Категория: Съвременно богословие

Не като Йона

24.01.2021
Автор: Даниел Топалски   Днес ние чухме само малък откъс от книгата на пророк Йона (3:1-5), в който се говори за готовността, с която ниневийските жители (от най-големия до най-малкия) откликват на пророческия призив за покаяние. Това естествено би могло да насочи нашите размишления към темата за силата на покаянието, но много по-полезно за нас би било да се възползваме от случая и да погледнем към книгата като цяло. Свикнали сме да разглеждаме тази книга като част от колекцията на малките пророци, но трябва да си дадем сметка, че е тя е твърде различна от всички останали пророчески книги. Дори най-беглия преглед на нейното кратко съдържание би потвърдило този извод. Изправени ...

прочети още

За същността на истинската религия

24.01.2021
Автор: Даниел Топалски   Радвам се, че отново имаме възможността да бъдем заедно в Октавата на молитва за християнско единство. Организаторите ни приканват всеки ден да насочим вниманието си към определени библейски пасажи и да размишляваме върху важни страни на християнската вяра и живот. Това ще направим и днес – ще размислим върху откъсите от книгата Второзаконие (30:11-20) и Евангелието според Матей (5:1-12), но ще направим това, опитвайки се да отговорим на въпроса каква е същността на истинската религия.   Предполагам, че повечето от вас знаят, че произходът на латинската дума religio не е напълно изяснен. В античната литература се натъкваме на различни разбирания за значението на тази дума, но в началото на ...

прочети още

Исус, Йоан и ние

10.01.2021
Автор: Даниел Топалски   Ще ми се да започна тази проповед с един простичък въпрос: „Как четем Евангелието?“. Искам да уточня, че не питам колко често го правим, по колко глави на ден или седмица прочитаме. Въпросът е как възприемаме тази история. Просто странични наблюдатели ли сме на описаните събития, или виждаме и себе си в тях?   Истината е, че доста често четем Евангелието именно като странични наблюдатели, които безпогрешно преценяват мотивите и действията на участниците в евангелската история. Лекотата, с която правим преценката си, подсказва, че ние сме достатъчно отстранени от случващото се и не изпитваме никакво смущение да посочим с пръст, да укорим и да недоумяваме как е възможно слушателите ...

прочети още

И Словото стана плът

25.12.2020
Автор: Даниел Топалски   (проповед върху Исая 52:7-10; Евреи 1:1-4 (5-12); Йоан 1:1-14)   Днешните библейски текстове ни въвеждат в самата сърцевина на празника Рождество Христово. Те ни откриват ясно и недвусмислено какво всъщност празнуваме, позволяват ни да видим „заедно с всички земни краища“ в какво се състои „спасението на нашия Бог“ (Исая 52:10). Няма да сбъркаме, ако кажем, че спасението е всъщност Богоявление. Бог явява Себе Си не чрез словото на пророците, както е правил „много пъти и по много начини в миналото“. Той се явява чрез Сина. Открива се не в някакво величаво и потресаващо явление или видение, а в плът, подобна на нашата. И с това Свое явление Бог скандализира ...

прочети още

И Бог си съгради дом

20.12.2020
Автор: Даниел Топалски   (проповед върху 2 Царе 7:1-11, 16; Лука 1:26-38)   На пръв поглед между днешните текстове не съществува пряка връзка. Старозаветният откъс ни разказва за желанието на Давид да построи дом за Бога и Божия отговор чрез пророк Натан, че сам Бог ще построи дом за царя. Евангелският текст свидетелства за събитието на благовещението – ангел Гавриил известява на Мария, че ще зачене в утробата си Син на Всевишния. Славословието в самия край на Посланието към римляните говори за откриване на тайната, която Бог е пазил скрита от вечни времена.   Тези, които не се задоволяват само с беглото прочитане на текстовете, няма как да не забележат връзката между тях. Те не ...

прочети още

За християнския начин на живот

13.12.2020
Автор: Даниел Топалски   Преди една седмица се спряхме на 2 Петрово 3:8-15, където ни се напомня, че нашето настояще придобива истинския си смисъл и значимост в светлината на бъдещето, и по-конкретно – в светлината на това, което бележи края на времената: второто идване на нашия Господ Исус Христос и последния съд. Авторът на посланието красноречиво подчертава това пред своите читатели: „И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие, като очаквате и копнеете за идването на Божия ден, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите нажежени ще се стопят“ (3:11-12). Такава е истинската християнска есхатология и истинската християнска етика ...

