Бог, нашето прибежище

Прочит: Марк 4:35-41

 

„Разпростря облак да ги покрива и огън да им свети нощем.“

(Псалм 105:39)

 

През лятото на 2016 година през нашия регион премина силна буря и нанесе големи щети. Не подмина и нашата къща – покривът беше сериозно повреден и се нуждаеше от основен ремонт. Беше труден момент за много хора. Бурята остави у нас дълбоко чувство на отчаяние.

За много от нас покривите и стените са това, което ни дава чувство за сигурност и мир въпреки лошите условия. Бог не ни е обещал лесен живот, но ни е обещал да бъде наше прибежище във време на беда.

Когато Исусовите ученици попаднаха в буря, те се изплашиха, но ги успокои това, че Учителят им е с тях. Той със сигурност ще бъде и с нас, за да ни извежда от тежките бури на живота. Ние, които се надяваме на Него, никога не сме сами. Бог е наше прибежище!

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни закриляш със Своя мир и че ни избавяш от мрака. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: В бурята ще разчитам на Бога.

Джим Мачуку (Есватини)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЛЕД БУРЯ.