Бог гледа на сърце

Прочит: 1 Царе 16:1-13

 

„Но Господ каза на Самуил: Не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил. Защото не гледам, както гледа човек; понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.“

(1 Царе 16:7)

 

Когато бях в университета, ми дадоха консервирани млека, които можех да нося там. Почиствах ги и ги слагах на специално място, но не пиех млякото в продължение на месеци. Мислех, че щом отвън са почистени и изглеждат добре, млеката са си добре и отвътре. Когато накрая отворих едното, с изненада открих, че е с изтекъл срок и е станало кисело. Външността не отговаряше на съдържанието.

Ние се грижим за външния си вид, обичаме да изглеждаме добре. Но рядко се замисляме за това, което е в нас. Таим в сърцата си злоба, завист, недоволство, измама и гордост вместо любов. Дори външността ни да е красива, сърцата ни може да не са.

Бог се интересува от нова, което е в нас. Братята на Давид изглеждаха добре външно, но Бог ги беше отхвърлил заради техните сърца. За да бъдем угодни на Бога, трябва да се грижим за това, което и в сърцата ни, а не само за външното.

 

Молитва: Боже, помагай ни да бъдем праведни. Нека виждаме лошото, което таим в сърцата си, и да се освобождаваме от него. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог се интересува от сърцето ми, а не от външността ми. Амин.

Олаид Казим Олатунджи (Нигерия)

 

Да се молим за: СТУДЕНТИТЕ.