прочети още

За Божието дълготърпение

08.12.2020
Автор: Даниел Топалски   Преди една седмица говорихме за това колко важно е да помним бъдещето. Адвентният период трябва да насочва нашето внимание не само върху миналите събития, които, без съмнение, имат ключово значение в Божия спасителен план. Помненето на миналото винаги трябва да е поставено в перспективата на бъдещето – на пълното осъществяване на Божите обещания. Не бива да забравяме, че юдейската и християнската представа за историята е линеарна, а не циклична или статична. Историята е ориентирана към една определена цел, която придава смисъл и значимост на всичко случващо се. Целта е пълното установяване на Божието царство, от което второто идване на Господа и последния съд се явяват неотделима част.   Но ...

прочети още

Поетичният език на вярата в химните на Чарлз Уесли

29.10.2020
Автор: Даниел Топалски   Въведение: авторство, интертекстуалност и езикът на вярата Чарлз Уесли (1707-1788) често и напълно незаслужено остава в сянката на по-големия си брат Джон, който традиционно е определян като баща на методисткото движение. Това впечатление сякаш се потвърждава от практиката върху заглавната страница на публикуваните сборници с химни да стоят имената и на двамата братя. В рамките на това „съавторство“ обаче функциите са ясно разпределени, макар и не изрично афиширани – Чарлз е авторът на химните, а Джон е техният редактор. Това изключително продуктивно творческо сътрудничество ражда 27 000 куплета и 180 000 строфи, като се оставят настрана всички останали текстове, създадени индивидуално от членовете на плодовития творческия тандем (Webster ...

прочети още

Чарлз Уесли като поетичен интерпретатор на Свещеното Писание

02.10.2020
Автор: Даниел Топалски   Животът и творчеството на Чарлз Уесли (1707 – 1788) не могат да бъдат мислени без изключително важната и плодотворна връзка с неговия по-голям и по-известен брат Джон, който не без основание е смятан за водеща фигура в методисткото съживление през ХVІІІ в. Двамата братя получават заедно началното си образование в домашното училище на своята майка, имат възможност да изградят много дълбока приятелска връзка по време на ученическите си години в Лондон и по-късно при обучението си в Оксфорд. Почти по едно и също време решават да се посветят по-сериозно на християнската религия, заедно участват в т. нар. „Свят клуб“ (Holy Club), поставяйки по тази начин началото на ...

прочети още

Триединният Бог като източник на божествения живот

18.08.2020
Единственият източник на божествения живот, в който вярващите получават благодатната възможност да участват, е Триединният Бог. Освещението е възможно поради единодействието на трите Лица на Троицата, Които могат да вдъхнат дъха на новия живот и да оживотворят падналия човек. По този начин въздигането от духовната смърт е дело на цялата Троица: Отец дарява благодатта на новия живот чрез Сина, Който „упражнява същата сила“, в Святия Дух, Който изпълва с тази сила вярващия човек. Само тогава той ще може да види Бога и да изпълни това, което Той иска от него:   Фонтан на живота божествен, за нас познат си като Три в Един. Отец и Син, и Дух Свети събират се, та всичко, ...

прочети още

Истинската религия като участие в божественото естество

13.07.2020
Чарлз Уесли е последователен в своите определения за истинската религия. Тя се свежда до новорождението и откриващата се чрез него възможност за участие в божественото естество. Такова е разбирането на по-малкия от братята Уесли още през 1737 г., според една бележка в дневника му, нанесена три години по-късно[1]. Очевидно за него участието в божественото естество е самата сърцевина на истинския религиозен опит, в рамките на който трябва да се преценява автентичността на всяко отделно религиозно преживяване. Чарлз не се колебае да обясни на въглекопачите в Бристол, че обръщението, което те преживяват, е вече участие в божественото естество[2], доколкото новорождението открива пред тях именно тази възможност, а не някаква друга.   В ...

прочети още

Освещението – разгръщане на вярата, която действа чрез любов

04.05.2020
Новорождението поставя началото на процеса на освещение в тесния смисъл на думата. Същността на този процес Джон Уесли дефинира в дневника си на 13 септември 1739 г. по следния начин: „Вярвам, че [освещението] е (…) Божият живот в душата на човека; участие в Божественото естество; умът, който е бил в Иисус Христос; или обновлението на сърцата ни по образа на Този, Който ни е създал“. Още в това ранно определение прави впечатление, че освещението е мислено като възможно само в рамките на интензивното общение между Бога и човека. Освещението е всестранно обновление на човека чрез причастност на Бога, Който единствено е свят и призовава човека към святост. Тази причастност ...

прочети още

Новорождението като амбивалентна метафора

24.06.2019
Автор: Даниел Топалски   Джон Уесли намира за изключително важно да подчертава непрекъснато пред своите слушатели, че новорождението е „само прагът на освещението, първият вход към него“. Човекът се ражда в определен момент и след това започва постепенно да расте все по-голям и все по-силен. Така е и с духовното раждане – то се осъществява моментално, а след него се разгръща постепенен процес на духовно израстване. При това положение Джон не може да се съгласи с предишния си ментор Уилям Лоу, който приравнява новорождението на освещението в своя трактат по темата от 1739 г. (Treatise on Regeneration). Несъгласието му е развито в детайли през 1756 г. в специално отворено писмо до ...

прочети още

Вяра, надежда и любов – богословските добродетели според папа Бенедикт XVI и папа Франциск

04.06.2019
Автор: пастор Цветан Илиев Богословските добродетели вяра, надежда и любов са неделима част от живота на Църквата. Те са тясно свързани с Христос, със спасението, с човека и с Църквата и нейния тайнствен живот. Вярата, надеждата и любовта не са просто морални характеристики, които всеки би трябвало да притежава. Те са разгледани от перспективата на духовни реалии, които дават живот, чрез които произтича живот – първо от Бога към нас, а след това от нас към другите. Добродетелите са тясно свързани с Исус Христос. В тях прозира Христос и именно Той е основата, на която богословските добродетели трябва да бъдат схващани. Папа Бенедикт в своята енциклика Deus Caritas Est отделя голямо внимание ...

прочети още

Новорождението и духовният емпиризъм на Джон Уесли

14.05.2019
Автор: Даниел Топалски   Епистемологичните възгледи на Джон Уесли са неотделимо свързани с централната за неговото богословие тема за освещението. Ако освещението е възстановяване на човешкия живот като съществуване за и във общение със Създателя, постепенно и обхващащо всички аспекти на човешкия живот оздравяване и оцелостяване чрез това общение, то в този процес от ключово значение е пробуждането на духовните сетива. Чрез тях новороденият християнин започва да осезава духовната реалност, за която преди това е бил безчувствен, сляп и глух. Духовният опит заема важно място в богословския метод на Уесли редом с традицията и разума и заедно с тях се явява неизменен критерий при тълкуването на Свещеното Писание, за което е запазено ...

прочети още

Новорождението – раждането на синовната вяра, която действа чрез любов

30.01.2019
Автор: Даниел Топалски   Логическото разграничение между оправданието, разбирано като Божието спасително дело, извършено за човека чрез Исус Христос, и новорождението като Божието спасително дело, извършено в човека чрез действието на Светия Дух, се преодолява напълно в християнския опит. Джон Уесли е категоричен, че във времево отношение оправданието и новорождението съвпадат: „Когато ние биваме оправдани чрез Божията благодат, в резултата на изкуплението чрез Иисус Христос, в същия миг биваме и „родени от Духа“ (Йоан 3:6)“. Новорождението бележи за по-големия от братята Уесли началото на освещението в същинския (тесния) смисъл на думата, доколкото с него се свързва раждането на новия живот, чиято стихия трябва да обхване всички аспекти на човешкото съществуване. Чрез действието ...

прочети още

Оправданието – неизменната основа за динамиката на вярата, която действа чрез любов

20.09.2018
Автор: Даниел Топалски   Братята Уесли настойчиво подчертават христологичната основа на освещението. Освещението на човешкия род е възможно благодарение на въплъщението и изкупителното дело на Божия Син. Освещението на отделния човек, от което Джон и Чарлз Уесли най-вече се интересуват, също намира основата си в това дело. Прилагането на неговите последици по отношение на каещия се грешник се осъществява в акта на оправданието (justification), който е вратата към истинската религия. Братята Уесли преоткриват лутеранското учение за оправданието чрез вяра благодарение на Моравските братя и това има важни последици за тяхното практическо богословие. Първоначалното емоционално въздействие от това откритие с присъщите му радикални оценки и разграничения постепенно отстъпва място на едно по-зряло осмисляне ...

