Спасение

Прочит: Псалм 31:19-24   „Благословен да е Господ, защото си показал чудесното Си милосърдие към мен…“ (Псалм 31:21)   Това се случи в Украйна през 1978 г. Работех в стъкларска фабрика и живеех в пансиона към нея. Един ден се нараних и останах в стаята си, за да се погрижа за...

Виж повече

Перфектният кръст

Прочит: Йоан 19:17-30   „Каза още и на всички: Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.“ (Лука 9:23)   В затвора се научих да си запълвам времето с неща, които иначе не бих правил, например творческо писане и...

Виж повече

Таланти от Бога

Прочит: 1 Коринтяни 12:4-11   „Защото Ти си създал чреслата ми, обвил си ме в утробата на майка ми (…) Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; и в Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях.“ (Псалм 139:13, 16)  ...

Виж повече

Бог ни обича

Прочит: Йоан 11:1-16   „А Исус обичаше Марта и сестра ѝ, и Лазар. След като чу, че бил болен, остана два дни на мястото, където се намираше.“ (Йоан 11:5-6)   Марта и Мария преминаваха през изпитание – техният брат беше болен и имаха нужда от помощ. Когато изпратиха да повикат...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!