Изявление на п-р Николай Неделчев

NikПрез последните 50 дни в офиса на Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) постъпиха значителен брой запитвания, писма, мнения и изявления от отделни хора от страната и чужбина, от църкви, и деноминации, във връзка с предстоящото посещение на Бени Хин в  България. Тъй като между членовете на ОЕЦ не беше постигнато съгласие за общо становище, не мога да изляза с изявление в качеството си на председател на ОЕЦ в България.

 

Смятам, че е необходимо обаче да има пълна яснота относно въпроса кой е поканил Бени Хин в България и кой подкрепя тази инициатива. Затова заявявам, че Обединени

евангелски църкви в България, организация, в която членуват 12 официално

регистрирани деноминации и 10 асоциирани членове, не е отправяла покана,

нито е организатор на събитието. Нещо повече, сред членовете й има мнозина, които категорично не подкрепят това събитие, а го намират за неразумно и/или вредно. Независимо от това, България е свободна страна и други измежду евангелската общност са отправили поканата и са създали организационен комитет за събитието.

 

Правя това изявление в лично качество, защото смятам, че е изключително важно да се избегне объркването сред българското евангелско общество, както и сред гражданите на страната. В недалечното ни минало имахме горчив опит с покани от ограничен кръг личности към хора като Улф Екман, Робъртс Лиърдън, Робърт Шамбак и други. Негативните последствия от подобни прояви се понесоха от цялата евангелска общност, въпреки че мнозина от нас не сме ги одобрявали. Както всяка друга многобройна общност от хора, така и евангелската общност е разнородна и не бихме искали всички да бъдем слагани под общ знаменател.

 

Лично аз намирам Бени Хин за шарлатанин, човек с недостоен характер и твърде изкривени вярвания, които значително се отдалечават от историческите вярвания на протестантското християнство. Поканването му в България смятам за неразумно и историческа грешка. Съжалявам, че се случва и се надявам да стане повод мнозина да си вземат поука.

 

гр. София

10 септември 2014 г.