Ангели на милостта

Прочит: Филипяни 2:1-11

 

„Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Исус Христос…“

(Филипяни 2:4-5)

 

От 33 години страдам от камъни в бъбреците и периодично се нуждая от болнично лечение за няколко дни. Лекарят ми предположи, че образуването на камъни при мен се дължи на стрес и ми каза, че трябва да намеря начин да се справя с тревогата. Това обаче беше по-лесно да се помисли, отколкото да се направи, като се имаха предвид всички фактори – семейството, работата, ангажиментите ми като доброволец.

Стана така, че с молитва, размишление, правилна диета и упражнения тялото ми оздравя. От десет години не съм имал бъбречен камък. Когато се замисля за това, осъзнавам, че истинската промяна в мен е била духовна. При всяко възстановяване разчитах на медицинския персонал, на семейството и на приятелите си. Така научих, че Бог изпраща ангели – хора, които ми показват Неговата любов, като ми пращат картички, обаждат се, приготвят ми храна и се молят за мен. Изобилно съм благославян чрез такива хора.

Както се казва в днешния прочит, призовани сме да се грижим един за друг с Христова любов. Това може да означава да открием някой, който е болен, преминава през лечение или преживява друго предизвикателство, например развод. В името на Бога трябва да проявяваме Неговата любов към хората, които страдат.

 

Молитва: Боже, наш изцерителю, благодарим Ти, че ни призоваваш да служим като ангели на милостта за хората в нужда. Давай ни сила да проявяваме към тях Твоята любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да бъда Божите ръце за някого в нужда днес.

Ричард Уайтейкър (Северна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: ХОРАТА С ХРОНИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ.