Бог може

Прочит: 1 Петр. 5:6-11

 

„… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“

(1 Петр. 5:7)

 

 

Когато женската група от църквата ме покани да говоря на едно събиране, Бог ме вдъхнови да споделя опита си с депресията и начина, по който Той ми помогна, изпращайки точните хора. Не ми се искаше да проявявам слабост, но се доверих на Божието обещание да ми даде думи и да премахне страха ми. Разбрах, че една от жените има нужда да чуе точно това насърчение, че не е сама.

„Не мога да го направя. Не съм толкова добра“: често ми идват подобни мисли и ме тревожат. Когато Бог ме призова да споделя словото Му с другите, отвърнах с познатия страх: „Аз? Не мога“. Но Той ми помогна да превъзмогна страха.

Господ познава нуждите, страховете ни и дори липсата на вяра. Можем да отидем при Него, да Му възложим притесненията и страховете си и да Му позволим да ни води. Може да нямам същите възможности като моите приятели. Обикновено „Не мога“ е първото, което казвам. Все още се уча да поверявам страховете и грижите си на Бога. Но знам, че както ми помогна да говоря за депресията, така Бог може да помогне на всекиго от нас да се справи с нещата, които му възлага.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни помагаш да преодоляваме страховете си. Нека Ти се доверяваме, че ще ни подготвиш за всичко, което ни поверяваш. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ще ме води във всичко, което ми възлага да извърша.

Карол Харисън (Канада)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ С ДЕПРЕСИЯ.