Безусловна любов

Прочит: Осия 11:1-8

 

„Когато Израел беше младенец, тогава го възлюбих (…) Как да те предам, Ефреме? Как да те изоставя, Израелю?…“

(Осия 11:1, 8)

 

С мъжа ми имаме пет деца. Отглеждането им е свързано с някои предизвикателства. Единият ни син премина през тежък период от 15-годишната си възраст до съзряването си. Прекарахме много безсънни нощи, изпълнени със сълзи и гняв.

Израил също изпитваше Божието търпение, като Му обръщаше гръб и се насочваше към чужди богове. Осия пише, че непокорството на народа довежда до победата на неговите врагове и времето на плен. Въпреки това Господ не спира да обича Своя народ. С Божията помощ и ние никога не се отказахме от сина си. Обичахме го и се молехме за него през дългите години, изпълнени с гняв. Днес той работи и се грижи за прекрасните си три деца.

 

Молитва: Отче, благодарим Ти за безусловната Ти любов, която изпълва сърцата и живота ни. Давай ни смелост, за да обичаме хората дори когато е трудно. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ме обича безусловно, и аз трябва да обичам хората така.

Даян Фиган (Австралия)

 

Да се молим за: ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ.