Бог разбира

Прочит: Йоан 15:9-17

 

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“

(Йоан 3:16)

 

Преди няколко месеца аз и съпругата ми бяхме на ресторант с още една двойка и имахме възможността да говорим за своята вяра. Жената ни сподели, че не е повярвала в Исус, защото е преживяла смъртта на баща си и брат си в автомобилна катастрофа. Та се питаше как може да има Бог, при положение че с майка си са били споходени от подобна скръб. Аз отговорих само, че не мога да си представя какво чувстват, но като баща на две деца разбирам мъката им.

В дните след този разговор започнах да се питам какво можех да кажа за Бога на тези две жени. Почувствах как Той ми казва, че не е строг и безучастен. Той преживява болката и смъртта на хората, както ги преживяваме и ние. Искаше ми се да мога да обясня това на жената, която сподели своята история. Бог пожертва Своя единороден Син заради нашите грехове и разбира нашата скръб. Може би това, през което тя и нейната майка преминават, ще им помогне да разберат по-добре Бога.

 

Молитва: Боже на любовта, помогни ни да разбираме и да виждаме Твоята любов към нас, за да споделяме надеждата Ти с тези, които страдат. В името на Твоя Син – Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори когато страдам, няма да забравям Божията любов.

Енрик Аинса и Пуиг (Испания)

 

Да се молим: ДА ПРОЯВЯВАМЕ БОЖИЯТА ЛЮБОВ, КАТО СЛУШАМЕ ХОРАТА.