Бог на първо място

Прочит: 1 Петр. 5:6-11

 

„Други пък паднаха между тръните; и тръните пораснаха и ги заглушиха.“

(Матей 13:7)

 

След един напрегнат ден в работата се прибирах много изморен. Докато чаках на светофара, зад мен спря един камион и ми свирна. Погледнах в огледалото, но не ми се стори познат. Тогава отново чух клаксона.

Когато светна зелено и тръгнахме, той започна да ме следва. Загледах се по-внимателно и видях, че шофьорът се усмихва и ми маха! Познавах го. Той просто се държеше приятелски, но аз упорито не му обръщах внимание.

Докато стигна вкъщи, се замислих колко пъти не съм слушал, когато Бог се е опитвал да ми каже нещо. Толкова често съм позволявал на стреса да ме отклони от Него. Проблемите ми не са малко, но не бива да ги оставям да застават между мен и Бога. Апостол Петър ни казва да възложим всяка своя грижа на Господа (1 Петр. 5:7). Това трябва да направя, вместо да се тревожа.

 

Молитва: Милостиви и любящи Боже, помагай ни да гледаме на живота от правилната перспектива. Ти си на първо място, всичко останало е второстепенно. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: „Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре“ (Псалм 55:22).

Чък Хъдспат (Илинойс, САЩ)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СА СТРЕСИРАНИ В СВОЯТА РАБОТА.