Без тревога

Прочит: 2 Коринтяни 4:16-18

 

„Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.“

(Йоан 16:33)

 

В Мелбърн, Австралия, можеш да преживееш четири сезона в един ден. И всеки има собствено мнение по въпроса кой е най-приятният. Понякога имам чувството, че животът ми е като времето. Има добри и лоши сезони, хубави и мрачни дни. В някои лоши дни всичко, което мога да правя, е да мисля за ужасните неща, които могат да се случат, или че животът ми никога няма да се промени.

Бог обаче ме предизвиква да мисля и живея по различен начин. Матей 6:34 ни казва, че не бива да се безпокоим за утрешния ден. Това, което трябва да направим, е да се справим с днешните предизвикателства и да се доверим на Бога за бъдещите. Ако се тревожим за това, което предстои, ще изпуснем днешните хубави моменти. Тревогата е толкова безполезна, колкото стоенето вкъщи в слънчев ден от страх, че времето може да се развали. Не! Добрите времена са като витамин D за душите ни – дават ни сила за мрачните дни.

Исус предупреди, че ще преминаваме през трудности, но и ни насърчи да сме смели и уверени, да не се тревожим и да се радваме, защото Той е победил.

 

Молитва: Господи, дай ни мъдрост, за да разберем какво да предприемем днес, за да възложим с радост бъдещето си на Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Ще намеря време да помисля кои са тревогите и радостите ми и ще поверя всичко на Бога.

Шели Марола (Австралия)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ТРЕВОЖИ ЗА БЪДЕЩЕТО.

 

18