прочети още

Етосът на брачния завет

08.09.2018
  В езика на съвременната култура думата етика се свързва с някакъв код на поведение или със съвкупност от морални правила, които трябва да служат като предписание за човешките постъпки. Независимо дали този код на поведение има за основна предпоставка авторитета, или общоприета норма, той има претенцията да остава чужд на реалността на човешкото съществуване. Християнската етика обаче има за свой предмет именно тази реалност на човешкото съществуване и живеене, защото човекът е носител на образа Божий и трябва да прояви тази своя богообразност в съществуването и живота си. Християнската етика, или етос, е всъщност богословското описание и осмисляне на истината за съществуването и живота /срв. Иоан 3:21/, която се ...

прочети още

Пробуждане на вярата, която действа чрез любов

11.07.2018
Автор: Даниел Топалски Началото на освещението в широкия смисъл („от първото развиделяване на благодатта в душата на грешния човек до усъвършенстването му в слава“ ) се поставя още с действието на т.нар. предварителна благодат. Това е изрично, макар и съвсем накратко, подчертано единствено от лутеранския богослов Х. Линдстрьом и заслужава да бъде внимателно обмислено. В сбитото си обобщение на ordo salutis според Джон Уесли Линдстрьом обръща внимание на две проповеди, които съдържат описание на резултатите от действието на предварителната благодат като неотменна част от цялото Божие спасително дело. В първата от тях Уесли пояснява, че става дума за „всичко, което е осъществено в душата“ чрез т.нар. естествена съвест, чието по-уместно наименование ...

прочети още

Освещението в пътя на спасението: предварителни бележки

03.03.2018
Автор: Даниел Топалски Освещението като всеобхватен процес на обновление на човека по образа на неговия Създател трябва да бъде разгледано в своята естествена динамична среда – в контекста на пътя на спасението (via salutis), който Джон и Чарлз Уесли неуморно проповядват десетилетия наред. В този път, който е трасиран от действието на едната, но многоразлична Божия благодат (1 Петр. 4:10), проявяваща се като предварителна, оправдаваща, новораждаща и освещаваща, освещението заема средищно място. Дори може да се каже, че то обхваща в себе си всички предходни „етапи“ в пътя на спасението, които се явяват по-скоро измерения на един комплексен процес. Така пътят на спасението се превръща в път на освещението (via sanctificationis). ...

прочети още

Мрежата се разраства

15.06.2017
По време на проповедническите си пътувания на запад и север Джон Уесли се свързва с много хора, които са въвлечени в организирани религиозни дейности и са благосклонни към методисткото движение: бивши сътрудници (като Бенджамин Ингам в областта Лийдс), съюзници от духовенството (като Джон Ходжис в Уенвоу, Уелс), приятели, които е срещнал в Лондон и с които поддържа връзка (като Джон Нелсън в Бърстол) и нови познати (като Джон Бенет в Дърбишър, който по-късно ще сформира общества и ще се превърне в “син в Евангелието”). Той използва всяка възможност да говори на техните общества, от време на време проповядва в някои местни църкви или в околността. Разбира се, не всяка ...

прочети още

В светлината на Преображение

06.09.2016
 Автор: Даниел Г. Топалски              Празникът Преображение често остава встрани от нашето внимание. Трудно ни е някак си да разграничим преобразяването на Исус Христос пред трима от учениците Му от всички останали знамения на наближилото и пребиваващо между нас Царство Божие. Изцеленията, укротяването на стихиите, насищането на хиляди – нима това не са все свидетелства за непосредственото нахлуване на Божието действие в човешкия свят, за благодатното присъствие на Някой, Чието име евреите не смееха да произнесат! И ако Преображението е също такова свидетелство, защо тогава е нужно по особен начин да го отличаваме от всички останали, специално да го отбелязваме в църковния календар?   Самите евангелски разкази ни задължават да погледнем към ...

прочети още

Новият живот в Христос (Колосяни 3:1-11)

03.03.2016
  Автор: Ивайло Иванов   Чрез вяра възкресението на Христос става и наше възкресение. Новият ни живот е започнал в момента, в който сме повярвали, че Христос е възкръснал от мъртвите. Истинският живот е в Христос. Основна харектеристика на този нов живот е неговата перспектива. Той не е ограничен от времето, пространството и материалното. „Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление” (I Кор. 15:19). Животът вече е с невероятно разширена перспектива,  хоризонт. Ние можем да търсим, да мислим за горното, за отвъдното, за вечното, за духовното. И тогава долното, земното, отсамното, временното, материалното става малко, незначително, частично. Тази перспектива ни помага ...

прочети още

Бог в общение

15.01.2016
  Автор: д-р Анна Маринова     “Аз съм Господ, Бог твой – Ти си мой Бог”     Бог, както Той се разкрива в Библията, е Бог, Който общува с човека и винаги търси човешкия свободен отговор на Своя призив. Основа за общението на Бога с човека е общението на любов между трите Лица на Светата троица: Отец, Син и Свят Дух. Св. Максим Изповедник (+ 662), осъзнавайки дълбочината на тайната на Троицата: как трите Лица са един Бог, без да смята, че обяснява Троицата, пише, че Бог не може да е монада (едно Лице), понеже Бог е любов. А истинска любов може да има само между две и повече личности. Истинската любов винаги води ...

прочети още

Той ще ви научи на всичко

04.01.2016
  Автор: пастор Владимир Железов   „А Застъпникът, Светият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое Име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.“     (Евангелие според Йоан 14:26)   В този свят, който става все по-забързан, напрегнат и обременяващ, всеки от нас се нуждае от утеха, сигурност и мир. Никога не е имало повече самота и отчужденост между хората въпреки безбройните възможности за комуникация и удобния транспорт. Контактите помежду си днес осъществяваме главно по телефона и чрез социалните мрежи. Социалността обаче все повече изгубва своята дълбоко личностна, душевна, но и физическа характеристика. Къде  общуваме с приятелите си, с близките си, с братята и сестрите си по вяра? ...

прочети още

Страх

29.09.2015
  Лекция на Лиджия Истрате (Сибиу, Румъния) пред Женската конференция на Обединената методистка църква в България и Румъния (Лясковец, 28-30 август 2015)   Въведение. Определение   Определение от речника: неприятна емоция, породена от заплаха за опасност, болка, ужас, тревога, безпокойство, боязън, паника, уплаха, беда, нещастие, стрес... Можете ли да откриете някои от тези определения в ежедневието си? Боите ли се, че парите няма да стигнат? Паникьосвате ли се, че детето ви още не се е прибрало у дома? Безпокоите ли се, защото ви предстои изпит, или се тревожите за работата си? Ужасени ли сте поради масовото избиване на християни в някои части по света? Стресирани ли сте от отговорностите си, от породената от външния ви вид ...

прочети още

Къде е Бог в живота и смъртта?

03.08.2014
Доклад, представен пред Националната женска конференция на Евангелска методистка епископална църква в България (Русе, 2009 г.)   „Ти нима не знаеш, че настоящият живот е пътешествие? Ти нима си гражданин? Ти си пътник. Разбра ли какво ти казах? Ти не си гражданин, а пътник и странник. Не казвайте: „Мой е този град, а мой – онзи”. Никой няма град, градът е във висините, а настоящето е път. И ние пътешестваме всеки ден, докато се движи природата. А има ли такъв, който по пътя да заравя злато?   Когато влезеш в странноприемница, кажи ми, украсяваш ли я? Не, а ядеш и пиеш, и бързаш да излезеш. Настоящият живот е странноприемница. Ние сме дошли и ...

прочети още

Методизмът и християнското наследство в Англия (първа част)

13.06.2014
Откъс от книгата Уесли и хората, наречени методисти на Ричард Хайценратер   Джон Уесли, университетският преподавател, често изминавал осемте мили от университета до селцето Стантън Харкорт, за да проповядва вместо местния викарий, неговия приятел Джон Гамболд. Той едва ли можел да предвиди, че  проповядването в тази тиха пасторална обстановка  по-късно ще се възприеме като ясно сливане на сили, съсредоточили се и намерили израз в самия Уесли и в методисткото движение, чието начало той поставя през втората четвърт на XVIII век. Но един от тези случаи все пак ни представя удивителна историческа картина, изразяваща голяма част от същността и енергията на източниците на методисткото съживление.             В един късен пролетен ден през 1738 ...

прочети още

Ефектът на комунизма върху работата на църквите в България

04.04.2014
  Автор: пастор Маргарита Тодорова   Петстотинте години турско господство играят много голяма роля в оформянето на българския характер, отличаващ се с покорност, силен инстинкт за самосъхранение и най-вече: СТРАХ от потисници и загуба на национална идентичност. Търпението и покорството се превръщат в начин на живот. Събитията след Освобождението още повече засилват подозрителността към чужденците и към всяко външно влияние и намеса. Терорът през първите пет-шест години след установяването на комунистическата власт събужда и засилва СТРАХА от властимащите, както и инстинкта за самосъхранение.   Етапи на завземане на властта от комунистите След Втората световна война, в резултат на договорките от Ялтенската конференция през 1945 г., България е оставена в сферата на влияние на тогавашния Съветски ...

прочети още

Свободна вяра, а не чудесна

11.03.2014
І. Двете евангелски събития, описани от евангелист Марк, са чудесна възможност да се замислим отново за вярата. Христос хвали вярата на жената, страдала от кръвотечение в продължение на дванадесет години: „Дъще, твоята вяра те изцели“ (Марк 5:34), а на Яир простичко казва: „Не бой се, само вярвай“ (ст. 36). Та какво представлява вярата – тази целителна вяра, която не трябва да се страхува дори пред лицето на смъртта?   Според единственото определение, което откриваме в новозаветните писания, вярата е „даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат“ (Евр. 11:1). Но дори това единствено определение е последвано от галерия от образи, които ...

прочети още

Основният модел на богослужението на Обединената методистка църква

15.01.2014
  Корените на основния модел на богослужението се крият както в Писанието, така и в нашето методистко наследство и опит. То отразява библейската, историческата и богословската цялост на християнското богослужение и лежи в основата на всички общи църковни богослужения. Основният модел помага при планирането на богослужението и помага на църквата да разбере основната структура и съдържание на нашето богослужение. Въз основа на този модел може да се разработи ред на богослужението.   В своето разнообразие и единство нашето богослужение представлява среща с живия Бог чрез възкръсналия Христос в силата на Святия Дух. Когато Божиите люде се съберат, Божият Дух е свободен да ги вдъхнови да се поклонят на Бога по най-различен начин, ...

прочети още

Нашето социално кредо

07.01.2014
             Вярваме в Бог, Твореца на света; и в Исус Христос, Избавителя на творението. Вярваме в Святия Дух, чрез Когото приемаме Божиите дарове, и се разкайваме за греха си, за това, че злоупотребяваме с тези дарове за идолопоклонски цели.               Потвърждаваме, че природният свят е Божие дело, и се посвещаваме на неговото опазване, разрастване и предано използване от страна на човечеството.               С радост приемаме за себе си и за другите благословението на общността, сексуалността, брака и семейството.               Поемаме задължението да защитаваме правата на мъжете, жените, децата, юношите, младежите, старците и хората с увреждания; да подобряваме качеството на живот; да защитаваме правата и достойнството на всички хора.               Вярваме в правото и ...

прочети още

Раждането на чудния Младенец Имануел

31.12.2013
(Тълкуване на Ис. 7: 10-16)   Анна Маринова               Образът на Месия е разкрит в Свещеното Писание на Стария Завет по много начини и това е с цел Той да бъде разпознат и приет като такъв от Израил. Един от най-известните (и съответно най-коментираните) текстове е утешителното пророческо слово за раждането на Младенеца Имануел (Ис. 7:10-16).   Този текст е даден като утеха в един доста труден за Юдея исторически момент (който е описан в Ис. 7:1-9) – Сироефремската война. За да може текстът на пророчеството за раждането на чудния Младенец да бъде изяснен по-добре, без да се пресъздава в пълнота историческата ситуация, се налага да се отправи поглед към събитията. Последните (освен в ...

прочети още

Социални принципи (Пета част)

14.11.2013
¶165. VI. СВЕТОВНАТА  ОБЩНОСТ               Божият свят е един свят. Обединението, което ни е наложено сега от техническата революция, е надхвърлило в голяма степен нашата морална и духовна способност да постигнем един стабилен свят. Наложеното обединение на човечеството, все по-очевидно на всички нива на живота, представя пред Църквата, както и пред всички хора, проблеми, които няма да чакат отговор: неправдата, войната, експлоатацията, привилегията, населението, международните екологични кризи, разпространението на ядрените арсенали, развитието на транснационалните бизнес организации, които действат отвъд границите на ефективния контрол от страна на която и да било правителствена структура, както и нарастването на тиранията във всичките й форми. Това поколение трябва да открие жизнеспособни отговори на тези ...

прочети още

Социални принципи (Четвърта част)

21.10.2013
  ¶ 164. V. ПОЛИТИЧЕСКАТА  ОБЩНОСТ               Докато нашата вярност към Бога стои над верността ни към която и да е държава, ние приемаме съществено важната роля, която правителството играе като основно средство за внасяне на ред в обществото. Тъй като осъзнаваме себе си като отговорни пред Бога за социалния и политическия живот, ние заявяваме следното, отнасящо се до правителствата:               А) Основни свободи и човешки права. Ние държим правителствата отговорни за защитата на правата на хората за свободни и справедливи избори и за свобода на словото, религията, събранията, комуникационните медии и молба за компенсации без страх от репресии; за правота на усамотение; за гарантирането на правото на достатъчно храна, облекло, подслон, ...

прочети още

Преосмисляне на Светото Причастие

05.10.2013
Автор: Даниел Топалски   Текстът се публикува по повод отбелязването на Световната неделя на причастието (6 октомври 2013 г.)   I.         Въведение: автентични и легитимни „пътеуказатели“ на изследването   С настоящия текст предлагаме кратко критично изследване на съвременното евхаристийното богословие и практика на Евангелската методистка епископална църква в България, която се явява част от Обединената методистка църква (United Methodist Church). От една страна, това критично изследване ще бъде проведено в светлината на методистката традиция, представена както в съчиненията на Джон и Чарлз Уесли, така и в практиката на ранния методизъм. От друга страна, евхаристийната практика на Методистката църква в България следва да се постави в една по-широка рамка, осигурена ни от многообразната откъм богословие и ...

прочети още

Ако Ме обича някой…

01.10.2013
Свикнали сме да приемаме заповедите като ограничения на свободата си; за нас заповедите винаги са някак си противоположни на благодатта и любовта.   Христос обаче свързва заповедите Си, учението Си и любовта. Той не намира никакво противоречие между тях и не се опитва по някакъв сложен и труден за разбиране начин да примири това противоречие. Напротив, за Него всичко изглежда съвършено просто: ако Го обичаме, ние ще пазим Неговото учение. Любовта може да извърши това, тя винаги намира правилния начин и правилните средства, за да угоди на Възлюбения.   Защо след като за Христос всичко изглежда толкова просто, за нас нещата стоят иначе? В какво се заключава проблемът? Защо ни е толкова трудно ...

прочети още

Добрият слуга

19.09.2013
„Хубаво, добър и верен слуга! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.“                                                                                        (Матей 25:21)   „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен Един Бог.“                                                                                        (Лука 18:19)   Още в началото е добре да обърнем внимание на това, че господарят от притчата не характеризира служението на своя слуга. Той не му казва: „Хубаво, добро и верно е твоето служение!“ Господарят характеризира слугата си. Казва му: „Хубаво, добър и верен слуга!“   Възможно е някой да си помисли, че това разграничение не е от съществено значение - та нали какъвто е слугата, такова е и служението му. Именно! Слугата е добър, затова и служението му е ...

прочети още

Социални принципи (Трета част)

10.09.2013
¶ 163. IV. ИКОНОМИЧЕСКАТА  ОБЩНОСТ               Ние твърдим, че всички икономически системи са под Божията преценка в не по-малка степен от другите аспекти на сътворения ред. Ето защо признаваме отговорността на правителствата да разработват и прилагат стабилна фискална и парична политика, която осигурява икономическия живот на отделните хора и целите общности и която осигурява пълноценна трудова заетост и достатъчни доходи при минимална инфлация. Вярваме, че частните и обществени икономически начинания носят отговорност за социалната цена, която се заплаща при извършването на бизнес, като трудова заетост и замърсяване на околната среда. Вярваме също така, че те трябва да бъдат държани отговорни за заплащането на такава висока цена. Подкрепяме мерките, които биха ...

прочети още

Социални принципи (Втора част)

05.09.2013
¶ 161. II. ВЪЗПИТАВАЩОТО  ОБЩЕСТВО               Обществото осигурява възможност за възпитаване на хората в пълнотата на тяхната човешка природа. Вярваме, че носим отговорността да въвеждаме, спомагаме и оценяваме нови форми на обществото, които ще насърчават развитието в пълнота на потенциала на отделните индивиди. За нас от първостепенно значение е евангелското разбиране, че всички хора са важни – защото те са човешки същества, сътворени от Бога и обичани посредством и от Исус Христос, а не защото са заслужили своята значимост. Ето защо ние поддържаме социалния климат, при който човешките общества се поддържат и подсилват в полза на всички хора и техния растеж. Насърчаваме също така всички индивиди да бъдат чувствителни към ...

прочети още

Съвършенството

02.09.2013
Въведение Изследователите на богословското наследство на Джон Уесли днес са почти единодушни в оценките си, че неговият гений се проявява с особена сила в способността му да опростява, синтезира и предава основните учения на Евангелието. Съединена с безспорния му организаторски талант, тази способност го превръща в нещо повече от „народен богослов“, за какъвто го обявява Алберт Аутлър в началото на шестдесетте години на ХХ в. Джон Уесли, основателят на методисткото движение, е преди всичко богослов, за когото самото богословие е най-вече практическа дисциплина (scientia practica), призвана да даде на общността от вярващи непосредствено необходимото за тяхното израстване като Христови ученици.[1] В своя анализ на характера на методисткото движение Ричард Хайценратер ...

прочети още

Социални принципи (Първа част)

28.08.2013
ПРЕДГОВОР               Обединената методистка църква има дългогодишна традиция в загрижеността по отношение на социалната справедливост. Нейните членове често са заемали праволинейни становища по спорни въпроси, засягащи християнски принципи. Първите методисти изразяват своето негативно отношение към търговията с роби, контрабандата и жестокото отношение към затворниците. През 1908 г. Методистката епископална църква (Север) приема социално кредо. През следващото десетилетие подобни формулировки са приети и от Методистка епископална църква - Юг и от Методистката протестантска църква. Евангелската обединена братска църква приема формулировка на социалните принципи през 1946 г., по време на обединяването на Обединените братя и Евангелската църква. През 1972 г., четири години след обединението от 1968 г. на Методистката църква и Евангелската обединена ...

прочети още

Тайнството кръщение в богословието на Обединената методистка църква

18.08.2013
В пределите на методистката традиция кръщението дълго е било причина за много безпокойства и дори за противоречия. Джон Уесли е запазил сакраменталното богословие, което е получил от своето англиканско наследство. Той е учил, че в кръщението детето бива очистено от вината на първородния грях, въведено в завет с Бога, прието в Църквата, направено наследник на Божието царство и духовно родено отново. Той е казвал, че кръщението не нито основно, нито достатъчно за спасение, но е обичайното средство, което Бог е предназначил, за да прилага ползите на Христовото дело в човешкия живот.   От друга страна, въпреки че Уесли потвърждава възраждащата благодат на детското кръщение, той също настоява за необходимостта от обръщение ...

прочети още

Тайнството причастие в богословието на Обединената методистка църква

08.08.2013
Значение на Св. Причастие В Новия Завет са представени най-малко шест важни аспекта на Светото Причастие: благодарност, общение, възпоменание, жертва, действие на Св. Дух и есхатологично очакване. Краткият преглед на всяко едно от тези схващания ще ни помогне по-добре да разберем значението на тайнството.              Светото Причастие е Евхаристия, акт на благодарение. Ранните християни “разчупваха хляб по къщите, и се хранеха с радост и чистосърдечие, като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на целия народ.” (Деян. 2:46-47а). Когато се причестяваме, ние изразяваме радостна благодарност за Божите мощни дела в историята – за спасението, завета, изкуплението, освещението. “Великото благодарение” e декламация на тази спасителна история, достигнала връхната си точка в делото на Исус ...

прочети още

Кратко слово за желанието на сърцето

05.08.2013
           Често пъти се опитваме да извиним себе си за неблагополучията в духовния си живот. Оправдаваме се с липса на време, с много професионални и семейни ангажименти, с отношението на другите към нас, с недостатъците на църковния живот и липсата на достатъчна пасторска грижа. Не казвам, че всички тези оправдания са напълно лишени от основания, нито пък мога лековато да настоявам, че те не са в състояние да оказват влияние върху стремежа и усърдието ни да следваме нашия Господ. Това, което искам да кажа, е, че всъщност главната причина е съвсем друга и тя не трябва да бъде търсена във външните обстоятелства и фактори, а в самите нас. Днешният ...

прочети още
Цитати: