Тръстеник

Адрес: гр. Тръстеник, ул. „Александър Стамболийски“ 1