Благодарност и щедрост

Прочит: 2 Коринтяни 9:10-15

 

„… да бъдете във всяко отношение богати във всякаква щедрост, която чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога.“

(2 Коринтяни 9:11)

 

Брат ми Мартин живее в Ню Йорк. В блока му всяка вечер идват няколко котки. Брат ми казва, че редовно ги храни, като това му струва около 10 долара дневно. Знаейки, че не разполага с много средства, приятелите му поставили въпроса пред него, а той отвърнал: „Това е начин да отговоря на безкрайната Божия доброта. Аз съм почти на 70 и Бог ми е подарил прекрасен живот – без болка, с енергия и възможност да работя без ограничения. Грижата за Неговите творения е начин да изкажа своята благодарност“.

Когато се замислих над това, осъзнах, че ако всички ние проявяваме такава благодарност към Бога, ще станем много по-щедри, а светът ще бъде много по-добър. Благодарна съм за брат си, за неговия пример и за вдъхновението да следвам библейския призив към всякаква щедрост. Нека всички възпитаваме такава щедрост, за да разбираме и изпълняваме Божията воля.

 

Молитва: Щедри Боже, благодарим Ти за Твоята любов и доброта, както и за благословенията, с които ни даряваш всеки ден. Насърчавай ни да бъдем щедри с всеки, с когото можем, по всякакъв възможен начин. В името на Този, Който даде живота Си за нас. Амин.

 

Мисъл за деня: Днес ще покажа благодарността си към Бога със своята щедрост.

Йесения Росадо (Доминиканска република)

 

Да се молим: ДА БЪДЕМ ПО-ЩЕДРИ.