от Англиканската църква. Доктрината на Уесли за съвършенството го отличава от много евангелски свещеници в църквата, които виждат това учение като форма на ентусиазъм. Уайтфийлд прекарва голяма част от времето в Америка и Джон Уесли сега си възвръща и затвърждава ръководната роля в съживлението. Пример за опита му да упражни своето ръководство се проявява в опита на Джон да свика конференция в Лондон през август 1743 г., “за ...

прочети още

Сатанинските замисли

01.09.2017
Автор: Джон Уесли   “…защото ние знаем неговите замисли.” /2 Кор. 2:11/ А/ Замислите, с които лукавият “бог на този свят” се мъчи да унищожи Божиите чада, или най-малкото да изтезава ония, които не успява да убие, да ги обърква и да ги отвръща от начертаната цел, са толкова многочислени, колкото звездите на небето и пясъкът на морския бряг. Но сега аз искам да говоря само върху един от тези замисли /макар че той бива прилаган по различни начини/, чрез който врагът се опитва да противопостави една част на Евангелието на друга и така да опровергае и двете. Б/ Вътрешното Божие царство, установено в сърцата на всички, които са се покаяли и са повярвали ...

прочети още

Блуждаещи мисли

15.06.2017
  Автор: Джон Уесли “Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос.” /2 Кор.10:5/ 1. Действително ли Бог “пленява всеки разум”, така че в духа ни да не намират място никакви блуждаещи мисли, докато сме в това тяло? Някои енергично твърдят и даже уверяват: никой не е съвършен в любовта, ако не е направен съвършен и в познанието, че блуждаещите мисли са премахнати и че всяка подбуда и настроение са святи, праведни и добри, че всяка хрумнала ни мисъл е мъдра и порядъчна. 2. Тази мисъл не е за подценяване. Защото колко хора, които се боят от Бога и ...

прочети още

Християнското съвършенство

15.11.2016
Автор: Джон Уесли   “Не че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен…” /Фил. 3:12/   1. Едва ли има израз в Свещеното писание, който да е създал повече поводи за спор от тоя. Много хора не могат да понесат думата “съвършен”. Само изговарянето й за тях е вече мерзост; и ако някой проповядва за съвършенството, т.е. казва, че то може да бъде постигнато в този живот, той е подложен на опасността да бъде причислен към “бирниците и грешниците”/Мат.18:17/. 2. Ето защо някои изобщо избягват тази тема, защото тя “предизвиква много спорове”. Но не произлиза ли тя от Божието Слово? Кой дава правото на Божиите вестители да я пренебрегват, та дори ако и всички да ...

прочети още

Икуменическата нагласа

08.10.2016
Автор: Джон Уесли   “А като тръгна оттам, се срещна с Йонадав, Рихавовия син, който идваше да ги посрещне. Ииуй го поздрави и му каза: Право ли е твоето сърце към мен, както е моето сърце към твоето? Йонадав отговори: Право е. Ако е така, каза Ииуй, дай си ръката.” /4 Царе10:15/   Изискването за любов към всички хора е признато дори и от тия, които не плащат този свой дълг. Царският закон: “Да възлюбиш ближния си както себе си” е ясен за всички, които го чуват. И то не е в жалкия смисъл, в който го тълкуваха старовременните фанатици: “Да обичаш ближните си, своите приятели, познати, роднини и да мразиш враговете си”. ...

прочети още

Разширяващата се енория

22.09.2016
    Уесли бил казал на епископ Бътлър, че имал “неопределено пълномощие” да проповядва Божието слово по цялата земя (J&D, 19:472). Границите на неговата неограничена енория били разширени отвъд оста Лондон/Бристол, когато по “настоятелното искане” на Хауел Харис той отишъл в Уелс през октомври 1739. По време на петдневното си проповедническо пътуване Джон проповядвал по три пъти на ден. Текстовете били различни, но целта му била една и съща – да опише пътя на спасение. Неговото виждане е заявено в “Дневник”, където той казва, че “просто описва обикновената стара религия на Англиканската църква, срещу която сега навсякъде се говори като се използва новото име методизъм” (J&D, 19: 106). Той продължава за ...

прочети още

Едно предупреждение срещу религиозното тесногръдие

17.08.2016
Автор: Джон Уесли     “Йоан му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му забранихме, защото не ни следваше.. А Исус каза: Не му забранявайте…”                                                                    /Марк 9:38, 39/   А/ В предходните стихове четем за препирнята между дванадесетте “кой е по-голям” сред тях. Тогава Исус взе едно малко дете, постави го в средата и им каза: “Който приеме едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема; и който приема Мене, приема не Мене, но Този, Който Ме е пратил”. Вместо коментар Йоан съобщи за човека, който изгонвал бесове в името на Исус, без да е бил Негов последовател. Това звучи така, сякаш той искаше да ...

прочети още

Защита и апология

07.07.2016
  Богословските спорове, в които Уесли се замесва през първите години на съживлението, са по важни въпроси – предопределение или универсално изкупление, безмълвие или добри дела, вродена праведност или християнско съвършенство. Те са основните въпроси, които оформят облика на целите движения. През предния век Англиканската църква е развила много либерални тенденции, които позволяват много от тези възгледи да съществуват съвместно в нейния кръгозор. Вълненията на Революцията, напрежението и вълнението при опитите да се осъществят различни варианти на пуританско православие, облекчението от възстановяването на монархията с присъщото й чувство на толерантност, ако не на разбиране, са така комбинирани, че да предпазят духовенството от занимания по богословски въпроси. Всъщност Уесли може да ...

прочети още

Същност на ентусиазма

22.06.2016
  ДЖОН УЕСЛИ   “…Фест извика със силен глас:  Полудял си, Павле...” /Деян. 26:24/   Така казва целият свят, така говорят хората, които не познават Бога, по адрес на ония, които имат същата вяра като Павел. Така се произнасят за последователите на Павел, който пък беше последовател на Христос. Естествено, има една религия - и тя бива наричана християнство - която не е обвинявана по този начин и за която хората признават, че е в съгласие със здравия разум. Става дума за формалната религия, за поредицата от външни задължения, редовно и точно изпълнявани. Към нея може да се прибави и правоверността, система от правилни схващания, та дори и солидната порция езически морал - за ...

прочети още

Утвърденият чрез вяра закон (Втора част)

09.05.2016
Автор: Джон Уесли   “Тогава, чрез вяра отменяме ли закона? Да не бъде! Но утвърждаваме закона.” /Рим.3:31/   А/ В предходната проповед бяха изложени обичайните опити за “разваляне на закона чрез вяра”. Това става първо когато изобщо не се проповядва тази тема, с което тя напълно се лишава от стойност - и това се прави с оправданието, че “проповядваш Христос” и въздигаш Евангелието. В действителност биват съсипвани и едното, и другото. Второ, пряко или непряко бива разпространявано учението, че вярата замества нуждата от освещение, което днес е в по-малка степен изисквано, отколкото преди идването на Христос. Или че то е по-малко необходимо за нас, защото вярваме, отколкото ако не вярвахме. Или че християнската свобода е ...

прочети още

Мисията на методизма

04.05.2016
  Оксфордските методисти в началото на тридесетте години на 18 век, почти всички университетски хора, давали голяма част от времето, парите и енергията си в служение на милост към бедните -  обучавали децата в приютите, носели храна на нуждаещите се, осигурявали вълна и други материали, от които хората можели да правят дрехи и други издържливи стоки, които да носят и продават. Това особено ударение върху “любов към ближния” и следване на Христовия пример (“който обикаляше да прави благодеяния”, Деяния 10:38) продължило да характеризира методизма, когато започнало съживлението.   Чарлз и Джон продължили да развиват широко служение в затворите, особено в Нюгейт и Маршалсий в Лондон, Касъл в Оксфорд и Нюгейт в Бристол. ...

прочети още

Продължаващи спорове

25.02.2016
  Няколко от новите формирования за обновление в Църквата осъзнали, че споровете били контрапродуктивни. Религиозните общества имали правила срещу “беседване по противоречиви богословски въпроси” (Watson, 188). Шпенер подтиквал германските пиетистки проповедници да обръщат, а не да убеждават, да поучават, а не да спорят. Уесли бил спрял споровете сред методистите в Оксфорд.   Въпреки че повечето от евангелистите през 18 век имали еднакви цели, техните богословски различия в мненията довели до образуването на нестабилни обединения. В такова неспокойно състояние, Уесли имал желание да пренебрегва някои от разликите, дотолкова доколкото спорещият не причинява проблеми. Моравските братя си били спечелили гнева на Уесли както с  разногласията си, така и с мненията си. Когато Джон Акорт ...

прочети още

Утвърденият чрез вяра закон (Първа част)

28.01.2016
          Автор: Джон Уесли   “Тогава, чрез вяра отменяме ли закона? Да не бъде! Но утвърждаваме закона.” /Рим.3:31/   А/ След като в началото на Римляни Павел е изложил принципното си разбиране, че Евангелието е “Божия сила за спасение на всеки, който вярва”/1:16/, мощно средство, чрез което Бог въвежда в сегашното и бъдещото блаженство всеки вярващ, той по-нататък показва, че няма за човеците никакъв друг път под небето, по който те могат да бъдат спасени. Главната му мисъл е за спасението от вината на греха, което обичайно бива назовавано от него оправдание. Това, че всички човеци се нуждаят от оправдание и че никой не може да разчита на собствената правда, апостолът доказва обстойно с ...

прочети още

Произход, същност, свойства и функции на Закона

07.01.2016
  Автор: Джон Уесли   “Тъй щото законът е свят и заповедта - свята, праведна и добра”.                                                                                                           /Рим.7:12/   Между всички въпроси на вярата има много малко теми, които биват така слабо разбирани като тази. На читателя на Посланието към римляните обичайно се казва, че под закон Павел има предвид юдейския закон. Така възниква погрешното разбиране, че нямаме нищо общо с него, и продължаваме да четем по-нататък, без да отделим време и да помислим върху тази тема. Други не се съгласяват с такова значение. Изхождайки от факта, че Павел пише на римляните и че в началото на главата той говори за римски правила, те твърдят, че тук става дума за римското право. Тъй като ...

прочети още

За двамата строители

27.10.2015
Автор: Джон Уесли   Проповедта можете да чуете тук.   “Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи!, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата. В оня ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! Не в Твоето ли име бесове изгонихме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие. И тъй, всеки, който чуе тези Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху ...

прочети още

Опазване от лъжливите пророци

21.08.2015
  Автор: Джон Уесли   “Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи? Също така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огъня. И тъй, от плодовете им ще ги познаете.” (Матей 7:15-20)     А/ Едва ли може да се изрази или схване колко души бързат към погибел, защото не са се убедили, че трябва да ...

прочети още

Класове и лидери

17.08.2015
  С построяването на Новото помещение и ремонта на Фаундъри Уесли  осигурява две “обединени общества”, които са под негов пряк контрол. До този момент организацията се състои предимно от малки групи от пет до десет души, които представляват и сърцевината на по-големите общества. Проблемите на Уесли с моравските братя по отношение на доктрина и дисциплина се превръщат в загриженост за начина, по който групите действат в обществото. Нещо ново е въвеждането на (както е отбелязано в дневника му на 21 май 1741 г.) избраните групи за тези, които са получили освобождение от греховете и които водят образцов начин на живот. Една празнина в структурата на обществото е фактът, че  за ...

прочети още

Разделения и обединено общество в Лондон

27.07.2015
  На 11 ноември 1739 г. Джон Уесли  проповядва (“на седем или осем хиляди”) на мястото на бивша кралска леярна за оръжие (Letters, 25:699). Това място му препоръчват двама нови познати, господата Бол и Уоткинс, и то много навременно. През зимата, период на засилване на напрежението с моравските братя, той е принуден от двамата господа да вземе мястото в свои ръце. Тези двама приятели доказват своята честност, като му заемат необходимите £ 115  (паунда). Тези средства са възстановени от вноските на подписниците, които внасят от четири до десет шилинга на година, за да изплатят сградата и да я приведат в по-добро състояние (£ 200 първата година и £ 140 след ...

прочети още

„За двете порти“ от Джон Уесли

17.07.2015
“Влезте през тясната порта; защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.” /Матей 7:13,14/   А/ Този откъс е предшестван от предупреждението на нашия Господ за опасността, на която сме изложени при първия допир с истинската религия: пречките, идващи отвътре, от злината на нашето сърце. А сега говори за пречките, идещи отвън, особено за лошия пример и лошия съвет. Поради тези две неща хиляди хора, които са вървели някога добре, са се върнали в греха, макар че много от тях вече ...

прочети още

Спорове с калвинистите и моравските братя

26.06.2015
    Не всички, свързани с братята Уесли (особено в по-широкото съживление) са съгласни със степента, в която човечеството е включено в търсенето на святост. В Лондон по това време обществото от Фетър лейн с насърчението на Джеймс Хътън започва да попада под по-прякото влияние на моравските братя. Късно през есента на 1739 г., при едно от честите завръщания на Уесли в Лондон той разбира, че Филип Хенри Молтър, наскоро пристигнал от Германия, е убедил някои от обществото, че нямат истинска вяра и следователно трябва да оставят всички благодатни средства и дела на благочестие и вместо това да застанат “мълчаливо” пред Господа. (Виж Псалом 46:10). Доводите на Молтър са, че не ...

прочети още

„За съденето“ от Джон Уесли

23.06.2015
“Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око?  Или как ще речеш на брата си: Остави ме да извадя съчицата из окото ти; а ето гредата в твоето око. Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно за да извадиш съчицата от братовото си око. Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и се ...

прочети още

Обединените общества

22.05.2015
    Домовете, в които се събират обществата, започват да стават тесни. През май двете най-големи общества (Никълъс стрийт и Болдуин стрийт) купуват земя, за да построят сграда, достатъчно голяма, за да събере и двете. Уесли решава да се включи с финансова помощ, когато членският внос не успява да покрие всички разходи. Той прави важна стъпка, като поема ръководните функции (а също и отговорността за финансите) от управителите[1] на обществата, вслушвайки се в предупреждението на Уайтфийлд, че не го ли направи, те могат да го изгонят от сградата, ако не харесат проповядването му (J&D, 19:56). Устройството е прието и постройката, която Джон нарича “нашата стая” (по-късно “новото помещение”), е построена в ...

прочети още

„За грижите“ от Джон Уесли

07.05.2015
    “Никой не може да слугува на двама господари; защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не може да слугувате на Бога и на мамона. Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът ...

прочети още

„Светлина и богатство“ от Джон Уесли

19.04.2015
  Проповедта можете да чуете тук.    “Недейте си събира съкровища на земята, дето молец и ръжда ги изяждат, и дето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги изяжда, и дето крадци не подкопават, нито крадат. Защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Окото е светило на тялото. И тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветлено, но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината.” /Матей 6:19-23/                     1/ В предходния откъс нашият Господ описва действия, считани общо като ...

прочети още

Съживлението започва (1739 – 1744 г.)

14.03.2015
  Уесли и Уайтфийлд вече са усетили известно напрежение между различните си методи и богословие. Уайтфийлд е склонен да замазва упреците на Джон с думи на благодарност и похвали. Късно през март 1739 г. Уайтфийлд (който се мести в Уелс) моли Уесли да дойде в Бристол, за да заеме мястото му, отбелязвайки: “мнозина са узрели за групи.” Джордж разбира собствените си ограничени организационни възможности, но предявява фините си претенции за първенство: “Въпреки че идваш след мен, аз сърдечно желая да бъдеш предпочетен пред мен” (Letters, 25:612).   Съживлението в Бристол Джон се отправя към Бристол през март 1739 г. Този малък град е растящият търговски център на югозападна Англия; очертава се като водещ ...

прочети още

„За поста“ от Джон Уесли

23.02.2015
Проповедта можете да слушате тук.     “А когато постите, не бивайте като лицемерите, защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят; истина ви казвам, те вече са получили своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, за да не те виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.” /Матей 6:16-18/             А/ От създанието на света стремежът на сатана е бил да разделя онова, което Бог е съчетал, да разделя вътрешната от външната религия, да ги отчуждава една от друга. Успехът му при онези, които не знаят неговите помисли ...

прочети още

Питър Бьолер и търсенето на вяра

19.01.2015
  Около седмица след завръщането си в Англия Уесли срещнал Питър Бьолер, лутерански свещеник (впоследствие ръкоположен от Цинцендорф за моравско служение), наскоро пристигнал от Германия на път за Америка. Връзката на Уесли с Бьолер през следващите няколко месеца щяла да осигури модели за лично духовно обновление и за общо организационно развитие в методизма.   Продължаващата загриженост на Джон за липсата на сигурност на вяра, която била станала явна при срещата му със смъртта при двете презокеански пътувания. Лице в лице с давенето  сред атлантическата буря, Уесли разбрал, че не бил готов да се срещне със Създателя. Първата му реакция била да приеме, че вярата му е недостатъчна, че не е достатъчно силна ...

прочети още

„Молитвата“ от Джон Уесли

10.01.2015
  А/ В предходната глава нашият Господ описва вътрешното благочестие в отделните му разновидности. Представя ни онова очистване на душата, което създава истинското християнство и без което никой няма да види лицето на Бога; поривите на чувствата, които са напълно положителни и угодни на Бога, ако извират от верния източник, от една жива вяра в Бога чрез Христос. В тази глава Той ни води по-нататък и показва как всичките ни действия, дори онези, които не се поддават на определение, могат да бъдат святи, добри и угодни на Бога по силата на чистия и свят умисъл. Каквото става без подобен умисъл, Той ни разкрива като лишено от стойност пред Бога. А ...

прочети още

Трети етап от зараждането на методизма – Лондон

04.01.2015
Корабът на Уесли влиза в пристанището Дийл тъкмо когато корабът на Джордж Уайтфийлд се готви да отплава за Джорджия. Джон, досега свикнал да упражнява роля на духовен наставник сред своите приятели, хвърля жребий за пътуването на Уайтфийлд. Жребият показва, че Уайтфийлд би трябвало “да се върне в Лондон”, а не да заминава за колонията. Уесли изпраща бележка на Уайтфийлд, съобщавайки му това, и сам тръгва за Лондон. Уайтфийлд, от друга страна (както посочва дневникът му), започва да привиква към ролята на ръководител на методистите, докато Уесли отсъства. Уайтфийлд обръща внимание на бележката (и се обижда), но решава да продължи с изпълнението на това, което счита за  “призив за Джорджия”. ...

прочети още

Втори етап от зараждането на методизма – Джорджия

14.11.2014
Пътуването към Новия свят през XVIII век не е за хората със слаби сърца. Джон Уесли  никога не се е качвал на кораб; той ненавижда и се страхува от морето още от младостта си. (J&D, 18:222). Близката среща с морето през суровата зима не е от привлекателните страни на призива за Джорджия. Бъртън предполага, че първата възможност на Уесли да направи добро за душите на другите ще бъде още на борда на кораба: “Твоето лично, както и публично, обръщение към тях най-вероятно ще има най-добър ефект върху разума им, докато виждат чудесата на Бог в дълбините; така след тези впечатления те ще бъдат по-добре предразположени към религиозните навици.” Всъщност ...

прочети още

„Законът и Евангелието“ от Джон Уесли

26.10.2014
  “Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото, истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Защото, казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.”                 ...

прочети още

Оксфордски методизъм (1733-1735 г.)

08.10.2014
    Уесли използва писмото относно Морган като основно обяснение на зараждането на методизма в Оксфорд и тъй като то е поставяно като увод в много издания на “Дневника” на Уесли, продължава да служи като авторитетно описание на методисткото начало. Въпреки това няколко важни промени стават в движението в Оксфорд, след като Уесли написва това писмо. Промените стават очевидни  чрез изучаване на дневника му, както и на дневниците на други двама, Бенджамин Ингам и Джордж Уайтфийлд. Последният става методист през периода, след като Клейтън напуска Оксфорд.   Най-явната промяна се осъществява в организацията. Клейтън не само променя характера на групата чрез въвеждането на допълнителни групи. Той преднамерено започва план за разпространяване на движението, ...

прочети още

„Сол и светлина“ от Джон Уесли

03.10.2014
  Проповедта можете да слушате тук.   “Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от човеците. Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и той свети на всички, които са вкъщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.” /Матей 5:13-16/             А/ Красотата на освещението, което e едно обновление на вътрешния човек по образа на Бога, трябва ...

прочети още

Организационни наченки в Оксфордското общество

17.09.2014
Действителното начало на редовните занимания, което сам Джон споменава като определящо за техните цели и намерения, може де бъде видяно през късната зима на 1729/1730 г. Тогава, повече като изненада за Джон, Боб Киркам “напуска компанията си” и започва редовно да се среща с братята Уесли и Морган. Дневникът на Джон ясно показва модела, развит през март 1730 г.: вечерни събирания всеки вторник в стаята на Чарлз, всеки четвъртък при Киркам, всяка събота при Джон и неделя при Морган. Освен това забележимо постоянство, бележките в дневника на Джон, отнасящи се до тези събирания (например: “при Чарлз с Морган и Киркам четем Тъли”), не съдържат указания за нещо повече от ...

прочети още

Зараждане на методизма (1725 – 1739 г.)

28.07.2014
Откъс от книгата „Уесли и хората, наречени методисти“ на Ричард Хайценратер    В различните си спомени за възхода и развитието на методизма Уесли често подчертава спонтанността на началото и неограничеността на развитието му. Според него Бог издига хората, наречени методисти, с намерението да ги използва за специфична и подходяща задача, но не е необходимо начинът за изпълнението ú да бъде предсказуем и предопределен.            Задачата за определянето на действителното начало на едно движение, което започва спонтанно и без цел или предварителен замисъл, в най-добрия случай е трудна. Още през 1765 година Джон Уесли отбелязва: “Не е лесно да се изброят различните истории, които са разказвани за хората, наречени методисти” (“Кратка история на ...

прочети още

„Как святостта донася гонения?“ от Джон Уесли

24.07.2014
“Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради Мене; радвайте се и веселете се, защото е голяма наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.” /Матей 5:8-12/                     І. 1. Какви чудесни неща тук се вършат заради любовта към ближния! Тя е “изпълняване на закона” /Рим.13:10/. Без нея всичките ни блага и дарби, дела и страдания са без стойност пред Бога. Става дума за любов към ближния, произтичаща от Божията ...

прочети още

Семейство Уесли в Епуърт

18.07.2014
Откъс от книгата Уесли и хората, наречени методисти на Ричард Хайценратер  Въпреки че историята на методизма е повече от биография на Джон Уесли, влиянието на домакинството му върху самия него е важен фактор в развитието на движението, което по-късно взема и неговото име[1]. На Сузана Уесли по традиция се отдава голямо значение за отглеждането и възпитаването на синовете ú, Чарлз и Джон, така че методисткото движение изглежда като естествен резултат от благочестивия живот в жилището на енорийския свещеник в Епуърт. Това виждане явно се основава на факта, че въпреки всичките си различия Самюел и Сузана имат сходни виждания по различни богословски и политически въпроси и са единодушни по отношение на ...

прочети още

„Кротост, правда и милосърдие“ от Джон Уесли

12.07.2014
Проповедта можете да чуете тук.    “Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.” /Мат. 5:5-7/             І. 1. Когато “зимата отмине” и “гласът на гургулицата се чува по нашата земя” /Песен 2:11/, когато Утешителят на наскърбените се върне, за да пребъдва с нас довека, когато при сиянието на присъствието Му облаците се разпръснат, тъмните облаци на съмнението и несигурността, когато бурите на страха отшумят, вълните на тревогите се уталожат и духът се зарадва в Бога, нашия Спасител, тогава ще се е изпълнило Словото по великолепен начин. Тогава тия, които Той е утешил, ...

прочети още

Методизмът и християнското наследство на Англия (Втора част)

29.06.2014
Не всички в Църквата се съгласяват с възстановяването на традиционните насоки за църковно устройство и доктрина. Напливът на по-радикално протестантско мислене по време на безвластието на Кромуел заради тенденциите към фанатизъм вдъхва ново желание за  реформа на църковния живот и мислене. Свещениците, които се придържат към богословие, по-радикално от разрешеното от 39-те клаузи на вярата, и чийто брой се увеличава през периода на отделянето в средата на века, сега са притискани да вземат решение – или да се подчинят, или като неконформисти[1] да загубят положението си (бенефициите[2] си). При наличието на голям брой хора, които поддържат традициите на неподчинение (много от тях пълнят пейките и амвоните на официалната църква), ...

прочети още

„Християнското блаженство“ от Джон Уесли

23.06.2014
Аудио вариант на проповедта можете да чуете тук.     /Първа проповед върху Проповедта на планината/   “А Исус като видя множествата, възкачи се на хълма и когато седна, учениците Му дойдоха при Него. А като отвори устата Си, поучаваше ги, казвайки: “Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.  Блажени скърбящите, защото те ще се утешат”. /Мат. 5:1-4/             А/ Нашият Господ обикаляше по цяла Галилея /виж 4 гл./. По времето, когато Йоан беше хвърлен в тъмницата, Исус започна не само да “поучава в синагогите и да прогласява благовестието на царството”, но също и да “изцелява всякаква болест и всякаква немощ между людете”. Поради това, естествено, след Него вървяха големи множества от Галилея ...

прочети още

„Господ е нашата правда“ от Джон Уесли

11.06.2014
    “…и ето името, с което ще се нарича - Господ е наша правда.”                                                                                                /Йеремия 23:6/               1. Колко ужасяващи и безбройни са враждите, възникнали заради религията! И то не само между чадата на този свят, които не знаят що е истинската религия, а между Божиите чада, между тия, които имат “Божието царство в себе си” и са вкусили от “правдата, мира и радостта в Святия Дух”. Колко много от тях, вместо да насочат оръжието си срещу общия враг, го използват един против друг и с това не само пилеят ценно време, но и се нараняват духовно, взаимно си отслабват мишците и с това опропастяват великото дело на нашия Господ! ...

прочети още

„Великата привилегия на новородения“ от Джон Уесли

01.06.2014
Проповедта можете да чуете тук.   “Никой, който е роден от Бога, не върши грях…” /1Йоан 3:9/             I. Често се приема, че да бъдеш роден от Бога и оправдан е едно и също нещо. Новорождението и оправданието били само различни наименования на едно нещо. Сигурно всеки оправдан е и новороден и всеки новороден е и оправдан; да, тези два подаръка от Бога биват давани едновременно на всеки повярвал. В един и същ момент неговите грехове биват опростени и той - роден от Бога.             II. Но макар и да се съгласим, че оправданието и новорождението по отношение на времето са неразделни, по отношение на тяхната същност между тях има много ясна граница. ...

прочети още

„Белезите на новорождението“ от Джон Уесли

15.05.2014
Проповедта можете да чуете тук.              “ …така е с всеки, който се е родил   от  Духа.”  /Йоан 3:8/             I.  Какво значи да бъдеш “роден от Духа”, или “новороден”, или “роден от Бога”? Какво да разбираме под “новорождение”, “раждане от Бога” или “раждане от Духа”? Какво е това да бъдеш “син” или “Божие чадо”, или да имаш “Дух на осиновление”? Знаем, че обичайно тези привилегии са свързани с Божията милост и се дават при кръщението /Господ нарича това “рождение от вода и Дух”- Йоан 3:5/, но бихме желали да знаем какво представляват тези придобивки: какво е “новорождение”.             II. Може би не е нужно да даваме някакво обяснение, тъй като Библията ...

прочети още

Нашите предшественици: Симеон Попов

11.05.2014
Името на пастир Симеон Попов оставя ярка следа в историята на Евангелската методистка църква в България. Той извършва голяма духовна работа на Божията нива. Независимо от политическото състояние в страната, пастир Попов не спира да говори смело и дръзновено. Неговите проповеди, размножени на циклостил, достигат до стотици християнски домове. Той не се плаши от арестите, лагерите и затворите. Божието дело за него винаги е на първо място. В житейския му път до него е всеотдайната му съпруга Елзи Валтер Попова.   Симеон Попов произхожда от методисткото семейство на Димитър и Анка Попови от гр. Шумен. Бащата Димитър отива като младеж в гр. Шумен от Пиринска Македония – Гоцеделчевско. Той среща ...

прочети още

„Обрязване на сърцето“ от Джон Уесли

05.05.2014
Проповедта можете да чуете тук.   “…обрязването е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата…”                                                                                                                     /Рим. 2:29/             1. Един превъзходен човек е направил мрачната забележка: “Който днес проповядва съществените задължения на християнството, е заплашен от опасността да бъде наречен от болшинството свои слушатели “проповедник на ново учение” /Деяния17:17-19/. Повечето хора така са отстранили от живота си сърцевината на вярата, което, както и преди, продължават да изповядват, щото започват да викат, когато се изговори някоя от истините, показващи разликата между Христовия Дух и духа на този свят: “Ти внасяш нещо странно в ушите ни; бихме обичали да узнаем какво ще е то” /Деян.17:20/. А този, ...

прочети още

Нашите предшественици: Самуил Василев

29.04.2014
Името на Самуил Василев е добре познато на методистката общност в България  от първата половина на ХХ век. Като юрист, икономист и мирянин, активно участващ в живота на църквата, той успешно пази нейните интереси. След пенсионирането си Самуил Василев събира материали върху историята на Евангелската методистка църква в България. След 9 септември 1944 г. той не остава незабелязан от Държавна сигурност и преживява ужасите и инквизициите в концлагерите и затворите на Комунистическия режим.   Самуил Василев е роден на 1 май (19 април) 1888 година в град Велико Търново, в дома на евангелския методистки пастир Петър Василев Иванов и Маринка Павлова Бъчварова. Бащата, Петър Василев, завършва с първия випуск (25 ...

прочети още

„Благодатните средства“ от Джон Уесли

26.04.2014
  Слушайте проповедта тук.   …вие се отклонихте от наредбите Ми и не ги опазихте.                                                                                                 /Малахия 3:7/             І. 1. Валидни ли са все още до ден днешен някакви правила, откакто Евангелието донесе живот и безсмъртие? Има ли в християнския житейски порядък някакви установени от Бога средства, чрез които обичайно ни посещава Неговата благодат? Този въпрос, зададен от някого по времето на апостолите, би дал да се разбере, че го поставя езичник, защото цялата общност на християните беше на едно мнение: Христос е установил определени външни средства, за да предаде на хората Своята благодат. Постоянната им практика не даваше никакви поводи за съмнение в това отношение. Защото всичките вярващи бяха заедно ...

прочети още

„Великият съден ден“ от Джон Уесли

01.04.2014
…ние всички ще застанем пред Божието съдилище. /Рим.14:10/             А/ Колко обстоятелства се скупчват едно върху друго, за да се получи величествената сериозност на това тържество! Между тях са: събирането на народа от всяка възраст и пол, обществено положение, доброволно и принудително събрани, не само от близките краища, но и отдалеч. Нарушителите на закона скоро ще бъдат изобличени и няма да имат никаква възможност за бягство; войници стоят на поста си, за да изпълнят даваните им заповеди. Също и представителят на нашия високо почитаем и възвеличен, милостив Господар е тук. Поводът за това събрание също допринася съществено за неговата сериозност. Трябва да бъдат разгледани и решени различни случаи. Някои са ...

прочети още

История на Методистката църква до 1947 г. (Четвърта част)

27.03.2014
3.  Методистката мисия от 1919 до 1947 След края на Първата световна война суперинтендант Елмар Каунт се завръща в България. Той е единственият мисионер, изпратен от Борда на чуждестранните мисии, и остава в страната до 1925 г. В своя доклад за 1920 г. Каунт отбелязва, че войната е имала два вида последици: 1) вярата на хората в самите тях е сериозно разклатена и по тази причина те са „по-отзивчиви към убедителното влияние на Евангелието“; 2) хората започват да поставят под съмнение съществуването на справедливостта и на Бога, и това ги довежда до отказ от религия. За методистите тази ситуация предлага добра възможност да играят благоприятна роля в българското общество чрез ...

прочети още

„Покаянието на вярващите“ от Джон Уесли

18.03.2014
“…покайте се и повярвайте в благовестието.”           /Марк 1:15/             1. Общоприето е да се счита, че покаянието и вярата са само входните врати към християнството и са нужни само в началото на пътя ни като християни, когато тръгнем по пътя към Божието царство. Това на пръв поглед потвърждава и великият апостол, когато назидава евреите да се стремят към съвършенство /Евр.6:1/ и затова да оставят първоначалното учение за Христа и да не полагат изново за основа покаяние от мъртвите дела, вяра в Бога. С това най-малкото се има предвид, че те изоставят онова, което в началото е заемало цялото им внимание, за да се пуснат към прицелната точка за наградата ...

прочети още

Развитие на Методистката църква в България до 1947 г. (Трета част)

16.03.2014
2.  Методистката мисия от 1878 до 1918 г. Генералният мисионерски комитет разглежда ситуацията в България през ноември 1878 г. и решава да продължи дейността на мисията. Стефан Томов и двама мисионери от САЩ пристигат в България. Деуит Чалис става суперинтендант и свиква Втората годишна среща на мисията през септември 1879 г. На следващата година след молба на Чалис в България са изпратени и мисионерите Елфорд Лаунсбъри, Адисън Р. Джоунс и Джон С. Лад. Те работят заедно с местните съработници Г. Илиев, Ст. Томов, Й. Икономов и Ст. Гечов. Дейността на мисията среща съпротива от всички посоки, в това число и от страна на някои политици.    Съществуването на мисията е поставено ...

прочети още

Развитие на методистката мисия в България до 1947 г. (Втора част)

05.03.2014
  1.  Първите методистки мисионери в България и развитието на мисията от 1857 до 1878 г.             През 1852 г. Мисионерското общество получава много положителни отзиви за българското мисионерско поле от солунските мисионери на т.нар. «Американски борд» (Борд на пълномощниците за чуждестранни мисии - Board of Commissioners for Foreign Missions), мисионерска агенция без организационни връзки с която и да е деноминация, подпомагана главно от конгрешаните. Генералният комитет на Мисионерското общество създава специален фонд от 5000 долара, към който щели да се добавят редовно и допълнителни суми, докато дойде времето за започване на българската мисия, чиято главна цел щяло да бъде съживяването на Православната църква в Турция. Д-р Илайъс Ригс, лингвист ...

прочети още

„За греха във вярващите“ от Джон Уесли

01.03.2014
  “…ако е някой в Христа, той е ново създание…”           /2 Кор.5:17/             І. 1. Има ли грях в този, който е в Христос? ОСТАВА ли грях в този, който вярва в Него? Има ли някакъв грях в онези, които са родени от Бога, или те са напълно освободени от греха? Никой не бива да мисли, че тия въпроси произтичат от чисто любопитство или че не е от голямо значение какъв е отговорът. На практика тук става дума за един изключително важен пункт от живота на всеки сериозен християнин. Решението на горните въпроси е в тясна зависимост с неговото сегашно и вечно блаженство.             2. Въпреки това аз не знам те ...

прочети още

Развитие на методистката мисия в България до 1947 г. (Първа част)

26.02.2014
  Въведение: преосмисляне на историята Настоящото изложение се явява една благоприятна възможност за препрочитане и преосмисляне на историята на методизма в България. След падането на комунистическия режим ние, българските методисти, възпоменаваме миналото с дълбоко уважение и понякога историята на собствената ни църква се превръща все повече и повече в агиография, отколкото в истинска история. Показваме устойчива склонност да преувеличаваме постиженията на методистката мисия в нашата страна в периода между 1857 и 1947 г. Без съмнение, усилията на нашите предшественици от това време са важни и ценни. Българските методисти могат да се гордеят с куража, постоянството и верността на предшествениците си. Но в историята има както постижения, така и провали, и ние ...

прочети още

„Свидетелството на нашия дух“ от Джон Уесли

19.02.2014
  Защото нашата похвала е тая, свидетелството на нашата съвест, че ние живяхме на света, а най-много между вас, със святост и искреност пред Бога; не с плътска мъдрост, а с Божия благодат.           /2 Кор. 1:12/             1. Така казва всеки, който действително вярва в Христос, докато остава във вяра и любов. Който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота /Йоан 8:12/. И докато има светлината, й се радва. Както сте приели Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в Него /Кол.2:6/. Докато ходи така, в душата му намира място всеки ден наставлението на апостола: Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте ...

прочети още

„Ето го, Кириле, твoето небе“ (Спомен за пастор Кирил Йотов)

13.02.2014
  Роден на 10 януари в село Бъркач, Плевенско, пастир Йотов от малък навиква на тежък физически труд, наложен отчасти от мобилизацията на мъжете през Първата световна война. През 1919 година той продължава образованието си в мъжката гимназия в Плевен. Още от началните класове се увлича по толстоизма. Става вегетарианец, постъпва във въздържателното дружество към Методистката църква и старателно изучава есперанто. По-късно повярва и става ревностен член на църквата и бива привлечен като помощник-пастир. Там заедно с бъдещия пастир Литов се включва активно в църковното служение и особено в работата на младежкото дружество. Голям принос за духовното му израстване има пастир Пулев, при когото плевенската църква достига най-висока степен на ...

прочети още

„Свидетелството на Духа“ (2) от Джон Уесли

03.02.2014
Самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии чада  /Рим. 8:16/             І. 1. Никой, който вярва, че Библията е Божие Слово, не може да се съмнява във важността на тази истина. Тя е открита в Писанието - не само на едно място, не като незначителна или странична, а често и изразително, тържествено и напълно съзнателно. С нея се описва една от особените привилегии на Божиите чада.             2. Толкова по-необходимо е да тълкуваме и защитаваме тази истина, тъй като опасности я грозят от двете страни - от ляво и дясно. Ако я отхвърлим, ни заплашва опасността вярата ни да се изроди в обикновена формалност, в това да имаме вид ...

прочети още

Нашите предшественици: пастор Здравко Безлов

31.01.2014
Здравко Безлов е роден на 6 април 1920 година в София. Той е едва на 8 месеца, когато баща му умира. Случаят довежда майка му в Евангелската методистка църква „Д-р Лонг”, където самотната вдовица с малкото бебе намира съпричастност и топлота. Скоро тя става ревностна членка в голямото методистко семейство в София. Здравко израства с децата и младежите на църквата и участва във всички инициативи. Завършва Софийската търговска гимназия и суперинтендент пастир Алфонс Прач го изпраща в Духовната семинария във Франкфурт на Майн (1939). Здравко Безлов завършва Семинарията (1943) с отличен и получава стипендия за докторат в САЩ. Въпреки това, в тези военни години той без колебание взема последния ...

прочети още

„Икуменическата нагласа“ (Католичният дух) от Джон Уесли

21.01.2014
                                                                    “А като тръгна оттам, се срещна с Йонадав, Рихавовия син, който идваше да ги посрещне. Ииуй го поздрави и му каза: Право ли е твоето сърце към мен, както е моето сърце към твоето? Йонадав отговори: Право е. Ако е така, каза Ииуй, дай си ръката.” /4 Царе10:15/             1. Изискването за любов към всички хора е признато дори и от тия, които не плащат този свой дълг. Царският закон: “Да възлюбиш ближния си както себе си” е ясен за всички, които го чуват. И то не е в жалкия смисъл, в който го тълкуваха старовременните фанатици: “Да обичаш ближните си, своите приятели, познати, роднини и да мразиш враговете ...

прочети още

„Същност на ентусиазма“ от Джон Уесли

18.01.2014
“…Фест извика със силен глас: Полудял си, Павле...” /Деян. 26:24/             1. Така казва целият свят, така говорят хората, които не познават Бога, по адрес на ония, които имат същата вяра като Павел. Така се произнасят за последователите на Павел, който пък беше последовател на Христос. Естествено, има една религия - и тя бива наричана християнство - която не е обвинявана по този начин и за която хората признават, че е в съгласие със здравия разум. Става дума за формалната религия, за поредицата от външни задължения, редовно и точно изпълнявани. Към нея може да се прибави и правоверността, система от правилни схващания, та дори и солидната порция езически морал - ...

прочети още

„Едно предупреждение срещу религиозното тесногръдие“ от Джон Уесли

13.01.2014
  “Йоан му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му забранихме, защото не ни следваше.. А Исус каза: Не му забранявайте…”   /Марк 9:38, 39/             А/ В предходните стихове четем за препирнята между дванадесетте “кой е по-голям” сред тях. Тогава Исус взе едно малко дете, постави го в средата и им каза: “Който приеме едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема; и който приема Мене, приема не Мене, но Този, Който Ме е пратил”. Вместо коментар Йоан съобщи за човека, който изгонвал бесове в името на Исус, без да е бил Негов последовател. Това звучи така, сякаш той искаше да каже: “Трябваше ...

прочети още

Нашите предшественици: Стефан Бочев

10.01.2014
    В периода на двадесетте години на миналия век в София голяма известност с активната си работа придобива младежкото християнско дружество YMCA към Евангелската методистка църква “Д-р Лонг”. Тогава председател на дружеството е гимназистът Стефан Бочев.   Стефан Бочев идва на този свят в евангелското семейство на Стоян и Славка Бочеви. Бащата, Стоян Бочев, е преуспяващ и инициативен финансист, който премества семейството си от Ловеч в София. Той построява дома си в квартала около Руски паметник. Стефан учи в училище “Тодор Минков”. Редовно посещава неделното училище в църквата “Д-р Лонг”, дейно участва в живота на YMCA. През 1929 г. той се дипломира с отличие във Втора мъжка гимназия – град София. Баща ...

прочети още

„Свидетелството на Духа“ от Джон Уесли

07.01.2014
  “Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада.”  /Рим.8:16/             А. Колко много самомнителни хора, без да разбират какво говорят и твърдят, извъртат този стих за погубление на собствената си душа! Колко много са приемали гласа на въображението си за свидетелство на Божия Дух и по най-безумния начин приемат, че са Божии чада, докато на практика вършат делата на дявола! Те са в истинския смисъл фантазьори в най-лошия смисъл на думата. Но колко е трудно да ги убедиш в това, особено ако са пияни от тоя дух на заблуда! Те възприемат всички усилия да бъдат доведени до себепознание като противене на Бога. Силата и буйството на ...

прочети още

Нашите предшественици: Стоян Бочев Иванов

04.01.2014
Името и животът на Стоян Бочев Иванов, както и неговото семейство (съпруга Лидия и три деца – Борис, Стефан и Лидия), са тясно свързани с Евангелската методистка църква.   Стоян Бочев идва на този свят в дома на Бочо Иванов, чиято къща е край град Троян. Той, заедно с братята си Иван и Нено, расте в Балкана и учи в родния си град. Стоян е изпратен в Свищов, където завършва с отличие Търговската гимназия. След това Стоян Бочев завършва “Финанси” и създава семейство в град Ловеч. В първите години на 20-тото столетие той заедно със семейството си се премества в София, където се присъединява към Евангелската методистка църква. В най-тежките военни ...

прочети още

„Дух на робство и дух на осиновление“ от Джон Уесли

09.12.2013
  “Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновление, чрез който и викаме: Авва, Отче!”         /Рим. 8:15/             А. Тук Павел говори на хора, които чрез вяра са станали Божии чада. Вие - казва той - сте тези, които са наистина Божии чада, които са били изпълнени с Неговия Дух. Вие не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, а защото сте чада, Бог изпрати Духа на Своя Син в сърцата ви. Вие сте получили дух на осиновление, чрез който викате: Авва!             Б. Духът на робство и страх е крещящо противоречие с любвеобилния дух на осиновление. ...

прочети още

Нашите предшественици: пастор Янко Иванов

29.11.2013
Предан на Божието дело, пастир Иванов е един от тези, които поемат основните обвинения и получават най-голяма присъда в процеса срещу евангелските пастири през 1949 година. Той не пада духом и поведението му през целия му живот е на един предан Божи служител.   Янко Иванов е роден на 9 юни 1900 година в град Русе в семейство на евангелисти – Никола и Иванка Иванови. Бащата Никола Иванов е заможен търговец на шевни машини “Сингер” и кожи. Той е добре познат на обществеността в град Русе като мирови съдия. Майката Иванка е родом от село Хърсово, Русенско. Имат три деца, като само две от тях оживяват – Янко и Надя.   Янко израства ...

прочети още

„Духът в начатък“ от Джон Уесли

19.11.2013
  “…сега няма никакво осъждане на тия, които са в Христос Исуса, които ходят не по плът, но по Дух. “ /Рим. 8:1/             I. Под които са в Христа Исуса Павел очевидно има предвид ония, които искрено вярват в Него, които са оправдани чрез вяра и имат мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос /Рим. 5:1/. Които вярват така, вече не ходят по плът, не следват правилата на провалената природа, а ходят по Дух. Техните мисли, думи и дела са под ръководството на Божия Дух.             II. Сега няма никакво осъждане за тях. Бог не ги осъжда, защото ги е оправдал даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса /Рим. 3:24/. ...

прочети още

„Задължението за постоянно причастяване“ от Джон Уесли

25.10.2013
  Следващата беседа е написана преди повече от петдесет и пет години за нуждата на моите ученици в Оксфорд. Прибавих много малко, но съкратих доста, тъй като тогава използвах повече думи, отколкото днес. Но благодаря на Бога, че не виждам все още причина да променя изразените в нея убеждения в нито един пункт. 788   Дж. У.   “Това правете за Мое възпоменание.” (Лука 22:19)   Не е чудно, че хората, които не се боят от Бога, никога не биха помислили да вършат това. Но е странно, че то е пренебрегвано от онези, които се боят от Бога и копнеят да спасят душите си; и все пак няма нищо по-обичайно. Една от причините мнозина да ...

прочети още

„Пътят към Божието царство“ от Джон Уесли

10.10.2013
“Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието.” /Марк 1:15/               Тези думи ни въвеждат непосредствено в следните размишления:           I. За същността на истинната религия, наречена тук от нашия Господ Божие царство, то е наближило.           II. За пътя към него, описан с думите: Покайте се и вярвайте в благовестието.             І. 1. Първо ще разгледаме същността на истинската религия, която нашият Господ нарича Божие царство. Същия израз употребява големият апостол в посланието към римляните, където тълкува думите на своя Господ по подобен начин: Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух /14:17/.             2. Божието царство или истинската религия не е ядене и ...

прочети още

„Правдата чрез вяра“ от Джон Уесли

23.09.2013
“Защото Мойсей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазенето на закона, ще живее чрез нея. А правдата, която е чрез вяра, говори така: “Да не речеш в сърцето си: Кой ще се възкачи на небето, сиреч да свали Христа?”, или: “Кой ще слезе в бездната, сиреч да възведе Христа от мъртвите?” Но що казва тя? Казва, че “думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти”, т.е. думата на вярата, която проповядваме.” /Рим. 10:5-8/             А/ Тук апостолът не противопоставя дадения чрез Мойсей Завет със Завета на Христос. Можем така да приемем нещата само ако не забележим, че последната част от това изказване, както ...

прочети още

„Библейско християнство“ от Джон Уесли

15.09.2013
“…и всички се изпълниха със Святия Дух…           /Деяния 4:31/             1. Тази формулировка се използва още във втората глава на Деяния. Там четем: И когато настана денят на Петдесетницата, те всички /апостолите с жените, майката на Исус и братята му/ бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като фучене на силен вятър... И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях, и те всички се изпълниха със Святия Дух /2:1-4/. Едно непосредствено въздействие от това беше, че те започнаха да говорят чужди езици, така че партяни, мидяни и еламити и други чужденци, които се насъбраха при станалото, ...

прочети още

„Почти християнин“ от Джон Уесли

16.08.2013
Без малко ме убеждаваш да стана християнин! /Деян. 26:28/             Много хора се добират до прага на християнската вяра. От възникването на християнството на този свят много хора от всички времена и на всяко място са достигали до там да бъдат почти убедени да станат християни. Но понеже на Бога не е достатъчно да се спрем само дотам, задължително трябва да размислим:           I.   Какво означава да си почти християнин.           II.  Какво означава да си напълно християнин.           І. 1. Да си почти християнин включва добродетелта, която може да се срещне и у езичниците. Приемам, че никой няма да оспори това; толкова повече, че нямам предвид само почтеността ...

прочети още

„Стани, ти, който спиш!“ от Чарлз Уесли

13.08.2013
 “Стани, ти, който спиш, и  възкръсни от мъртвите, и ще те освети Христос” (Еф. 5:14)   При тълкуването на тези думи бих желал с Божията помощ: I.   Да опиша спящите, към които те са отправени. II. Да вложа ясно в нашето съзнание съвета: Стани, ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите.” III. Да представя обещанието Ще те осветли Христос, дадено на ония, които се събудят и възкръснат.   І. 1. Да разгледаме първо сънливците, за които става дума тук. Сънят представя естественото състояние на човека: дълбокия сън на душата, в който чрез греха на Адам са изпаднали всички негови потомци; безразличието, мързела и безумието, незнанието за истинското състояние на човека, в което ...

прочети още

„Белезите на методиста“ от Джон Уесли

05.08.2013
  Към читателите   1. Откакто името методисти излезе за първи път на бял свят, много хора не знаеха какво точно означава, какви са разбиранията и обичаите на тези, които обикновено са наричани с това име, и в какво тези, на които навсякъде се противоречи, се отличават от другите.   2. Тъй като хората си мислеха, че аз (тъй като аз бях един от първите, на които беше прикачено това име, и съм считан за водач на всички останали методисти) мога да дам най-ясно обяснение по въпроса, бях помолен за това по много различни начини и ми беше оказан сериозен натиск. Сега най-после ще отстъпя пред неизменната настойчивост на приятели и врагове, за да ...

прочети още
Цитати: